تحلیل شاخص دلار

تحلیل شاخص دلار امشب 1403/1/23

در عکس زیر مشاهده میکنید شاخص دلار بعد از اخبار دیروز و امروز روند صعودی شارپی داشته که مقاومت 105.8 را شکست داده و پولبک خودش را نیز بر روی این ناحیه، به سرانجام رسانده است.

میتوانیم با تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی حمایت های 105.8 یا 104.5 شاهد رشد مجدد شاخص باشیم.

تحلیل شاخص دلار

https://www.tradingview.com/x/B3J4EHaj/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل شاخص دلار امشب 1403/1/22

دوستان شاخص دلار در این هفته تا حمایت 103.96 نزول داشته، میتوانیم با شکست این محدوده یا تاییدیه کندل استیک در زیر مقاومت 104.5 شاهد نزول مجدد باشیم.

امروز ساعت 16:00 آمار اقتصادی قیمت مصرف کننده آمریکا یا CPI را در پیش داریم باید حواسمان به خبر نیز باشد. در صورتی که آمار بیشتر از پیش بینی باشد، به نفع دلار خواهد بود.

تحلیل شاخص دلار

https://www.tradingview.com/x/GQN4uCAX/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل شاخص دلار امشب 1403/1/18

شاخص دلار قبل از بسته شدن بازار به مقاومت 104.6 واکنش داشته و نزول خودش را ایجاد کرده است. برای شما در این تحلیل محدوده و خطوط را آپدیت کردیم.

با باز شدن بازار در همین ناحیه یا بعد از تاچ شدن مجدد مقاومت 104.6، و ایجاد کندل استیک نزولی، میتوانیم شاهد نزول مجدد تا حمایت های زیرین باشیم.

تحلیل شاخص دلار

https://www.tradingview.com/x/74xJ2Bw2/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل شاخص دلار امشب 1403/1/16

دوستان شاخص دلار همانند انتظار روند نزولی را ادامه داده و به کف کانال رسیده است. برای شما در این تحلیل نمودار را بار دیگر بررسی و محدوده و خطوط را آپدیت کردیم.

میتوانیم از این ناحیه یک اصلاح داشته باشیم و با تاییدیه کندل استیک نزولی زیر مقاومت 104.4، شاهد نزول مجدد باشیم. در صورتی که از همین ناحیه کف کانال از دست برود نیز روند نزولی میتواند ادامه دار باشد.

تحلیل شاخص دلار

https://www.tradingview.com/x/uFigaje7/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل شاخص دلار امشب 1403/1/14

شاخص دلار امروز از مقاومت استاتیک واکنش نزولی داشته. برای شما در این تحلیل محدوده ها و خطوط را بار دیگر آپدیت کردیم.

میتوانیم از این ناحیه یا بعد از تاچ شدن مجدد محدوده مقاومتی و ایجاد کندل استیک نزولی در زیر آن، شاهد نزول شاخص تا حمایت زیرین باشیم.

تحلیل شاخص دلار

https://www.tradingview.com/x/KAI5rJsY/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل شاخص دلار امروز 1403/1/9

در تحلیل امروز شاهد شکست مقاومت 104.4 هستیم که روند صعودی را برای شاخص رقم زده است. برای شما در این تحلیل محدوده ها و خطوط را آپدیت کردیم.

به دلیل شکست مقاومت و قدرت روند صعودی، میتوانیم از همین ناحیه یا بعد از پولبک روی محدوده مذکور شاهد ادامه روند صعودی باشیم.

تحلیل شاخص دلار

https://www.tradingview.com/x/NBAEtywo/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل شاخص دلار امروز 1403/1/6

دوستان شاخص دلار بعد از باز شدن بازار مقاومت 104.2 را شکست داده و در بالای آن قرار گرفته. برای شما در این تحلیل محدوده ها و خطوط را آپدیت کردیم.

در حال حاضر با لگ اصلاحی به بالای این محدوده نزدیک شده است. در صورت مشاهده‌ تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی این محدوده، میتوانیم ادامه روند صعودی را شاهد باشیم و در صورت بازگشت شاخص به زیر این ناحیه میتوانیم نزول را تا حمایت 103.3 داشته باشیم.

تحلیل شاخص دلار

https://www.tradingview.com/x/uiSX8L4L/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل شاخص دلار امشب 1402/12/28

دوستان در عکس زیر مشاهده میکنید که بازار باز شده و شاخص درون یک کانال صعودی گیر کرده است. در کندل های اخیر ما شاهد تاچ شدن سقف کانال و مقاومت 103.5 هستیم.

در این ناحیه باید دید دو طرفه داشته باشیم در صورت شکست مقاومت 103.5 میتوانیم شاهد صعود شاخص و در صورت مشاهده تاییدیه کندل استیک نزولی در زیر این ناحیه میتوانیم شاهد نزول شاخص باشیم.

تحلیل شاخص دلار

https://www.tradingview.com/x/GCPZDFKq/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل شاخص دلار امروز 1402/12/26

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که شاخص در کندل های روزانه قبل، مومنتوم صعودی خوبی را به ما نشان داده است. برای شما عزیزان در این تحلیل محدوده ها و خطوط را بار دیگر آپدیت کردیم.

میتوان در نظر داشت که شاخص برای ادامه روند صعودی خودش، باید مقاومت خطی یا سقف اخیر را شکست دهد. همچنین در صورت مشاهده تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی حمایت 103.2 نیز میتوانیم شاهد صعود مجدد شاخص پس از باز شدن بازار باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل شاخص دلار امروز 1402/12/24

امروز ساعت 16:00 به وقت تهران اخبار اقتصادی مهمی برای آمریکا در پیش داریم. از این رو نمودار را بار دیگر برای شما عزیزان بررسی و محدوده های آن را آپدیت کردیم.

به دلیل اینکه اخبار امروز میتواند نوسان زیادی در بازار ایجاد کند. باید دست به عصا و با دید دو طرفه پیش برویم. بعد از انتشار اخبار اگر محدوده 103.15 شکسته شد، شاخص وارد روند صعودی میشود و اگر حمایت 102.3 از دست رفت، روند نزولی ادامه دار خواهد بود.

تحلیل شاخص دلار

https://www.tradingview.com/x/f6phi4p4/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل شاخص دلار امروز 1402/12/23

دیشب با اعلام CPI و مثبت بودن آن برای دلار، شاخص سیگنال صعود را نشان داد. برای شما عزیزان در این تحلیل محدوده ها را بار دیگر آپدیت کردیم.

در تحلیل زیر مشاهده میکنید که شاخص از این حمایت کندل های صعودی را تشکیل داده است. از این رو میتوانیم از این ناحیه شاهد صعود شاخص تا مقاومت های فوقانی باشیم.

تحلیل شاخص دلار

https://www.tradingview.com/x/b4puhcg4/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل شاخص دلار امروز 1402/12/19

همینطور که در تحلیل قبل انتظار داشتیم شاخص روند نزولی را سر گرفته و حمایت 102.8 را شکست داده است. برای شما عزیزان در این تحلیل محدوده های استاتیک را بار دیگر آپدیت کردیم.

میتوان در نظر داشت که شاخص در سلامت روند نزولی به سر میبرد. از این رو با باز شدن بازار در صورت مشاهده تاییدیه کندل استیک نزولی در زیر مقاومت 102.8 یا 103.5 میتوانیم بار دیگر روند نزولی را شاهد باشیم.

تحلیل شاخص دلار

https://www.tradingview.com/x/s4vzxlfH/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل شاخص دلار امشب 1402/12/16

همینطور که انتظار داشتیم شاخص محدوده حمایتی را شکست داد و بعد از آن به روند نزولی خودش ادامه داده است. برای شما عزیزان محدوده ها و خطوط را در این تحلیل آپدیت کردیم.

میتوانیم از همین ناحیه یا بعد از پولبک شاخص به زیر محدوده 103.6، شاهد ادامه روند نزولی باشیم.

تحلیل شاخص دلار

https://www.tradingview.com/x/z142gGbS/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل شاخص دلار امشب 1402/12/12

تحلیل شاخص دلار

همینطور که در عکس فوق میبینید شاخص دلار به سقف کانال واکنش نشان داد و کندل های نزولی را به ما نشان داده است. از این رو برای شما بار دیگر نمودار را بررسی و آپدیت کردیم.

میتوان در نظر داشت که با باز شدن بازار میتوانیم ادامه نزول را شاهد باشیم و در صورت شکست حمایت 103.6 این روند نزولی شدت بیشتری میگرد.

https://www.tradingview.com/x/QGF95IAg/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل شاخص دلار امروز 1402/12/10

تحلیل شاخص دلار

هیمنطور که در عکس فوق میبینید شاخص با برخورد به سقف کانال و مقاومت 104.3 روند نزولی را سر گرفته. از این رو بار دیگر برای شما نمودار را آپدیت و بررسی کردیم.

میتوانیم این روند را تا حمایت 103.5 ادامه دار بدانیم و باید در نظر داشت که در صورت شکست این حمایت، روند نزولی شدت بیشتری میگیرد.

https://www.tradingview.com/x/jD8siXvM/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل شاخص دلار امشب 1402/12/7

تحلیل شاخص دلار

امروز شاهد این بودیم که اخبار اقتصادی به ضرر دلار بود و در نمودار نیز مشاهده کردیم که شاخص سیگنال نزول را به ما نشان داده است. از این رو برای شما بار دیگر نمودار را بررسی و آپدیت کردیم.

پیرو اخبار امروز و کندل فعلی شاخص، میتوانیم شاهد نزول شاخص تا حمایت خطی باشیم و در صورت شکست آن میتوانیم روند نزولی را ادامه دار بدانیم.

https://www.tradingview.com/x/41EC56sq/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید‌.


تحلیل شاخص دلار امشب 1402/12/2

تحلیل شاخص دلار

همینطور که میبینید شاخص در تایم چهار ساعته درون یک کانال صعودی بزرگ قرار دارد و با اصلاح اخیر خودش را به حمایت 103.8 رسانده است. برای شما در این تحلیل نمودار را بار دیگر بررسی و آپدیت کردیم.

میتوان در نظر داشت که شاخص در نزدیکی حمایت مذکور سیگنال صعودی شدن را به ما نشان داده. در صورت شکست سقف کانال صعودی، میتوانیم شاهد رشد شاخص باشیم.

https://www.tradingview.com/x/QDT4Jm6s/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید‌.


تحلیل شاخص دلار امروز 1402/12/1

تحلیل شاخص دلار

همینطور که در عکس فوق مشاهده میکنید، شاخص درون یک کانال صعودی در تایم چهار ساعته قرار دارد. دیروز شاهد رشد آن از حمایت های استاتیک بودیم اما میبینید که روند صعودی جانی برای شکست مقاومت ها نداشته است.

از این رو برای شما نمودار را بررسی و محدوده و خطوط آن را آپدیت کردیم. میتوان در نظر داشت که شاخص به دلیل عدم توانایی شکست مقاومت استاتیک، میتواند روند نزولی خود را تا حمایت های زیرین پیش ببرد.

https://www.tradingview.com/x/EISf9uPV/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید‌.


تحلیل شاخص دلار امروز 1402/11/30

تحلیل شاخص دلار

هیمنطور که در عکس فوق مشاهده میکنید شاخص به ابتدای روند صعودی قبل رسیده و در روند نزولی اخیر، ضعف را به ما نشان داده است. از این رو برای شما بار دیگر نمودار را بررسی و آپدیت کردیم.

میتوان در نظر داشت که با تاییدیه کندل استیک از همین ناحیه یا بر روی حمایت 103.9 میتوانیم شاهد رشد مجدد شاخص باشیم. البته بانک های آمریکا امروز تعطیل هستند و ممکن است که بازار فارکس و کریپتو بدون نوسان و رنج باشد.

https://www.tradingview.com/x/D8tvPwyS/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید‌.


تحلیل شاخص دلار امشب 1402/11/26

تحلیل شاخص دلار

هیمنطور که در عکس فوق میبینید شاخص پس از روند صعودی اخیر به سقف کانال برخورد داشته و پس از اخبار منفی امروز شاهد روند نزولی شارپ آن از این ناحیه میباشیم. از این رو برای شما نمودار را بررسی و محدوده و خطوط آن را آپدیت کردیم.

میتوان در نظر داشت که روند نزولی شدت زیادی دارد و میتواند تا حمایت 103.9 پیش رود و با شکست آن به ادامه روند بپردازد.

https://www.tradingview.com/x/YvbLhsci/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید‌.

5/5 - (3 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

پربازدید ترین مطالب

مقالات مرتبط

Volume
Play
1x
00:00/00:00