تحلیل اقتصاد

فیلترها

تحلیل نفت

تحلیل نفت امشب 1402/12/10 هیمنطور که در عکس فوق مشاهده میکنید. کندل ها دوباره به زیر مقاومت 79.7 رسیدند. از این رو برای شما باز دیگر نمودار را بررسی و…
مشاهده

تحلیل نزدک

تحلیل نزدک امروز 1402/12/12 در عکس فوق میبینید که شاخص در هفته گذشته نیز روند صعودی خودش را حفظ کرده و به مقاومت خطی، یعنی سقف کانال صعودی نزدیک شده…
مشاهده

تحلیل انس جهانی طلا

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که شاخص در هفته گذشته روند صعودی خوبی داشته و با یک کندل کی بار محدوده مقاومتی استاتیک را اینگلف کرده است. میتوان در نظر…
مشاهده
Volume
Play
1x
00:00/00:00