تحولات بازار ارزهای عمده - آکادمی بیتریوم

تحولات بازار ارزهای عمده

 روز جمعه گذ شته نسبت به جمعه ما قبل آن، ارزش دلار در برابر ین 0.01 در صد تقویت و در برابر فرانک سوئیس 0.13 درصد تقویت شد. در همین مدت، ارزش یورو در برابر دلار 1/25 درصد و پوند انگلیس در برابر دلار 1/43 درصد کاهش یافتند. به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک، در هفته گذشته هر یورو در محدوده 1/0584-1/0426 دلار و هر پوند در محدوده 1/2267- 1/2098 دلار در نوسان بود. هر دلار نیز در دامنه 136/57 -135/22 ین متغیر بود.

همچنین، ارزش یورو در برابر ین 1/24 درصد تضعیف و در برابر فرانک سوئیس 1/13 درصد تضعیف شد. ارزش پوند انگلیس نیز در برابر یورو 0/18 درصد در تضددعیف یافت. به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک، در هفته گذشته هر پوند در محدوده 1/1615 -1/1583 یورو در نوسان بود. هر یورو نیز در دامنه 143/13 -140/98 ین متغیر بود.

تحولات بازار ارزهای عمده - آکادمی بیتریوم

تحولات بازار ارزهای عمده - آکادمی بیتریوم تحولات بازار ارزهای عمده - آکادمی بیتریوم

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران – اداره مطالعات و سازمانهای بین المللی بهرهبرداری از این گزارش در صورت ذکر منبع بالمانع است.

تحولات بازار ارزهای عمده - آکادمی بیتریوم

تحولات بازار ارزهای عمده - آکادمی بیتریوم

9 عوامل تقویت ارزش دلار و تضعیف یورو در هفته گذشته

عدم تغییر در تصمیمات پیشین سیاستی بانک مرکزی اروپا مبنی بر افزایش زودتر از موعد نرخ بهره ·

تاکید رئیس فدرال رزرو بر عدم تاثیرگذاری افزایش نرخ بهره بر ر شد اقتصادی با توجه به روند سریع ر شد تورم ·

نگرانی در خصوص افت رشد اقتصاد جهانی عدم تغییر در  تصمیمات پیشین سیاستی بانک مرکزی اروپا مبنی بر افزایش زودتر از موعد نرخ بهره در نشست هفته گذشته با وجود تداوم روند افزایش تورم،

تاکید رئیس فدرال رزرو بر عدم تاثیرگذاری افزایش نرخ بهره بر رشد اقتصادی با توجه به روند سریع رشد تورم و نگرانی در خصوص افت رشد اقتصاد جهانی

سبب تقویت دلار و تضعیف یورو در مقابل سایر ارزهای جهان روا شد. با توجه به تداوم سیاستهای پولی انبساطی در ژاپن ارزش ین در مقابل سایر ارزهای عمده نیز به شدت کاهش یافت.

عدم تغییر در تصمیمات پیشین سیاستی بانک مرکزی اروپا مبنی بر افزایش زودتر از موعد نرخ بهره در نشست
هفته گذشته با وجود تداوم روند افزایش تورم، تاکید رئیس فدرال رزرو بر عدم تاثیرگذاری افزایش نرخ بهره بر رشد اقتصادی
با توجه به روند سریع رشد تورم و نگرانی در خصوص افت رشد اقتصاد جهانی، سبب تقویت دلار و تضعیف یورو در مقابل
سایر ارزهای جهان روا شد. با توجه به تداوم سیاستهای پولی انبساطی در ژاپن ارزش ین در مقابل سایر ارزهای عمده نیز
به شدت کاهش یافت.

1,618
امتیاز دهید
اشتراک گذاری
banner
banner

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست