سیگنال رایگان ارز فایل کوین FIL

خرید اشتراک VIP

آکادمی بیتریوم با سیگنال های رایگان در کنار شما سودهای زیادی را ساخته است و حالا می توانید از مزایای بیشتر ما نیز بهره مند شوید، جهت استفاده از کلاب VIP بیتریوم به پشتیبانی ما در تلگرام پیام دهید.

FIL

SHORT_LIVE 20X

OPENS: MARKET ( 3.333 ) / 3.425

حجم بر روی دو پله تقسیم و اوردر پله دوم گذاشته شود.

TPS:
3.301
3.268
3.233
3.163
3.068
2.959
2.840

SL: 3.542

سیگنال رایگان ارز فایل کوین FIL
 • تارگت اول تاچ شد
 • تارگت دوم تاچ شد

به اشتراک بگذارید

امتیاز دهید

امتیاز دهید

تاریخ این سیگنال

عضویت در بینگ ایکس

سیگنال های دیگر

XAU

SHORT_LIVE

OPENS: MARKET ( 1828.43 ) / 1837
حجم بر روی دو پله تقسیم و اوردر پله دوم گذاشته شود.

TPS:
1825.73
1822.96
1819.57
1813.87
1806.49
1792.63

SL: 1852.08

 • تارگت اول تاچ شد
 • تارگت دوم تاچ شد
 • تارگت سوم تاچ شد
مشاهده سیگنال

MATIC

LONG_LIVE 20X

OPENS: MARKET (0.554 ) /0.534
حجم بر روی دو پله تقسیم و اوردر پله دوم گذاشته شود.

TPS:
0.560
0.572
0.584
0.602
0.626
0.650

SL: 0.5198

 • تارگت اول تاچ شد
 • تارگت دوم تاچ شد
 • تارگت سوم تاچ شد
مشاهده سیگنال

MKR

LONG_LIVE 20X

OPENS: MARKET (1285 ) / 1242
حجم بر روی دو پله تقسیم و اوردر پله دوم گذاشته شود.

TPS:
1296
1310
1324
1352
1393
1450
1509

SL: 1201

 • تارگت اول تاچ شد
 • تارگت دوم تاچ شد
 • تارگت سوم تاچ شد
 • تارگت چهارم تاچ شد
 • تارگت پنجم تاچ شد
 • تارگت ششم تاچ شد
 • تارگت هفتم تاچ شد
مشاهده سیگنال

ENJ

SHORT_LIVE 20X

OPENS: MARKET ( 0.219 ) / 0.224

حجم بر روی دو پله تقسیم و اوردر پله دوم گذاشته شود.

TPS:
0.2175
0.2153
0.2130
0.2085
0.2024
0.1942
0.1863

SL: 0.2325

 • استاپ
مشاهده سیگنال
Volume
Play
1x
00:00/00:00