آزمون تحمل پریشانی

آزمون تحمل پریشانی

در این آزمون قصد داریم میزان تحمل پریشانی خودمون رو ارزیابی کنیم از ابعاد مختلف چرا که مواقعی ما دچار آشفتگی و پریشانی می شویم و استرس و اظطراب در ما شعله ور می شود و کاری که باید انجام دهیم ابتدا آگاهی کسب کنیم و بپذیریم بله من دچار این نوع احساس شدم و برای آن اقدام هایی حتی کوچک انجام بدم.

برای شروع به این نکته حتما توجه کنید :

به مواقعی فکر کنید که احساس پریشانی یا آشفتگی دارید. پاسخی را انتخاب کنید که به بهترین وجه عقاید شما درباره احساس پریشانی یا آشفتگی را توصیف می کند.

 

مرحله 1 از 8

نام(Required)
15
bigger

دپارتمان روانشناسی آکادمی بیتریوم به شما تبریک می گوید بابت صبر و تحمل پریشانی که دارید.

حال می توانید اعتماد به نفس خودتان را تست کنید.

برای تست اعتماد به نفس کلیک کنید.

دوست بیتریومی من

شما متاسفانه آستانه تحملتان ضعیف و در اکثر مواقع پریشان هستید. اگر قصد سود و معامله درست از بازار دارید حتی در زندگی شخصی هم نیاز هست که تحمل خوبی داشته باشید و با آرامش به کارهایتان ادامه بدید.

پس بر روی لینک زیر کلیک کنید و مطالعه کنید و طبق تمرینات پیش برید.

Volume
Play
1x
00:00/00:00