نفت سبک

قیمت درحال بروزرسانی
نرخ تغییر درحال بروزرسانی
فیلترها

تحلیل نفت امشب 1402/9/22

آپدیت تحلیل نفت برنت در تحلیل فوق مشاهده کردیم همانطور که انتظار داشتیم روند نزولی خوبی ایجاد شد و کندل ها خودشان را به حمایت روزانه در ناحیه 72 رساندند.بر…
مشاهده
Volume
Play
1x
00:00/00:00