تحلیل نفت

تحلیل نفت برنت امشب 1403/4/10

نفت برنت بعد از شکستن محدوده 84، وارد فاز رنج شده و منتظر یک حرکت برای تعیین روند میباشد.

در این ناحیه باید دید دو طرفه داشته باشیم، با باز شدن بازار در صورت شکست این ناحیه میتوانیم شاهد روند نزولی و در صورت ایجاد کندل استیک صعودی بر روی آن میتواینم شاهد روند صعودی از قیمت باشیم.

تحلیل نفت

https://www.tradingview.com/x/5QANkY4A/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل نفت برنت امشب 1403/4/3

نفت در هفته گذشته روند صعودی پر قدرتی داشت و مقاومت 84.8 را بعد از مدت ها شکست داد.

با باز شدن بازار در صورت مشاهده تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی محدوده 84.8، میتوانیم شاهد رشد مجدد باشیم و در صورت نفوذ مجدد به زیر این ناحیه، میتوانیم شاهد نزول شاخص باشیم.

تحلیل نفت

https://www.tradingview.com/x/eLuYI20g/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل نفت برنت امشب 1403/3/27

در تحلیل قبل مشاهده کردیم که شاخص از روی محدوده حمایتی بلند شده و تا مقاومت استاتیک صعود داشته است.

برای شما در این تحلیل محدوده ها را آپدیت کردیم، بعد از باز شدن بازار در صورت مشاهده تاییدیه کندل استیک نزولی در زیر مقاومت رسم شده، میتوانیم شاهد نزول قیمت باشیم.

تحلیل نفت

https://www.tradingview.com/x/5JULnD0J/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


مشاهده تحلیل های دیگر

تحلیل نفت برنت امشب 1403/3/20

نفت با نزول اخیر هفته گذشته به کف ویکلی رسیده است، این محدوده حمایت بسیار مهم و قدرتمندی برای قیمت میباشد.

با باز شدن بازار در تایم فریم های پایین تر در صورت مشاهده تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی این ناحیه، میتوانیم شاهد رشد مجدد قیمت باشیم.

تحلیل نفت

https://www.tradingview.com/x/uBaIl4eH/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل نفت برنت امشب 1403/3/15

نفت با شکست محدوده 80.9، نزول شارپی داشته و به حمایت های زیرین نزدیک شده است.

این روند نزولی میتواند از همین ناحیه یا بعد از پولبک به زیر مقاومت 80.9 تا حمایت 75.3 ادامه داشته باشد.

تحلیل نفت

https://www.tradingview.com/x/GzTzLoYW/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل نفت برنت امشب 1403/3/12

نفت در روز های گذشته از زیر ناحیه 84.3، نزول داشت و به حمایت 81.2 رسیده است، برای شما در این تحلیل محدوده ها و خطوط را آپدیت کردیم.

با باز شدن بازار در تایم چهار ساعته، در صورت مشاهده تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی حمایت 81.2 یا خط روند نزولی، میتوانیم شاهد رشد قیمت باشیم.

تحلیل نفت

https://www.tradingview.com/x/sM7UHshS/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل نفت برنت امروز 1403/3/7

نفت با باز شدن بازار از روی حمایت 80.9 بلند شده است، برای شما محدوده و خطوط را آپدیت کردیم.

میتوانیم از همین ناحیه یا بعد از سیگنال تاییدیه کندل استیک صعودی، بر روی حمایت 80.9، شاهد رشد مجدد آن باشیم.

تحلیل نفت

https://www.tradingview.com/x/SLSzboDR/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل نفت برنت امشب 1403/3/2

نفت بعد از نزول اخیر با برخورد به حمایت 81.4 رنج شده است و منتظر نقدینگی میباشد. برای شما در این تحلیل محدوده ها را آپدیت کردیم.

در صورت شکست این حمایت میتوانیم شاهد الگوی باز توزیع برای ایجاد لگ دوم نزولی باشیم.

تحلیل نفت

https://www.tradingview.com/x/sUKPn2uA/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل نفت برنت امشب 1403/2/23

نفت همانند انتظار در تحلیل قبل از از محدوده عرضه، روند نزولی را سر گرفته و با کندل نزولی شارپی بسته شده است.

با باز شدن بازار در صورت شکست محدوده حمایتی یا ایجاد کندل استیک نزولی در زیر مقاومت 84.7، میتوانیم شاهد نزول مجدد باشیم.

تحلیل نفت

https://www.tradingview.com/x/2l7nzf32/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل نفت برنت امشب 1403/2/20

نفت برنت با اصلاح اخیر به زیر مقاومت 84.7 رسیده است. در این تحلیل برای شما محدوده ها را آپدیت کردیم.

با تثبیت کندل نزولی به همین صورت در زیر این ناحیه، میتوانیم شاهد نزول مجدد تا حمایت زیرین باشیم.

تحلیل نفت

https://www.tradingview.com/x/rS2Q7EqO/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل نفت امشب 1403/2/13

نفت با نزول اخیر کف روزانه خودش را شکست داده و وارد موج نزولی شده است. برای شما محدوده ها را در این تحلیل آپدیت کردیم.

از این رو میتوانیم از همین ناحیه یا بعد از پولبک در زیر مقاومت های 85.9 و 84.6 با روند نزولی همراه شویم.

تحلیل نفت

https://www.tradingview.com/x/zWeav2TS/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل نفت امشب 1403/2/5

در تحلیل زیر دیدیم که نفت از روی حمایت استاتیک بلند شده و به روندش ادامه داده است. برای شما محدوده ها را آپدیت کردیم.

میتوانیم با شکست مقاومت 88.9 یا تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی حمایت 86.3، شاهد ادامه روند صعودی باشیم.

تحلیل نفت

https://www.tradingview.com/x/soKj1T3J/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل نفت امروز 1403/1/28

همینطور که در عکس زیر مشاهده میکنید، نفت با صعود اخیر، به محدوده مقاومتی 94 رسیده است. برای شما در این تحلیل محدوده ها و خطوط را آپدیت کردیم.

از این رو میتوانیم با شکست حمایت 88.9 یا تاییدیه کندل استیک نزولی در زیر مقاومت ذکر شده، شاهد نزول تا حمایت های زیرین باشیم.

تحلیل نفت

https://www.tradingview.com/x/0r3jsWE9/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل نفت امروز 1403/1/21

همینطور که در عکس زیر مشاهده میکنید نفت در تایم ویکلی با عدم توانایی در شکست کف اخیر در نواحی 66.9، سیگنال صعود را به ما نشان داده است.

از این رو میتوانیم از همین ناحیه یا بعد از پولبک مجدد بر روی حمایت 80.1، شاهد ادامه روند صعودی باشیم. ( لازم به ذکر است که شکست مقاومت 94.4، میتونه رشد شارپی رو به همراه داشته باشه )

تحلیل نفت

https://www.tradingview.com/x/yb2WU9pS/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل نفت امشب 1403/1/8

دوستان نفت طبق انتظار با شکست محدوده 84.24 به روند صعودی خودش ادامه داده و به سقف کانال صعودی رسیده. برای شما در این تحلیل محدوده ها و خطوط را آپدیت کردیم.

با برخود به سقف ما شاهد موج اصلاحی تا محدوده مذکور هستیم. از روی این محدوده سیگنال صعود داده شده که میتواند قیمت را تا مقاومت 87.4 پیش ببرد.

تحلیل نفت

https://www.tradingview.com/x/tA7ClaKR/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل نفت امشب 1402/12/22

نفت بعد از لگ صعودی اخیر و ایجاد سقفی بالا تر از سقف های قبلی، وارد موج اصلاحی شده. این موج اصلاحی از روی حمایت 77.38، سیگنال صعود را به ما نشان داده است.

میتوانیم از این ناحیه، در صورت شکست خط روند نزولی در کنار مقاومت 78.64 شاهد ادامه روند صعودی تا مقاومت 80.6 باشیم.

تحلیل نفت

https://www.tradingview.com/x/mFwZ5wfJ/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل نفت برنت امشب 1402/12/14

به نظر میرسد شاخص توانایی شکست مقاومت 84.2 را ندارد. میتوانیم با تاییدیه کندل استیک نزولی زیر این محدوده شاهد روند نزولی باشیم. این روند نزولی نیز اگر حمایت 81 را شکست دهد، نزول شدت بیشتری میگیرد.

تحلیل نفت

باید در نظر داشته باشیم در صورت شکست مقاومت 84.2 سناریو اول نقض میشود و باید با روند صعودی نفت را همراه شویم.

https://www.tradingview.com/x/QgC1jcPU/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل نفت امشب 1402/12/10

تحلیل نفت

هیمنطور که در عکس فوق مشاهده میکنید. کندل ها دوباره به زیر مقاومت 79.7 رسیدند. از این رو برای شما باز دیگر نمودار را بررسی و محدوده های آن را آپدیت کردیم.

باید در این ناحیه دید دو طرفه داشت. با شکست این مقاومت میتوانیم روند صعودی و با تاییدیه کندل استیک نزولی در زیر این ناحیه، میتوانیم. شاهد روند نزولی باشیم.

https://www.tradingview.com/x/XquCzltk/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل نفت برنت امشب 1402/12/1

تحلیل نفت

همینطور که در عکس فوق مشاهده میکنید، قیمت خودش را به زیر مقاومت 83.56 رسانده و نوانایی شکست آن را نداشته است. با کندل فعلی مومنتوم روند نزولی بالا رفتی و شاهد یک کندل کی (KEY BAR) بار نزولی میباشیم.

میتوان در نظر داشت در صورت بسته شدن کندل نزولی با مومنتوم خوب در زیر این مقاومت، روند نزولی تا حمایت زیرین ایجاد میشود و در صورت شکست حمایت 80.7 میتوانیم شاهد نزول مجدد آن باشیم.

https://www.tradingview.com/x/mS4lBYLJ/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید‌.

مشاهده نظرات کاربران

5/5 - (1 امتیاز)

22 دیدگاه. Leave new

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

پربازدید ترین مطالب

مقالات مرتبط

Volume
Play
1x
00:00/00:00