آزمون اعتماد به نفس

آزمون اعتماد به نفس

این آزمون جهت سنجش عزت نفس و اعتماد به نفس ما در زندگی می باشد چرا که برای تبدیل شدن به تریدر حرفه ای لازم یه سری مهارت ها رو داشته باشیم.

این آزمون شامل 40 سوال همراه با پنج مقیاس عزت نفس اعم از مقیاس های کلی، تحصیلی، جسمانی، خانوادگی و اجتماعی و یک مقیاس دروغ سنج می باشد.

پس با صداقت کامل جواب دهید تا خود را بهتر بشناسید.

مرحله 1 از 41

نام(Required)
10
bigger

تبریک می گویم شما قبول شدید

شما قبول نشدید. لطفا جهت بالا بردن اعتماد به نفس خود مطلب زیرا با دقت مطالعه کنید.

کلیک کنید

Volume
Play
1x
00:00/00:00