📣 سیگنال رایگان ارز آپتوس APT 📣

خرید اشتراک VIP

آکادمی بیتریوم با سیگنال های رایگان در کنار شما سودهای زیادی را ساخته است و حالا می توانید از مزایای بیشتر ما نیز بهره مند شوید، جهت استفاده از کلاب VIP بیتریوم به پشتیبانی ما در تلگرام پیام دهید.

👨🏻‍💻APT👩🏼‍💻

LONG_LIVE 20X

🟢 OPENS: MARKET (8.05 ) /7.86 🟢

حجم بر روی دو پله تقسیم و اوردر پله دوم گذاشته شود.

🎯 TPS: 🎯
8.14
8.30
8.47
8.65
8.87
9.15
9.42

🚫 SL: 7.6850 🚫

📣 سیگنال رایگان ارز آپتوس APT 📣
  • استاپ19:25

به اشتراک بگذارید

امتیاز دهید

امتیاز دهید

تاریخ این سیگنال

عضویت در صرافی لایت فایننس
عضویت در بینگ ایکس
عضویت در صرافی بینگ ایکس

سیگنال های دیگر

USOIL

SHORT_LIVE

OPENS: MARKET (76.0) /76.9

حجم بر روی دو پله تقسیم و اوردر پله دوم گذاشته شود.

TPS:

75.3

74.8

74.1

73.0

72.2

SL: 78.03

مشاهده سیگنال

ATOM

SHORT_LIVE 20X

OPENS: MARKET (9.09) /9.292

حجم بر روی دو پله تقسیم و اوردر پله دوم گذاشته شود.

TPS:
8.95
8.82
8.68
8.50
8.28
8.03

SL: 9.480

مشاهده سیگنال

DYDX

SHORT_LIVE 20X

OPENS: MARKET (3.184 ) /3.276

حجم بر روی دو پله تقسیم و اوردر پله دوم گذاشته شود.

TPS:

3.140

3.09

3.04

2.97

2.91

2.81

2.71

SL: 3.349

  • تارگت اول تاچ شد12:00
  • تارگت دوم تاچ شد12:00
مشاهده سیگنال

DOT

SHORT_LIVE 20X

OPENS: MARKET (5.298) /5.429

حجم بر روی دو پله تقسیم و اوردر پله دوم گذاشته شود.

TPS:

5.214

5.134

5.057

4.952

4.842

4.699

 

SL: 5.574

  • تارگت اول تاچ شد12:00
  • تارگت دوم تاچ شد12:00
  • تارگت سوم تاچ شد12:00
مشاهده سیگنال
Volume
Play
1x
00:00/00:00