تحلیل شاخص دلار

تحلیل شاخص دلار امشب 1403/4/21

امروز CPI آمریکا به ضرر دلار اعلام شد و شاخص نزول شارپی داشت، برای شما محدوده ها را در این تحلیل آپدیت کردیم.

در صورت شکست حمایت میتوانیم شاهد ادامه نزول و در صورت تشکیل کندل استیک صعودی در تایم چهار ساعته، بر روی این ناحیه، میتوانیم شاهد رشد شاخص باشیم.

تحلیل شاخص دلار

https://www.tradingview.com/x/rLCOuIgq/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل شاخص دلار امروز 1403/4/10

شاخص دلار قبل از بسته شدن بازار با روند صعودی خودش را به مقاومت استاتیک نزدیک کرد.

با باز شدن بازار میتوانیم پس از مشاهده تاییدیه کندل استیک در زیر محدوده مقاومتی، شاهد نزول شاخص باشیم.

تحلیل شاخص دلار

https://www.tradingview.com/x/GVjPqTbG/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل شاخص دلار امشب 1403/4/4

شاخص دلار با باز شدن بازار نزول داشته و به محدوده 105.3 واکنش نشان داده است.

در صورت ایجاد تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی این ناحیه میتوانیم شاهد رشد و در صورت شکست آن میتوانیم شاهد ادامه نزول شاخص باشیم.

تحلیل شاخص دلار

https://www.tradingview.com/x/BG6KNLa8/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


مشاهده تحلیل های دیگر

تحلیل شاخص دلار امروز 1403/4/3

شاخص دلار همچنان روند صعودی خودش را حفظ کرده و قبل از بسته شده بازار سقف قبلی خودش را شکست داده است.

با باز شدن بازار در صورت مشاهده تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی حمایت 105.5 یا در همین ناحیه، میتوانیم شاهد رشد مجدد شاخص باشیم.

تحلیل شاخص دلار

https://www.tradingview.com/x/6whCdftx/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل شاخص دلار امشب 1403/3/29

شاخص دلار امروز اصلاح کرد و به بیس حمایتی در ناحیه 105.2 رسیده است. باید واکنش را نسبت به این محدوده در نظر داشته باشیم.

در صورت شکست میتوانیم شاهد نزول شاخص و در صورت مشاهده تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی آن میتوانیم شاهد رشد مجدد شاخص باشیم.

تحلیل شاخص دلار

https://www.tradingview.com/x/8CKxqxEM/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل شاخص دلار امشب 1403/3/26

شاخص دلار بعد از شکست خط روند نزولی و صعود، یک بار دیگر با اخبار هفته گذشته روند اصلاحی را ایجاد کرده و بازهم به بالای مقاومت ها بازگشته است.

با باز شدن بازار در صورت مشاهده تاییدیه کندل استیک بر روی حمایت مشخص شده، میتوانیم شاهد رشد مجدد شاخص باشیم.

تحلیل شاخص دلار

https://www.tradingview.com/x/YVCZWtYP/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل شاخص دلار امشب 1403/3/22

شاخص دلار از ابتدای هفته روند صعودی را سر گرفته که منجر به شکست خط روند نزولی و مقاومت استاتیک شده است.

میتوانیم از همین ناحیه یا از روی حمایت استاتیک 105 با تاییدیه کندل استیک در تایم فریم های پایین تر شاهد رشد مجدد شاخص باشیم.

تحلیل شاخص دلار

https://www.tradingview.com/x/sRDYN7Z4/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل شاخص دلار امشب 1403/3/19

در روز جمعه با اخبار NFP، روند صعودی شارپی بر روی شاخص دلار ایجاد شد، بعد از مدت ها یک صعود با مومنتوم بالا از شاخص شاهد بودیم.

این صعود از روی کف روزانه آغاز شده و به سقف روزانه رسیده است، که باعث نزول شدید بازار کریپتو و طلا شده است. با باز شدن بازار در صورت شکست این مقاومت، میتوانیم شاهد ادامه روند صعودی باشیم.

تحلیل شاخص دلار

https://www.tradingview.com/x/ka19X7ub/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل شاخص دلار امشب 1403/3/16

شاخص دلار امروز روند صعودی داشت و به مقاومت 104.5 رسیده است. برای شما در این تحلیل محدوده ها را آپدیت کردیم.

در صورت شکست این مقاومت یا تاییدیه کندل استیک بر روی حمایت104.1، میتوانیم شاهد رشد مجدد شاخص باشیم.

تحلیل شاخص دلار

https://www.tradingview.com/x/x2RKvFMB/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل شاخص دلار امشب 1403/3/14

شاخص دلار پس از اخبار اقتصادی امروز محدوده 104.3 را شکست داد و نزول شارپی را از آن ناحیه ایجاد کرد.

در صورت شکست محدوده 104 یا پولبک در زیر مقاومت 104.3، میتوانیم شاهد ادامه نزول باشیم.

تحلیل شاخص دلار

https://www.tradingview.com/x/AvlDoDOk/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل شاخص دلار امشب 1403/3/9

شاخص دلار از روی حمایت استاتیک بلند شده و به محدوده مقاومتی در ناحیه 105.07 رسیده است.

در صورت ایجاد تاییدیه کندل استیک نزولی در زیر این ناحیه، میتوانیم شاهد نزول مجدد شاخص باشیم.

تحلیل شاخص دلار

https://www.tradingview.com/x/VD6JZ8eQ/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل شاخص دلار امشب 1403/3/7

شاخص دلار با شروع بازار روند نزولی را سر گرفته است، برای شما در این تحلیل محدوده ها را آپدیت کردیم.

در صورت شکست حمایت 104.5، میتوانیم ادامه نزول را تا حمایت های زیرین داشته باشیم.

تحلیل شاخص دلار

https://www.tradingview.com/x/ZtQknzSV/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل شاخص دلار امشب 1403/3/5

شاخص دلار را در عکس زیر مشاهده میکنید که بعد از شکست کف کانال صعودی، از روی حمایت 104 وارد موج اصلاحی شده است.

این موج اصلاحی به مقاومت 105.07 بر خورد داشته است، با باز شدن بازار در صورت مشاهده کندل استیک نزولی در زیر این مقاومت در تایم فریم های پایین تر، میتوانیم شاهد نزول شاخص باشیم.

تحلیل شاخص دلار

https://www.tradingview.com/x/2a8axiSB/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل شاخص دلار امشب 1403/2/29

شاخص دلار بعد از شکست کانال و محدوده 104.7، با یک موج اصلاحی به این ناحیه پولبک زده است.

با باز شدن بازار در صورت ایجاد کندل استیک نزولی در زیر این ناحیه، میتوانیم شاهد ادامه روند نزولی باشیم.

تحلیل شاخص دلار

https://www.tradingview.com/x/ddpJ9WJu/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل شاخص دلار امشب 1403/2/26

تحلیل شاخص دلار

شاخص دلار بعد از اخبار اقتصادی امروز روند نزولی را سر گرفت و حمایت 104.7 را شکست داد.

این روند نزولی میتواند تا حمایت 104.1 که کف روزانه شاخص میباشد، ادامه داشته دار باشد، در صورت شکست این محدوده روند شاخص در تایم روزانه میتواند نزولی شود.

تحلیل شاخص دلار

https://www.tradingview.com/x/PUMgbL87/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل شاخص دلار امروز 1403/2/24

شاخص دلار مدتی درون رنج باکس گیر کرده است و درون کانال صعودی در نزدیکی کف کانال و حمایت 104.7 قرار دارد.

این هفته چهار شنبه CPI آمریکا را در پیش داریم که این رنج بودن نشان دهنده ی انتظار برای آمار اقتصادی میباشد. در صورت مثبت بودن آمار میتوانیم بعد از اصلاح تا حمایت 104.7، شاهد رشد شاخص باشیم.

تحلیل شاخص دلار

https://www.tradingview.com/x/Kv7nJqf3/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل شاخص دلار امشب 1403/2/18

شاخص دلار در تحلیل امشب بار دیگر سیگنال صعود داده است، با شکست سقف 105.3، میتوانیم شاهد رشد شاخص تا مقاومت های فوقانی باشیم.

این هفته اخبار اقتصادی مهمی نداریم از این جهت بازار ها اکثرا کم جان و رنج شده اند.

تحلیل شاخص دلار

https://www.tradingview.com/x/D2JLDd0y/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل شاخص دلار امروز 1403/2/15

شاخص دلار با اخبار روز جمعه نزول شدیدی داشت که منجر به صعود شارپ شاخص های مخالف و بازار کریپتوکارنسی شد.

این روند نزولی تا حمایت 104.2 پیش رفت، با باز شدن بازار در صورت ایجاد تاییدیه کندل استیک صعودی روی حمایت 104.2، میتوانیم شاهد رشد مجدد شاخص باشیم.

تحلیل شاخص دلار

https://www.tradingview.com/x/kl6NmorE/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل شاخص دلار امروز 1403/2/12

امشب ساعت 21:30 تعیین نرخ بهره آمریکا را در پیش داریم. پس روز مهم و حساسی برای بازار رمز ارز ها، شاخص ها و جفت ارز ها میباشد.

باید دست به عصا باشیم، برای شما نمودار را آپدیت کردیم محدوده های مهم را رسم کردیم که شما بعد از خبر واکنش را به آن ها بررسی کنید.

تحلیل شاخص دلار

https://www.tradingview.com/x/SKGgbGOZ/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل شاخص دلار امشب 1403/2/10

دوستان همینطور که در عکس زیر مشاهده میکنید شاخص دلار همچنان روند رنجی دارد و منتظر اخبار این هفته است.

میتوان مشاهده کرد که فعلا تمایل به نزول آن در کندل ها بیشتر میباشد. برای ادامه روند نزولی باید منتظر شکست حمایت 105.4 باشیم.

تحلیل شاخص دلار

https://www.tradingview.com/x/avCel6QB/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل شاخص دلار امشب 1403/2/4

در عکس زیر میبینید که شاخص دلار امشب بالاخره سیگنال نزول را بعد از مدت ها رنج بودن نشان داد. برای شما نمودار را در این تحلیل آپدیت کردیم.

از این رو میتوانیم از همین ناحیه یا بعد از اصلاح تا مقاومت بالا، شاهد ادامه نزول باشیم.

تحلیل شاخص دلار

https://www.tradingview.com/x/Dy3vM2D4/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل شاخص دلار امشب 1403/1/23

در عکس زیر مشاهده میکنید شاخص دلار بعد از اخبار دیروز و امروز روند صعودی شارپی داشته که مقاومت 105.8 را شکست داده و پولبک خودش را نیز بر روی این ناحیه، به سرانجام رسانده است.

میتوانیم با تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی حمایت های 105.8 یا 104.5 شاهد رشد مجدد شاخص باشیم.

تحلیل شاخص دلار

https://www.tradingview.com/x/B3J4EHaj/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل شاخص دلار امشب 1403/1/22

دوستان شاخص دلار در این هفته تا حمایت 103.96 نزول داشته، میتوانیم با شکست این محدوده یا تاییدیه کندل استیک در زیر مقاومت 104.5 شاهد نزول مجدد باشیم.

امروز ساعت 16:00 آمار اقتصادی قیمت مصرف کننده آمریکا یا CPI را در پیش داریم باید حواسمان به خبر نیز باشد. در صورتی که آمار بیشتر از پیش بینی باشد، به نفع دلار خواهد بود.

تحلیل شاخص دلار

https://www.tradingview.com/x/GQN4uCAX/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل شاخص دلار امشب 1403/1/18

شاخص دلار قبل از بسته شدن بازار به مقاومت 104.6 واکنش داشته و نزول خودش را ایجاد کرده است. برای شما در این تحلیل محدوده و خطوط را آپدیت کردیم.

با باز شدن بازار در همین ناحیه یا بعد از تاچ شدن مجدد مقاومت 104.6، و ایجاد کندل استیک نزولی، میتوانیم شاهد نزول مجدد تا حمایت های زیرین باشیم.

تحلیل شاخص دلار

https://www.tradingview.com/x/74xJ2Bw2/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل شاخص دلار امشب 1403/1/16

دوستان شاخص دلار همانند انتظار روند نزولی را ادامه داده و به کف کانال رسیده است. برای شما در این تحلیل نمودار را بار دیگر بررسی و محدوده و خطوط را آپدیت کردیم.

میتوانیم از این ناحیه یک اصلاح داشته باشیم و با تاییدیه کندل استیک نزولی زیر مقاومت 104.4، شاهد نزول مجدد باشیم. در صورتی که از همین ناحیه کف کانال از دست برود نیز روند نزولی میتواند ادامه دار باشد.

تحلیل شاخص دلار

https://www.tradingview.com/x/uFigaje7/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل شاخص دلار امشب 1403/1/14

شاخص دلار امروز از مقاومت استاتیک واکنش نزولی داشته. برای شما در این تحلیل محدوده ها و خطوط را بار دیگر آپدیت کردیم.

میتوانیم از این ناحیه یا بعد از تاچ شدن مجدد محدوده مقاومتی و ایجاد کندل استیک نزولی در زیر آن، شاهد نزول شاخص تا حمایت زیرین باشیم.

تحلیل شاخص دلار

https://www.tradingview.com/x/KAI5rJsY/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل شاخص دلار امروز 1403/1/9

در تحلیل امروز شاهد شکست مقاومت 104.4 هستیم که روند صعودی را برای شاخص رقم زده است. برای شما در این تحلیل محدوده ها و خطوط را آپدیت کردیم.

به دلیل شکست مقاومت و قدرت روند صعودی، میتوانیم از همین ناحیه یا بعد از پولبک روی محدوده مذکور شاهد ادامه روند صعودی باشیم.

تحلیل شاخص دلار

https://www.tradingview.com/x/NBAEtywo/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل شاخص دلار امروز 1403/1/6

دوستان شاخص دلار بعد از باز شدن بازار مقاومت 104.2 را شکست داده و در بالای آن قرار گرفته. برای شما در این تحلیل محدوده ها و خطوط را آپدیت کردیم.

در حال حاضر با لگ اصلاحی به بالای این محدوده نزدیک شده است. در صورت مشاهده‌ تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی این محدوده، میتوانیم ادامه روند صعودی را شاهد باشیم و در صورت بازگشت شاخص به زیر این ناحیه میتوانیم نزول را تا حمایت 103.3 داشته باشیم.

تحلیل شاخص دلار

https://www.tradingview.com/x/uiSX8L4L/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل شاخص دلار امشب 1402/12/28

دوستان در عکس زیر مشاهده میکنید که بازار باز شده و شاخص درون یک کانال صعودی گیر کرده است. در کندل های اخیر ما شاهد تاچ شدن سقف کانال و مقاومت 103.5 هستیم.

در این ناحیه باید دید دو طرفه داشته باشیم در صورت شکست مقاومت 103.5 میتوانیم شاهد صعود شاخص و در صورت مشاهده تاییدیه کندل استیک نزولی در زیر این ناحیه میتوانیم شاهد نزول شاخص باشیم.

تحلیل شاخص دلار

https://www.tradingview.com/x/GCPZDFKq/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل شاخص دلار امروز 1402/12/26

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که شاخص در کندل های روزانه قبل، مومنتوم صعودی خوبی را به ما نشان داده است. برای شما عزیزان در این تحلیل محدوده ها و خطوط را بار دیگر آپدیت کردیم.

میتوان در نظر داشت که شاخص برای ادامه روند صعودی خودش، باید مقاومت خطی یا سقف اخیر را شکست دهد. همچنین در صورت مشاهده تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی حمایت 103.2 نیز میتوانیم شاهد صعود مجدد شاخص پس از باز شدن بازار باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل شاخص دلار امروز 1402/12/24

امروز ساعت 16:00 به وقت تهران اخبار اقتصادی مهمی برای آمریکا در پیش داریم. از این رو نمودار را بار دیگر برای شما عزیزان بررسی و محدوده های آن را آپدیت کردیم.

به دلیل اینکه اخبار امروز میتواند نوسان زیادی در بازار ایجاد کند. باید دست به عصا و با دید دو طرفه پیش برویم. بعد از انتشار اخبار اگر محدوده 103.15 شکسته شد، شاخص وارد روند صعودی میشود و اگر حمایت 102.3 از دست رفت، روند نزولی ادامه دار خواهد بود.

تحلیل شاخص دلار

https://www.tradingview.com/x/f6phi4p4/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل شاخص دلار امروز 1402/12/23

دیشب با اعلام CPI و مثبت بودن آن برای دلار، شاخص سیگنال صعود را نشان داد. برای شما عزیزان در این تحلیل محدوده ها را بار دیگر آپدیت کردیم.

در تحلیل زیر مشاهده میکنید که شاخص از این حمایت کندل های صعودی را تشکیل داده است. از این رو میتوانیم از این ناحیه شاهد صعود شاخص تا مقاومت های فوقانی باشیم.

تحلیل شاخص دلار

https://www.tradingview.com/x/b4puhcg4/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل شاخص دلار امروز 1402/12/19

همینطور که در تحلیل قبل انتظار داشتیم شاخص روند نزولی را سر گرفته و حمایت 102.8 را شکست داده است. برای شما عزیزان در این تحلیل محدوده های استاتیک را بار دیگر آپدیت کردیم.

میتوان در نظر داشت که شاخص در سلامت روند نزولی به سر میبرد. از این رو با باز شدن بازار در صورت مشاهده تاییدیه کندل استیک نزولی در زیر مقاومت 102.8 یا 103.5 میتوانیم بار دیگر روند نزولی را شاهد باشیم.

تحلیل شاخص دلار

https://www.tradingview.com/x/s4vzxlfH/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل شاخص دلار امشب 1402/12/16

همینطور که انتظار داشتیم شاخص محدوده حمایتی را شکست داد و بعد از آن به روند نزولی خودش ادامه داده است. برای شما عزیزان محدوده ها و خطوط را در این تحلیل آپدیت کردیم.

میتوانیم از همین ناحیه یا بعد از پولبک شاخص به زیر محدوده 103.6، شاهد ادامه روند نزولی باشیم.

تحلیل شاخص دلار

https://www.tradingview.com/x/z142gGbS/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل شاخص دلار امشب 1402/12/12

تحلیل شاخص دلار

همینطور که در عکس فوق میبینید شاخص دلار به سقف کانال واکنش نشان داد و کندل های نزولی را به ما نشان داده است. از این رو برای شما بار دیگر نمودار را بررسی و آپدیت کردیم.

میتوان در نظر داشت که با باز شدن بازار میتوانیم ادامه نزول را شاهد باشیم و در صورت شکست حمایت 103.6 این روند نزولی شدت بیشتری میگرد.

https://www.tradingview.com/x/QGF95IAg/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل شاخص دلار امروز 1402/12/10

تحلیل شاخص دلار

هیمنطور که در عکس فوق میبینید شاخص با برخورد به سقف کانال و مقاومت 104.3 روند نزولی را سر گرفته. از این رو بار دیگر برای شما نمودار را آپدیت و بررسی کردیم.

میتوانیم این روند را تا حمایت 103.5 ادامه دار بدانیم و باید در نظر داشت که در صورت شکست این حمایت، روند نزولی شدت بیشتری میگیرد.

https://www.tradingview.com/x/jD8siXvM/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل شاخص دلار امشب 1402/12/7

تحلیل شاخص دلار

امروز شاهد این بودیم که اخبار اقتصادی به ضرر دلار بود و در نمودار نیز مشاهده کردیم که شاخص سیگنال نزول را به ما نشان داده است. از این رو برای شما بار دیگر نمودار را بررسی و آپدیت کردیم.

پیرو اخبار امروز و کندل فعلی شاخص، میتوانیم شاهد نزول شاخص تا حمایت خطی باشیم و در صورت شکست آن میتوانیم روند نزولی را ادامه دار بدانیم.

https://www.tradingview.com/x/41EC56sq/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید‌.


تحلیل شاخص دلار امشب 1402/12/2

تحلیل شاخص دلار

همینطور که میبینید شاخص در تایم چهار ساعته درون یک کانال صعودی بزرگ قرار دارد و با اصلاح اخیر خودش را به حمایت 103.8 رسانده است. برای شما در این تحلیل نمودار را بار دیگر بررسی و آپدیت کردیم.

میتوان در نظر داشت که شاخص در نزدیکی حمایت مذکور سیگنال صعودی شدن را به ما نشان داده. در صورت شکست سقف کانال صعودی، میتوانیم شاهد رشد شاخص باشیم.

https://www.tradingview.com/x/QDT4Jm6s/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید‌.


تحلیل شاخص دلار امروز 1402/12/1

تحلیل شاخص دلار

همینطور که در عکس فوق مشاهده میکنید، شاخص درون یک کانال صعودی در تایم چهار ساعته قرار دارد. دیروز شاهد رشد آن از حمایت های استاتیک بودیم اما میبینید که روند صعودی جانی برای شکست مقاومت ها نداشته است.

از این رو برای شما نمودار را بررسی و محدوده و خطوط آن را آپدیت کردیم. میتوان در نظر داشت که شاخص به دلیل عدم توانایی شکست مقاومت استاتیک، میتواند روند نزولی خود را تا حمایت های زیرین پیش ببرد.

https://www.tradingview.com/x/EISf9uPV/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید‌.


تحلیل شاخص دلار امروز 1402/11/30

تحلیل شاخص دلار

هیمنطور که در عکس فوق مشاهده میکنید شاخص به ابتدای روند صعودی قبل رسیده و در روند نزولی اخیر، ضعف را به ما نشان داده است. از این رو برای شما بار دیگر نمودار را بررسی و آپدیت کردیم.

میتوان در نظر داشت که با تاییدیه کندل استیک از همین ناحیه یا بر روی حمایت 103.9 میتوانیم شاهد رشد مجدد شاخص باشیم. البته بانک های آمریکا امروز تعطیل هستند و ممکن است که بازار فارکس و کریپتو بدون نوسان و رنج باشد.

https://www.tradingview.com/x/D8tvPwyS/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید‌.


تحلیل شاخص دلار امشب 1402/11/26

تحلیل شاخص دلار

هیمنطور که در عکس فوق میبینید شاخص پس از روند صعودی اخیر به سقف کانال برخورد داشته و پس از اخبار منفی امروز شاهد روند نزولی شارپ آن از این ناحیه میباشیم. از این رو برای شما نمودار را بررسی و محدوده و خطوط آن را آپدیت کردیم.

میتوان در نظر داشت که روند نزولی شدت زیادی دارد و میتواند تا حمایت 103.9 پیش رود و با شکست آن به ادامه روند بپردازد.

https://www.tradingview.com/x/YvbLhsci/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید‌.

مشاهده نظرات کاربران

5/5 - (8 امتیاز)

38 دیدگاه. Leave new

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

پربازدید ترین مطالب

مقالات مرتبط

Volume
Play
1x
00:00/00:00