تحلیل شاخص داو جونز

تحلیل داو جونز امروز 1403/1/23

دوستان همینطور که در عکس زیر مشاهده میکنید، شاخص در روز گذشته با اخبار اقتصادی، نزول شارپی داشته و کف روزانه خودش را در ناحیه 38570، از دست داده است.

امروز نیز دو خبر مهم در پیش داریم، میتوانیم شاهد ادامه روند نزولی تا حمایت 38000 که حمایت ویکلی میباشد، باشیم. لازم به ذکر است که در صورتی که اخبار به نفع شاخص باشد، میتوانیم شاهد بازگشت شاخص به بالای محدوده 38500 باشیم.

تحلیل شاخص داو جونز

https://www.tradingview.com/x/dpl0RibF/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل داو جونز امشب 1403/1/20

همینطور که در عکس زیر مشاهده میکنید شاخص با باز شدن بازار به محدوده شکسته شده رسیده و واکنش نزولی خودش را نشان داده است.

باید در این ناحیه دید دو طرفه داشته باشیم. در صورت شکست این محدوده میتوانیم با پوزیشن لانگ و در صورت مشاهده تاییدیه کندل استیک نزولی در زیر این ناحیه میتوانیم با پوزیشن شورت، شاخص را همراهی کنیم.

تحلیل شاخص داو جونز

https://www.tradingview.com/x/DFsTPA5x/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل داو جونز امروز 1403/1/19

همینطور که در عکس زیر مشاهده میکنید داو جونز با نزول هفته قبل، به حمایت روزانه که کف اخیر ما در این تایم فریم نیز میباشد. رسیده است.

با باز شدن بازار در صورت مشاهده کندل استیک صعودی بر روی این ناحیه، در تایم فریم های کوچک تر، میتوانیم شاهد رشد شاخص باشیم. در صورت شکست این حمایت ما میتوانیم وارد موج نزولی شویم. ( باید در نظر داشت احتمال صعود مجدد شاخص، بیشتر میباشد)

تحلیل شاخص داو جونز

https://www.tradingview.com/x/nBoRhVu9/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل داو جونز امشب 1403/1/15

در عکس زیر مشاهده میکنید که شاخص با دو لگ نزولی، روند را تغییر داده و با نزول، حمایت 39304 را پس از شکست به مقاومت تبدیل کرده است. برای شما در این تحلیل محدوده ها را آپدیت کردیم.

در حال حاضر مشاهده میکنید که شاخص با موج اصلاحی خودش را به مقاومت مذکور رسانده. در صورت مشاهده تاییدیه کندل استیک در زیر مقاومت رسم شده و FVG میتوانیم شاهد ادامه روند نزولی باشیم.

تحلیل شاخص داو جونز

https://www.tradingview.com/x/ny2wMbV0/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل داو جونز امروز 1403/1/11

همینطور که در عکس زیر مشاهده میکنید شاخص در هفته گذشته روند صعودی را تا سقف اخیر ایجاد کرده و به مقاومت 39885 که ATH میباشد رسیده است.

با باز شدن بازار باید واکنش کندل ها را به این ناحیه بررسی کنیم در صورت شکست میتوانیم ادامه روند صعودی را شاهد باشیم و در صورت مشاهده تاییدیه کندل استیک نزولی در زیر این ناحیه، میتوانیم نزول را تا حمایت های زیرین شاهد باشیم.

تحلیل شاخص داو جونز

https://www.tradingview.com/x/Ff3DmeZN/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل داو جونز امروز 1403/1/9

دوستان شاخص به ATH و اوردر بلاک نزولی نزدیک شده. در کندل های اخیر نیز فشار فروش را به ما نشان داده است. ما در دو صورت میتوانیم با روند نزولی همراه شویم.

شکست کف حمایتی در ناحیه 39716 یا تاییدیه کندل استیک نزولی در زیر مقاومت 39885 میتواند ما را با روند نزولی همراه کند.

تحلیل شاخص داو جونز

https://www.tradingview.com/x/y45IcYDE/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل داو جونز امروز 1403/1/8

دوستان همینطور که در عکس زیر مشاهده میکنید شاخص بعد از شکست محدوده 39264، به این ناحیه بازگشت داشته و از روی این حمایت سیگنال صعود را نشان داده است.

میتوان برای همراه شدن با روند صعودی از شکست مقاومت 39450 یا تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی حمایت 39260 استفاده کرد.

تحلیل شاخص داو جونز

https://www.tradingview.com/x/rrQxlE9l/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل داو جونز امشب 1403/1/5

دوستان شاخص در روز اخیر هفته گذشته، بیش از ۵۰ درصد روند صعودی رو پس‌گرفته. برای شما در این تحلیل محدوده ها را آپدیت کردیم.

از این رو میتوانیم با باز شدن بازار، با تاییدیه کندل استیک نزولی زیر مقاومت 39530 یا شکست کف فعلی، شاهد ادامه روند نزولی باشیم.

تحلیل شاخص داو جونز

https://www.tradingview.com/x/QZYeDeD1/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل داو جونز امروز 1402/12/28

همینطور که در عکس زیر مشاهده میکنید بازار باز شده و یک رنج باکس را برای ما تشکیل داده است. برای شما در این تحلیل نمودار را بررسی و محدوده ها را تماما آپدیت کردیم.

میتوان در نظر داشت درون این رنج باکس دو طرفه در سقف و کف معامله میکنیم. بعد از شکست سقف و کف نیز میتوانیم روند شارپی را شاهد باشیم.

تحلیل شاخص داو جونز
https://www.tradingview.com/x/MfORNm6H/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل داو جونز امروز 1402/12/27

در تحلیل امروز مشاهده میکنید که شاخص با روند نزولی اخیر خودش را به حمایت استاتیک و کف کانال صعودی نزدیک کرده است. بعد از باز شدن بازار در صورت مشاهده کندل استیک صعودی بر روی این نواحی، میتوانیم شاهد صعود مجدد شاخص باشیم.

لازم به ذکر است که در صورت شکست حمایت استاتیک، میتوانیم تغییر روند را برای شاخص داشته باشیم.

تحلیل شاخص داو جونز

https://www.tradingview.com/x/lyqA73JT/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل داو جونز امروز 1402/12/22

در تحلیل زیر میبینید که شاخص بعد از باز شدن بازار در سشن لندن، از ناحیه 38845 روند نزولی را سر گرفته. از این رو برای شما بار دیگر نمودار را بررسی و محدوده های آن را آپدیت کردیم.

از این رو میتوانیم با پولبک زیر ناحیه 38800 یا شکست کف فعلی، با روند نزولی همراه شویم.

تحلیل شاخص داو جونز

https://www.tradingview.com/x/YDfqveZ1/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل داو جونز امروز 1402/12/20

برای شما در این تحلیل نمودار را بار دیگر بررسی و تمامی محدوده ها را مجددا رسم نمودیم. همینطور که در عکس زیر میبینید شاخص درون کانال صعودی بر روی حمایت و نزدیک به کف کانال قرار دارد.

میتوانیم بعد از باز شدن بازار در صورت تاییدیه کندل استییک صعودی بر روی حمایت 38733 یا کف کانال شاهد روند صعودی شاخص باشیم.

تحلیل شاخص داو جونز

https://www.tradingview.com/x/74KTYblb/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل داو جونز امروز 1402/12/16

تحلیل شاخص داو جونز

در عکس فوق میتوان مشاهده کرد که شاخص در روز گذشته روند نزولی را سر گرفته و خودش را به حمایت 38459 رسانده است. برای شما در این تحلیل محدوده ها و خطوط را آپدیت کردیم.

برای همراهی روند نزولی میتوانیم از شکست حمایت 38551 یا تاییدیه کندل استیک نزولی در زیر مقاومت 38760 استفاده کنیم.

https://www.tradingview.com/x/kc2QWK1i/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل داو جونز امروز 1402/12/14

در تحلیل امروز برای شما عزیزان در تایم ویکلی و روزانه محدوده های استاتیک مهم را رسم کردیم و در تایم پانزده دقیقه برای شما این محدوده ها را برای اعتبار بیشتر آپدیت کردیم.

باید در نظر داشت که شاخص درون یک کانال صعودی قرار دارد و ما میتوانیم در حال حاضر با شکست حمایت یا تاییدیه کندل استیک نزولی در زیر مقاومت، معامله خلاف روند داشته باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل داو جونز امروز 1402/12/13

تحلیل شاخص داو جونز

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که شاخص د کانال صعودی خود به سقف نزدیک شده و در آن ناحیه بازار بسته شده است. برای شما در این تحلیل محدوده ها و خطوط را بار دیگر آپدیت کردیم.

میتوان در نظر داشت شاخص در زیر مقاومت خطی و استاتیک قرار دارد و با باز شدن بازار میتوانیم روند نزولی را تا کف کانال شاهد باشیم.

https://www.tradingview.com/x/Jc8JucP8/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل داو جونز امشب 1402/12/9

تحلیل شاخص داو جونز

همینطور که در عکس فوق میبینید شاخص درون یک کانال نزولی قرار دارد. بعد از باز شدن بازار و خبر مثبت برای شاخص، روند صعودی مومنتوم خوبی را به ما نشان داده. از این رو برای شما بار دیگر نمودار را بررسی و آپدیت کردیم.

میتوان در نظر داشت برای ادامه روند صعودی باید منتظر شکست مقاومت 38891 باشیم در غیر این صورت از سقف کانال، بار دیگر روند نزولی ایجاد میشود.

https://www.tradingview.com/x/E4PIBf00/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل داو جونز امشب 1402/12/8

تحلیل شاخص داو جونز

همینطور که در عکس فوق مشاهده می‌کنید شاخص با روند نزولی امروز، کف یک ساعته خودش را شکست داده است. برای شما عزیزان در این تحلیل محدوده ها را آپدیت کردیم.

می‌توان در نظر داشت که شاخص از همین ناحیه یا بعد از اصلاح و تاییدیه کندل استیک نزولی زیر مقاومت 39000 می‌تواند به روند نزولی ادامه دهد.

https://www.tradingview.com/x/L4inMoQ7/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل داو جونز امروز 1402/12/7

تحلیل شاخص داو جونز

همینطور که در عکس فوق مشاهده میکنید شاخص پس از باز شدن بازار روند نزولی را سر گرفته و حمایت 39000 نزدیک شده. برای شما در این تحلیل محدوده ها و خطوط حمایتی و مقاومتی را آپدیت کردیم.

میتوان در نظر داشت در صورت مشاهده کندل استیک صعودی بر روی حمایت 39000 شاخص تمایل به ایجاد روند صعودی دارد و ما میتوانیم با آن همراه شویم.

https://www.tradingview.com/x/y1ypqd2S/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید‌.


تحلیل داو جونز امروز 1402/12/5

امروز باهم به سراغ تایم روزانه در نمودار داو جونز رفتیم و در کنار روند صعودی اخیر که باعث شکست مکرر ATH های آن میشود، واگرایی را در اندیکاتور RSI مشخص کردیم. میتوان مشاهده کرد که شاخص در تایم روزانه واگرایی شدیدی را ایجاد کرده است.

باید در نظر داشت که برای تخلیه واگرایی، حتما باید کف اخیر ما در تایم روزانه شکسته شود. در غیر این صورت همچنان روند صعودی برای شکست ATH ادامه دارد.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل داو جونز امروز 1402/12/2

در تحلیل امروز ابتدا برای شما عزیزان سقف و کف کندل های روزانه و هفتگی را به عنوان حمایت و مقاومت استاتیک در نظر گرفتیم. در تایم یک ساعته نیز این محدوده ها را برای شما عزیزان دقیق تر آپدیت کردیم.

در نمودار مشاهده کردیم که شاخص در حال حاضر بر روی حمایت استاتیک خوبی قرار دارد میتوانیم با تاییدیه کندل استیک در همین نواحی با پوزیشن لانگ شاخص را همراهی کنیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل داو جونز امروز 1402/11/28

 

تحلیل شاخص داو جونز

 

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که شاخص درون یک رنج باکس بین محدوده 38816 و خط سفید رنگ، گیر کرده است. از این رو برای شما بار دیگر نمودار را بررسی و محدوده و خطوط آن را آپدیت کردیم.

میتوان در نظر داشت که پس از باز شدن بازار در صورت شکست کف این رنج باکس یا تاییدیه کندل استیک نزولی زیر مقاومت 38816، میتوانیم با روند نزولی شاخص همراه بشیم.

https://www.tradingview.com/x/0hNAfAm5/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید‌.

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

پربازدید ترین مطالب

مقالات مرتبط

Volume
Play
1x
00:00/00:00