سیگنال رایگان اتم ATOM

خرید اشتراک VIP

آکادمی بیتریوم با سیگنال های رایگان در کنار شما سودهای زیادی را ساخته است و حالا می توانید از مزایای بیشتر ما نیز بهره مند شوید، جهت استفاده از کلاب VIP بیتریوم به پشتیبانی ما در تلگرام پیام دهید.

ATOM

LONG_LIVE 20X

OPENS: MARKET (10.68) /10.39

حجم بر روی دو پله تقسیم و اوردر پله دوم گذاشته شود.

TPS:
10.84
11.01
11.17
11.41
11.69
12.06
12.46

SL: 10.144

سیگنال رایگان اتم ATOM
  • استاپ

به اشتراک بگذارید

امتیاز دهید

امتیاز دهید

تاریخ این سیگنال

عضویت در صرافی لایت فایننس
عضویت در بینگ ایکس
عضویت در صرافی بینگ ایکس

سیگنال های دیگر

APT

🚀SHORT_LIVE 20X

OPENS: MARKET (7.81) /8.02
حجم پله اول یک درصد کل سرمایه و حجم پله دوم نیم درصد کل سرمایه باشد.

🎯TPS:
7.68
7.56
7.4
7.2
7.02
6.76
6.29

📌SL: 8.12

در صورت گیر کردن قیمت در نواحی آبی رنگ ریسک فری یا سیو سود میکنیم.

مشاهده

ATOM

🚀LONG_LIVE 20X

OPENS: MARKET (7.22) /7.04
حجم پله اول یک درصد کل سرمایه و حجم پله دوم نیم درصد کل سرمایه باشد.

🎯TPS:
7.33
7.44
7.55
7.71
7.88
8.12
8.34

📌SL: 6.94

در صورت گیر کردن قیمت در نواحی آبی رنگ ریسک فری یا سیو سود میکنیم.

مشاهده

TRX

🚀LONG_LIVE 20X

OPENS: MARKET (0.116) /0.114
حجم پله اول یک درصد کل سرمایه و حجم پله دوم نیم درصد کل سرمایه باشد.

🎯TPS:
0.118
0.120
0.121
0.124
0.127
0.131
0.135

📌SL: 0.113

در صورت گیر کردن قیمت در نواحی آبی رنگ ریسک فری یا سیو سود میکنیم.

مشاهده

XAU

SHORT_LIVE

OPENS: MARKET (2311) /2316
ریسک پله اول یک درصد کل سرمایه و ریسک پله دوم نیم درصد کل سرمایه باشد

TPS:
2307
2303
2298
2288

SL:2321

  • تارگت اول تاچ شد

    12:00
  • تارگت دوم تاچ شد❤️

    12:00
  • تارگت سوم تاچ شد

    12:00
مشاهده
Volume
Play
1x
00:00/00:00