تحلیل نزدک

تحلیل نزدک امشب 1403/4/13

بالاخره نزدک با روند صعودی امروز سقف اخیر را شکست داد، برای شما در این تحلیل محدوده ها را آپدیت کردیم.

برای روند آتی بازار، از روی ناحیه های 19990 و 19700 انتظار رشد را برای شاخص داریم.

تحلیل نزدک

https://www.tradingview.com/x/lMxaSfjw/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل نزدک امشب 1403/4/9

نزدک در آخرین روز معاملاتی با برخورد به سقف اخیر روند نزولی داشته و سیگنال نزول را ایجاد کرده است.

با باز شدن بازار در صورت شکست کف این کندل، میتوانیم شاهد ادامه روند نزولی باشیم ( روند نزولی نزدک میتواند سیگنال نزول بیت کوین نیز باشد )

تحلیل نزدک

https://www.tradingview.com/x/DyKrOrvy/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل نزدک امشب 1403/3/28

نزدک در تایم روزانه با باز شدن بازار مقاومت ذکر شده را شکست داد و به روند صعودی خودش ادامه داده است.

در صورت تثبیت کندل روزانه در بالای این ناحیه، میتوانیم شاهد رشد مجدد شاخص باشیم.

تحلیل نزدک

https://www.tradingview.com/x/Tyx4S9oE/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


مشاهده تحلیل های دیگر

تحلیل نزدک امروز 1403/3/26

نزدک در هفته گذشته همینطور که انتظار داشتیم روند صعودی را بعد از پولبک ایجاد کرد، میتوانیم در این هفته بعد از باز شدن بازار با شکست محدوده مقاومتی شاهد رشد مجدد شاخص باشیم.

دوستان بازار در ATH خودش قرار دارد و RSI در ناحیه بیش خرید قرار گرفته است، این یعنی روند صعودی میتواند ادامه دار باشد، اما کم کم زنگ خطر برای اصلاح میتواند به صدا در آید که نشانه آن شکست کف قبلی در تایم روزانه میباشد.

این شاخص رابطه مستقیم با بیت کوین دارد و زود تر از بیت حرکت خود را انجام میدهد ( پس میتوانیم بگوییم بیت کوین میتواند مثل شاخص یک بار دیگر صعود داشته باشد و بعد وارد موج اصلاحی سنگین شود، حتما با تحلیل بیت کوین امروز مطابقت دهید. )

تحلیل نزدک

https://www.tradingview.com/x/eKhpV0yK/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل نزدک امشب 1403/3/21

نزدک با باز شدن بازار از روی محدوده شکسته شده، سیگنال صعود را نشان داده است.

میتوانیم با بسته شدن کندل روزانه به همین صورت یعنی با مومنتوم صعودی، شاهد رشد شاخص باشیم.

تحلیل نزدک

https://www.tradingview.com/x/lQm2CARY/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل نزدک امشب 1403/3/17

نزدک در این هفته نیز صعود داشت و مقاومت 18906 را شکست داده است. برای شما محدوده ها را در این تحلیل آپدیت کردیم.

با تاییدیه کندل استیک صعودی در همین ناحیه یا بعد از پولبک بر روی محدوده 18906، میتوانیم شاهد ادامه روند صعودی باشیم.

تحلیل نزدک

https://www.tradingview.com/x/kEVZZK8F/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل نزدک امروز 1403/3/13

نزدک در آخر هفته گذشته، قبل از بسته شدن بازار از روی حمایت 18277 صعود خوبی داشته است.

با باز شدن بازار در صورت مشاهده تاییدیه کندل استیک در همین ناحیه یا بر روی محدوده 18277، میتوانیم شاهد رشد مجدد شاخص باشیم.

تحلیل نزدک

https://www.tradingview.com/x/rI75UIM4/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل نزدک امشب 1403/3/10

نزدک را در تحلیل امشب مشاهده کردیم که تا حمایت 18630 نزول داشته است.

امشب و فردا در صورت مشاهده تاییدیه کندل استیک صعودی، بر روی حمایت های 18630 و 18389میتوانیم شاهد رشد مجدد تا مقاومت خطی باشیم.

تحلیل نزدک

https://www.tradingview.com/x/tlEU7dpg/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل نزدک امروز 1403/2/31

نزدک بعد از باز شدن بازار همانند انتظار به محدوده 18460، پولبک زده و سیگنال صعود را نشان داده است.

در تایم فریم های پایین تر در صورت مشاهده تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی این ناحیه، میتوانیم شاهد رشد شاخص باشیم.

تحلیل نزدک

https://www.tradingview.com/x/eISY7JLK/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل نزدک امشب 1403/2/27

همینطور که در عکس زیر مشاهده میکنید نزدک با صعود اخیر بعد از 72 روز، مقاومت 18460 رو شکست داده است.

میتونیم بعد از پولبک روی این ناحیه یا بعد از شکست سقف اخیر شاهد ادامه روند صعودی باشیم.

تحلیل نزدک

https://www.tradingview.com/x/ZxcCiR6V/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل نزدک امشب 1403/2/22

نزدک را در عکس زیر مشاهده میکنید که هفته گذشته صعود داشته است، برای شما نمودار را بررسی و آپدیت کردیم.

میتوانیم با باز شدن بازار در صورت شکست مقاومت 1846 یا پولبک بر روی حمایت 17805، شاهد رشد مجدد شاخص باشیم.

تحلیل نزدک

https://www.tradingview.com/x/D9L3bmvj/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل نزدک امشب 1403/2/19

همنیطور که مشاهده میکنید نزدک بعد از شکست مقاومت 17814، روند صعودی را ادامه داده و به مقاومت 18150 رسیده است.

در صورت شکست این محدوده یا پولبک بر روی حمایت 17814، میتوانیم شاهد رشد مجدد شاخص باشیم.

تحلیل نزدک

https://www.tradingview.com/x/ecAN7Lzs/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل نزدک امشب 1403/2/16

نزدک در هفته گذشته بعد اخبار اقتصادی آمریکا، رشد شارپی داشته و به بالای مقاومت 17803 رسیده است.

با باز شدن بازار میتوانیم شاهد رشد مجدد شاخص باشیم. بچه ها این صعود شارپ نزدک خود یک سیگنال برای صعود مجدد بیت کوین است.

تحلیل نزدک

https://www.tradingview.com/x/AQKaDpAG/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل نزدک امروز 1403/2/9

همینطور که در عکس زیر مشاهده میکنید نزدک در هفته گذشته از روی حمایت بلند شد و موج اصلاحی را برای ما ایجاد کرد. برای شما در این تحلیل محدوده ها را آپدیت کردیم.

میتوانیم در این هفته با باز شدن بازار و مشاهده کندل استیک نزولی در زیر مقاومت 17785، شاهد نزول مجدد شاخص باشیم.

تحلیل نزدک

https://www.tradingview.com/x/eEMph1OX/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل نزدک امشب 1403/2/2

در تحلیل امشب مشاهده میکنید که نزدک در هفته گذشته نزول سنگینی داشته و کف روزانه خودش را از دست داده و به حمایت 16967 رسیده است.

با باز شدن بازار در صورت شکست حمایت 16967، یا تاییدیه کندل استیک زیر مقاومت 17857، میتوانیم شاهد نزول مجدد شاخص باشیم.

تحلیل نزدک

https://www.tradingview.com/x/1wfUGhHz/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل نزدک امشب 1403/1/29

در عکس زیر مشاهده میکنید که شاخص نزدک بعد از 150 روز در تایم روزانه CHOCH داشته و روندش را تغییر داده است.

برای شما در این تحلیل محدوده ها را آپدیت کردیم. با مومنتوم نزولی حال حاضر، میتوانیم شاهد نزول شاخص تا حمایت های زیرین باشیم.

تحلیل نزدک

https://www.tradingview.com/x/3LpOkhmH/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل نزدک امشب 1403/1/11

همینطور که میبینید شاخص یک بار دیگر به مقاومت 18453 رسیده و توانایی شکست آن را نداشته است برای شما عزیزان محدوده های استاتیک را بررسی و آپدیت کردیم.

میتوانیم بعد باز شدن بازار در صورت مشاهده کندل استیک نزولی در زیر این ناحیه شاهد نزول شاخص تا حمایت های زیرین باشیم.

تحلیل نزدک

https://www.tradingview.com/x/8tmhKi6Q/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل نزدک امشب 1402/12/27

در عکس زیر میبینید که شاخص با برخورد مجدد به مقاومت 18388 روند نزولی را تا حمایت استاتیک ایجاد کرده. برای شما در این تحلیل خطوط حمایتی دیگری بر روی نمودار افزودیم.

میتوان در نظر داشت بعد از باز شدن بازار در صورت شکست این حمایت، میتوانیم شاهد ادامه نزول تا حمایت 17353 باشیم. همچنین در صورت مشاهده تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی این ناحیه، میتوانیم بار دیگر شاهد موج صعودی تا مقاومت بالا باشیم.

تحلیل نزدک

https://www.tradingview.com/x/7riFOxmq/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل نزدک امشب 1402/12/21

در عکس زیر میبینید که شاخص پس از باز شدن بازار، با موج نزولی خودش را به حمایت استاتیک و کف کانال صعودی رسانده. برای شما در این تحلیل محدوده ها و خطوط را آپدیت کردیم.

میتوان در نظر داشت که شاخص بر روی این ناحیه سیگنال صعود را به ما داده است. از این رو میتوانیم شاهد موج صعودی شاخص تا مقاومت های فوقانی باشیم.

تحلیل نزدک

https://www.tradingview.com/x/VB082sDf/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل نزدک امشب 1402/12/17

در تحلیل قبل انتظار نزول شاخص را داشتیم اما در عکس زیر میبینیم که همچنان شاخص روند صعودی خودش را درون کانال رسم شده حفظ کرده است. برای شما در این تحلیل محدوده ها و خطوط را بار دیگر آپدیت کردیم.

میتوان در نظر داشت که شاخص همچنان قدرت روند صعودی خوبی دارد. از این رو در صورت شکست سقف 18346 میتوانیم ادامه روند صعودی رو شاهد باشیم.

تحلیل نزدک

https://www.tradingview.com/x/pEzLL8Lb/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل نزدک امشب 1402/12/15

تحلیل نزدک

در عکس فوق میبینید که شاخص توانایی شکست سقف کانال را نداشته و از آن ناحیه ریجکت شده. از این جهت برای شما نمودار را بار دیگر بررسی و محدوده و خطوط آن را آپدیت کردیم.

همچنین در تحلیل میبینیم که شاخص به زیر محدوده 18032 بازگشت داشته. از این جهت میتوانیم ادامه روند نزولی را برای آن در نظر بگیریم.

https://www.tradingview.com/x/OJqoP3bG/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل نزدک امروز 1402/12/12

تحلیل نزدک

در عکس فوق میبینید که شاخص در هفته گذشته نیز روند صعودی خودش را حفظ کرده و به مقاومت خطی، یعنی سقف کانال صعودی نزدیک شده است. برای شما در این تحلیل نمودار را بار دیگر بررسی و محدوده و خطوط آن را آپدیت کردیم.

میتوان در نظر داشت که برای ادامه روند صعودی شاخص باید سقف کانال را شکست دهد یا پس از اصلاح بر روی حمایت 18032 کندل استیک صعودی را به ما نشان دهد.

https://www.tradingview.com/x/CjvGZELM/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل نزدک امروز 1402/12/5

تحلیل نزدک

همینطور که در عکس فوق میبینید شاخص همچنان درون کانال صعودی قرار دارد. برای شما در این تحلیل محدوده ها و خطوط را آپدیت کردیم. میتوان مشاهده کرد که با روند صعودی اخیر شاخص خودش را به مقاومت 18058 رسانده است.

این روند صعودی توانایی شکست این مقاومت که سقف قبلی نیز میباشد را نداشته. از این رو میتوان با باز شدن بازار شاهد نزول شاخص تا حمایت زیرین باشیم.

https://www.tradingview.com/x/J7NA2z1H/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید‌.

مشاهده نظرات کاربران

3.7/5 - (3 امتیاز)

11 دیدگاه. Leave new

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

پربازدید ترین مطالب

مقالات مرتبط

Volume
Play
1x
00:00/00:00