تحلیل روند آلت کوین ها

تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/3/30

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که شاخص پس از برخورد به حمایت و کف روزانه، کمی فشار خرید داشته است.

باید در این ناحیه دیدی دو طرفه داشته باشیم، در صورت شکست میتوانیم روند نزولی شارپ و در صورتی که تاییدیه کندل استیک صعودی در تایم روزانه بر روی آن مشاهده کنیم، میتوانیم روند صعودی خوبی داشته باشیم.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/3/29

در تحلیل روز گذشته انتظار نزول را در صورت شکست حمایت استاتیک داشتم که با ایجاد این تاییدیه روند نزولی تا کف روزانه شکل گرفته است.

میتوان در نظر داشت با تایدیه کندل استیک صعودی بر روی این محدوده، شاخص توانایی رشد مجدد را دارد در غیر این صورت شاخص میتواند با شکست حمایت وارد روند نزولی شارچی شود.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/3/28

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که شاخص پس از شکست مقاومت و صعودی که ایجاد کرده است، بار دیگر به زیر محدوده شکسته شده بازگشته و روند نزولی را سر گرفته است.

این روند نزولی خودش را به حمایت استاتیک رسانده است، در صورت شکست میتوانیم شاهد ادامه روند نزولی و در صورت مشاهده تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی آن میتوانیم شاهد رشد مجدد شاخص باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


مشاهده تحلیل های دیگر

تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/3/27

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که شاخص همچنان روند رنج و کم نوسانی دارد، از این رو در تایم یک ساعته محدوده های جدیدی بر روی شاخص رسم کردیم.

میتوان در نظر داشت در صورت شکست مقاومت رسم شده یا ایجاد تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی حمایت ذکر شده، شاخص توانایی رشد مجدد را دارد.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/3/26

شاخص در روز گذشته بعد از ریجکت شدن از حمایت و القای صعود، روند نزولی را ایجاد کرد و حمایت استاتیک را شکست داد.

میتوان در نظر داشت با شکست حمایت رسم شده، شاخص توانایی ادامه روند نزولی را دارد.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/3/24

در تحلیل امروز مشاهده کردیم همانند انتظار روند صعودی شاخص ایجاد شده و به ناحیه مقاومتی نفوذ داشته است.

در تحلیل امروز محدوده ها و خطوط جدیدی بر روی نمودار افزودیم، در صورت مشاهده تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی محدوده ذکر شده، میتوانیم شاهد رشد شاخص باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/3/23

در تحلیل روز قبل انتظار نزول را تا حمایت استاتیک داشتیم، این روند نزولی همانند انتظار تا حمایت ایجاد شده است.

بر روی این ناحیه فشار خرید آلت کوین ها به چشم میخورد، از این رو با تاییدیه کندل استیک صعودی از روی حمایت یا در همین ناحیه، میتوانیم شاهد رشد شاخص باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/3/22

شاخص در روز گذشته توانایی شکست سقف یک ساعته را نداشته و با نزول مجدد حمایت را شکست داده است.

در این تحلیل کف روزانه را به عنوان حمایت فعلی در نظر گرفتیم، باید در این بازه زمانی واکنش شاخص را نسبت به این ناحیه در نظر بگیریم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/3/21

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که شاخص بار دیگر به حمایت نفوذ داشته و با باز شدن بازار های خارجی بالاخره کندل های پر قدرتی تشکیل داده است.

بر روی این حمایت کندل استیک کی بار صعودی به چشم میخورد، از این رو با شکست مقاومت استاتیک، میتوانیم شاهد رشد شاخص باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/3/20

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که شاخص بعد از نفوذ دوباره به محدوده حمایتی سیگنال صعود را نشون داده است.

امروز میتوانیم با تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی همین ناحیه، شاهد رشد مجدد شاخص باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/3/19

در تحلیل امروز مشاهده کردیم شاخص از روی حمایت استاتیک یک لگ صعودی کوچک داشته و بعد از آن نزول شارپی را ایجاد کرده است.

باید در نظر داشت که شاخص توانایی ادامه روند نزولی را تا حمایت ذکر شده دارد و باید از آن ناحیه واکنش شاخص را بررسی کنیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/3/17

در تحلیل امروز شاهد روند اصلاحی شاخص تا حمایت های زیرین بودیم، برای شما در این تحللی محدوده حمایتی را آپدیت کردیم

میتوان در نظر داشت در صورت مشاهده تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی حمایت رسم شده، میتوانیم شاهد رشد مجدد شاخص باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/3/16

در تحلیل روز قبل انتظار صعود را از ناحیه حمایتی داشتیم، روند صعودی همانند انتظار شکل گرفته و مقاومت ها را شکست داده است.

در این موج اصلاحی در صورت مشاهده تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی حمایت 704 یا 687، میتوانیم باز هم شاهد رشد شاخص باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/3/15

در تحلیل دیروز انتظار صعود را در صورت شکست مقاومت داشتیم، شکست محدوده انجام شد اما برا دیگر شاخص به زیر آن بازگشته است.

برای شما محدوده ها را آپدیت و حمایت دیگری بر روی نمودار افزودیم که در صورت مشاهده تاییدیه کندل استیک بر روی آن با روند صعودی آلت کوین ها همراه شوید.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/3/14

همینطور که در تحلیل قبل انتظار داشتیم شاخص از روی حمایت استاتیک، موج صعودی را ایجاد کرد.

در این تحلیل محدوده ها را برای شما آپدیت کردیم، میتوان برای همراهی روند صعودی از شکست مقاومت استفاده کرد.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/3/13

دیروز در صورت برخورد شاخص به حمایت رنج باکس، انتظار صعود را برای شاخص داشتیم.

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که شاخص در حال حاضر با لگ نزولی خودش را به حمایت استاتیک نزدیک کرده است، با برخورد و مشاهده تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی حمایت، میتوانیم شاهد رشد شاخص باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/3/12

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که شاخص بار دیگر به ناحیه حمایتی برخورد داشته و لگ صعودی دیگری ایجاد کرده است.

میتوان در نظر داشت شاخص همچنان درون رنج باکس گیر کرده است، در صورت مشاهده تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی کف این رنج باکس، میتوانیم شاهد رشد مجدد شاخص باشیم.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/3/10

دیروز بر خلاف انتظار، روند نزولی شاخص ایجاد شد و حمایت های استاتیک شکسته شد. برای شما محدوده ها را در این تحلیل آپدیت کردیم.

مشاهده میکنید که شاخص با نزول اخیر به ناحیه تقاضا نزدیک شده است، از این رو در صورت مشاهده تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی این ناحیه، میتوانیم با روند صعودی آلت کوین ها همراه شویم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/3/9

شاخص در روز گذشته با برخورد به مقاومت استاتیک اصلاح خودش را ایجاد کرده است. برای شما در این تحلیل محدوده ها بار دیگر بررسی کردیم.

برای شما عزیزان یک حمایت استاتیک جدید رسم کردیم که با تاییدیه کندل استیک صعودی بر رو آن بتوانید با پوزیشن لانگ آلت کوین ها را همراهی کنید.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/3/8

دیروز شاخص را درون یک رنج باکس قرار دادیم و بعد از شکست سقف آن، با پوزیشن های لانگ آلت کوین ها را همراهی کردیم.

بار دیگر شاخص پس از این موج صعودی، اصلاح داشته و با برخورد به کف محدوده، لگ صعودی دیگری ایجاد کرده است، که میتوان با آن همراه شد.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/3/7

شاخص دیشب با برخورد به حمایت استاتیک و خط روند نزولی، سیگنال صعود را نشان داد و تا نواحی بالا تر رشد کرده است.

امروز برای شما یک رنج باکس جدید رسم کردیم که تا زمان شکسته نشدن آن، به شاخص و آلت کوین ها دید دو طرفه داشته باشیم، در سقف و کف معاملات شوت و لانگ را باز کنیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/3/6

بر خلاف انتظار شاخص پس از نفوذ به محدوده مقاومتی، توانایی شکست آن را نداشت و از آن ناحیه ریجکت شد.

در این تحلیل برای شما دو تاییدیه برای روند نزولی شاخص در نظر گرفتیم که شامل شکست حمایت و واکنش به مقاومت استاتیک میباشد.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/3/5

در تحلیل گذشته انتظار صعود را برای شاخص داشتیم که بر خلاف انتظار روند صعودی ایجاد نشد و با لگ اصلاحی حمایت های زیرین تاچ شد.

برای شما در این تحلیل محدوده ها را آپدیت کردیم، میتوان در نظر داشت برای روند صعودی باید منتظر شکست مقاومت خطی باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/3/2

در تحلیل قبل انتظار صعود را پس از برخورد به حمایت داشتیم که چندین بار این تاییدیه ایجاد شده است.

در این تحلیل رنج باکس را برای شما آپدیت کردیم، میتوانید با شکست سقف یا تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی کف آن با روند صعودی آلت کوین ها همراه شوید.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/3/1

همینطور که در تحلیل قبل انتظار داشتیم روند صعودی شاخص ایجاد شد و محدوده مقاومتی نیز شکسته شد.

برای شما در این تحلیل محدوده ها را آپدیت کردیم، میتوان در نظر داشت در صورت شکست مقاومت خطی یا پولبک بر روی حمایت مشخص شده، شاخص توانایی رشد مجدد را دارد.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/2/31

در تحلیل گذشته انتظار صعود را با سناریو های ذکر شده داشتیم که با نزول اخیر، این سناریو ها نقض شد.

در تحلیل امروز برای شما تاییدیه های دیگری برای همراهی روند صعودی قرار دادیم که مهم ترین آن شکست مقاومت ذکر شده میباشد.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/2/30

در تحلیل امروز برای شما محدوده های یک ساعته را رسم کردم که در این بازار رنج و کم نوسان نیز بتوانید پوزیشن داشته باشید.

برای همراهی روند صعودی، میتوانیم از شکست مقاومت جدید یا تاییدیه کندل استیک بر روی حمایت 668 استفاده کنیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/2/29

در تحلیل قبل انتظار صعود را برای شاخص داشتیم که بعد از پولبک بر روی محدوده مد نظر صعود تا سقف مشخص شده ایجاد شد.

در حال حاضر شاخص در زیر مقاومت استاتیک میباشد و باید در این ناحیه بری ادامه روند صعودی، منتظر شکست آن باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/2/27

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که پس از اخبار روز قبل، روند صعودی از روی حمایت استاتیک ایجاد شده است.

برای شما در این تحلیل محدوده هار را آپدیت کردیم، میتوان در نظر داشت در صورت شکست مقاومت خطی یا پولبک بر روی حمایت 654، میتواند روند صعودی بار دیگر ایجاد شود.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/2/26

در تحلیل امروز از تایم فریم ویکلی تا چهار ساعته نمودار را کامل بررسی و تمامی محدوده و خطوط را آپدیت کردیم.

در نسبت به اخبار امروز برای شما یک حمایت استاتیک در نظر گرفتیم که پس از اخبار، شما بتوانید با شکست یا ایجاد فشار خرید بر روی این ناحیه روند را در نظر بگیرید.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/2/25

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که شاخص با شکست مقاومت استاتیک کمی صعود داشته اما بار دیگر به زیر این ناحیه بازگشت داشته است.

برای شما محدوده ها را آپدیت کردیم، میتوان در نظر داشت که شاخص درون یک رنج باکس گیر کرده است و ما باید واکنش را به کف آن زیر نظر داشته باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/2/24

در تحلیل امروز مشاهده کردیم شاخص از حمایت استاتیک بریک فیک داشته و بعد از آن بار دیگر موج صعودی را ایجاد کرده است.

میتوان در نظر داشت که محدوده های استاتیک تغییر کرده است و میتوانیم یک روند رفت و برگشتی از شاخص داشته باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/2/23

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که شاخص بر روی حمایت استاتیک کوچکی قرار دارد و توانایی شکست آن را نداشته است.

میتوانیم در نظر داشته باشیم در صورت ایجاد کندل استیک صعودی بر روی این ناحیه سیگنال لانگ آلت کوین ها به ما داده شده است.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/2/22

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که شاخص توانایی شکست سقف اخیر را نداشته است و سیگنال نزول را از زیر این مقاومت به ما نشان داده است.

میتوان در نظر داشت در صورت شکست حمایت ذکر شده یا ایجاد تاییدیه کندل استیک نزولی در زیر این مقاومت، میتوانیم شاهد نزول مجدد شاخص باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امشب 1403/2/20

در تحلیل امشب دیدیم که شاخص توانایی شکست حمایت استاتیک را نداشته و از آن ناحیه سیگنال صعود را به ما نشان داده است.

در صورت شکست مقاومت رسم شده، میتوانیم شاهد ادامه روند صعودی شاخص باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید..


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/2/19

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که شاخص به مقاومت استاتیک واکنش نشان داده و روند نزولی را سر گرفته است. برای شما محدوده ها را در این تحلیل آپدیت کردیم.

میتوان در نظر داشت که شاخص توانایی ادامه روند را در صورت شکست بیس رسم شده یا پولبک به مقاومت ذکر شده را دارد.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/2/18

شاخص قبل از رسیدن به مقاومت استاتک رسم شده نزول داشته و به سوی حمایت های زیرین حرکت کرده است.

برای شما مقاومت استاتیک را در این تحلیل آپدیت کردیم. میتوان در نظر داشت در صورت ایجاد تاییدیه کندل استیک نزولی در زیر این مقاومت روند نزولی ادامه دار خواهد بود.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/2/17

همینطور که مشاهده کردیم شاخص با لگ صعودی اخیر مقاومت استاتیک را شکست داده و به روند صعودی خودش ادامه داده است.

در حال حاضر به مقاومت استاتیک دیگر نزدیک میشویم و باید واکنش شاخص را به آن زیر نظر داشته باشیم در صورت شکست میتوانیم با پوزشن ها لانگ آلت کوین ها همراه شویم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/2/16

امروز برای شما در تحلیل نمودار را کاملا آپدیت و بررسی کردیم . از فشار خرید آلت کوین ها نسبت به بیت کوین نیز صحبت کردیم.

میتوانیم در نظر داشته باشیم شاخص در صورت شکست مقاومت ذکر شده توانایی ایجاد یک لگ صعود را دارد.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/2/15

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که شاخص پس از شکست مقاومت استاتیک روند صعودی را ایجاد کرده است. برای شما محدوده ها را در این تحلیل آپدیت کردیم.

میتوان در نظر داشت که شاخص به زیر مقاومت استاتیک مهمی رسیده است و در صورت ایجاد کندل استیک نزولی در زیر آن میتوانیم شاهد نزول شاخص باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/2/13

شاخص با نزول اخیر به حمایت استاتیک روزانه رسید و از آن ناحیه بازگشت داشت. برای شما در این تحلیل محدوده ها را آپدیت کردیم.

میتوان در نظر داشت شاخص توانایی ادامه دادن روند صعودی را تا مقاومت استاتیک 630 دارد و بعد از آن باید نسبت به واکنش آن به این ناحیه روند را در نظر گرفت.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/2/12

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که شاخص پس از شکست حمایت استاتیک، روند نزولی را تا حمایت اصلی یعنی کف روزانه ادامه داده است.

باید در این روز ها حمایت استاتیک یا کف روزانه را حساس ترین و مهم ترین ناحیه برای آلت کوین ها بدانیم، در صورت شکست میتوانیم اصلاح عمیق تری را شاهد باشیم.

برای مشاهده ویدو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/2/11

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که شاخص بعد از واکنش به حمایت استاتیک، بار دیگر به آن ناحیه رسیده و به زیر محدوده حمایتی نفوذ داشته است.

میتوان در نظر داشت در صورت تثبیت کندل در زیر این ناحیه، میتوانیم شاهد ادامه روند نزولی باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/2/10

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که شاخص همانند انتظار از محدوده مقاومتی نزول را ایجاد کرده و به حمایت استاتیک رسیده است.

باید در این ناحیه دید دو طرفه داشته باشیم در صورت شکست میتوانیم شاهد ادامه روند نزولی و در صورت ایجاد تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی آن میتوانیم شاهد رشد شاخص باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/2/9

در تحلیل امروز مشاهده کردیم همانند انتظار در تحلیل قبل، روند نزولی بر روی شاخص ایجاد شد. برای شما در این تحلیل محدوده ها را آپدیت کردیم.

میتوان در نظر داشت شاخص در حال حاضر در زیر مقاومت 661 قرار دارد و ما میتوانیم با تاییدیه کندل استیک نزولی در زیر این ناحیه، شاهد نزول شاخص باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/2/6

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که که همانند انتظار روند نزولی شکل گرفته و حمایت استاتیک شکسته شده است.

برای همراهی این روند نزولی میتوانیم از شکست حمایت جدید یا تاییدیه کندل استیک نزولی در زیر مقاومت 669، استفاده کنیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/2/5

دوستان شاخص همینطور که انتظار داشتیم بعد از پولبک، روند صعودی رو سر گرفت و به سوی مقاومت های فوقانی حرکت کرده.

در این ویدیو محدوده ها را آپدیت کردیم و سناریو بازگشت شاخص را بررسی کردیم باید دست به عصا منتظر واکنش های ذکر شده باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/2/4

دوستان در تحلیل امروز مشاهده کردیم که شاخص پس از شکست مقاومت استاتیک به روی آن بازگشت داشته است.

میتوان در برخورد ذکر شده، شاهد سیگنال صعود شاخص بود. در صورت ایجاد کندل اینگلفینگ صعودی بر روی آن، میتوانیم با روند صعودی همراه شویم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/2/3

در تحلیل قبل انتظار نزول شاخص را از ناحیه مقاومتی داشتیم. نزول، کمتر از انتظار ایجاد شد و با باز شدن بازار های خارجی، شاهد شکست مقاومت بودیم.

در صورت تثبیت کندل صعودی در بالای این مقاومت، میتوانیم شاهد رشد مجدد آلت کوین ها باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/2/2

دیشب با شکست مقاومت کوچکی که داشتیم روند صعودی ایجاد شد و ما با این روند همراه شدیم. در حال حاضر مشاهده میکنیم که کندل ها به زیر مقاومت 671 رسیدند.

در این ناحیه باید دید دو طرفه داشته باشیم. برای صعود، باید منتظر شکست مقاومت و برای روند نزولی، باید منتظر تاییدیه کندل استیک نزولی در زیر این مقاومت باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/2/1

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که شاخص پس از یک نفوذ به حمایت استاتیک، روند صعودی را سر گرفته و تا وسط رنج باکس حرکت داشته است.

باید در این ناحیه منتظر واکنش شاخص به سقف و کف رنج باکس باشیم و به آن دید دو طرفه داشته باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/1/30

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که شاخص همچنان روند رنج و کم نوسان خودش را حفظ کرده و محدوده ها را تاچ نکرده است.

برای شما عزیزان حمایت دیگری در زیر کندل های فعلی رسم کردیم که تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی آن سیگنال صعود را به ما نشان میدهد.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/1/29

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که شاخص روند صعودی خود را در تایم روزانه حفظ کرده است. برای شما در این تحلیل محدوده ی حمایتی جدیدی رسم کردیم.

میتوان در نظر داشت که قبل و بعد از هاوینگ بیت کوین، اصلاح بازار دور از ذهن نیست. از این رو باید آماده خرید در حمایت های زیرین باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/1/28

همینطور که انتظار داشتیم شب گذشته، شاخص روند اصلاحی را ادامه داده و تارگت پوزشن های شورت ما را تاچ کرده است. برای شما بار دیگر نمودار را تحلیل و بررسی کردیم.

میتوان در نظر داشت که شاخص برای روند صعودی باید مقاومت 671 را شکست دهد یا بر روی حمایت 578، تاییدیه کندل استیک صعودی را به ما نشان دهد.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/1/23

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که همانند انتظار روند نزولی تا حمایت استاتیک شکل گرفته و ما شاهد رشد مجدد شاخص از این ناحیه بودیم.

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که محدوده ها بر نقش خودشان پا بر جا میباشند و شاخص درون یک رنج باکس گیر کرده است. تا قبل از شکست این رنج باکس، میبایست به بازار دید دو طرفه داشته باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/1/22

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که شاخص، پس از ایجاد سیگنال صعودی، وارد موج اصلاحی شده و به زیر محدوده حمایتی بازگشت داشته است.

برای شما در این تحلیل محدوده ها را آپدیت کردیم. میتوان در نظر داشت که این روند نزولی توانایی نزول بیشتر را تا حمایت 697 دارد. و باید برای تشخیص روند بعدی، منتظر واکنش شاخص به این حمایت باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/1/21

تحلیل روند آلت کوین ها

دوستان همینطور که در تحلیل امروز مشاهده کردید. آلت کوین ها بعد از شکست محدوده 731، همانند انتظار روند صعودی را ادامه دادند.

در تحلیل امروز مشاهده میکنید که اصلاح ایجاد شده و از ناحیه شکسته شده، فشار خرید، بار دیگر قابل مشاهده میباشد. از این جهت در صورت ایجاد تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی این محدوده، میتوانیم با پوزیشن های لانگ، آلت کوین ها را همراهی کنیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/1/20

دوستان شاخص بعد از باز شدن بازار، خلاف انتظار مقاومت استاتیک را شکست داده و فشار خرید بالا رو روی آلت کوین ها به ما نشان داده است. برای شما در این تحلیل محدوده ها را بار دیگر آپدیت کردیم.

میتوان در نظر داشت که شاخص مومنتوم صعودی خوبی دارد و میتواند از همین ناحیه یا پس از پولبک بر روی حمایت 731، به روند صعودی خود ادامه دهد.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/1/19

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که شاخص با صعود اخیر، محدوده مقاومتی یا سقف رنج باکس را اینگلف کرده است. برای شما در این تحلیل محدوده ها را بار دیگر آپدیت کردیم.

میتوان در نظر داشت که شاخص به مقاومت ویژه ای رسیده است. از این رو در صورت مشاهده کندل استیک نزولی در زیر آن، میتوانیم با روند نزولی همراه شویم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/1/18

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که شاخص توانایی شکست رنج باکس را نداشته و خلاف انتظار، تا کف رنج باکس حرکت نزولی داشته است.

در حال حاضر تا قبل از شکست محدوده های رنج باکس، باید درون رنج باکس دید دو طرفه داشته باشیم. در سقف پوزیشن های شورت بر روی آلت کوین ها و در کف پوزیشن های لانگ بر روی آلت کوین ها داشته باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/1/16

دوستان در تحلیل امروز مشاهده کردیم که شاخص بر روی حمایت استاتیک ماندگار شده و در کندل قبل، سیگنال صعود را به ما نشان داده است. لازم به ذکر است که همچنان حجم زیادی در بازار نمیباشد.

از این رو میتوانیم دست به عصا با پوزیشن های لانگ آلت کوین ها همراه شویم. و در صورت شکست کف کندل روز قبل، باید وارد پوزیشن های شورت شویم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/1/15

دیروز با روند اصلاحی شاخص، شاهد تاچ شدن حمایت 691 بودیم که انتظار صعود را از این ناحیه داشتیم. با تاچ شدن این محدوده و سیگنال صعودی، با روند صعودی آلت کوین ها همراه شدیم.

امروز نیز میتوانیم از همین ناحیه یا بعد از مشاهده تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی حمایت 691، بار دیگر شاهد رشد مجدد شاخص باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/1/14

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که شاخص پس از شکست مقاومت سقف اخیر، پیرو اصلاح بیت کوین، به زیر این ناحیه بازگشت داشته و وارد موج اصلاحی شده است.

برای شما در این تحلیل محدوده ها را آپدیت کردیم. میتوان در نظر داشت که شاخص میتواند اصلاح را تا حمایت های زیرین ادامه دهد و در صورت شکست کف روزانه وارد روند نزولی شود.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/1/11

دوستان شاخص به روند صعودی خودش ادامه داده و به سقف اخیر رسیده. در این تحلیل برای شما محدوده ها را بار دیگر بررسی و آپدیت کردیم.

میتوان در نظر داشت که شاخص با برخورد های مکرر، محدوده مقاومتی را ضعیف کرده است. از این رو در صورت شکست میتوانیم شاهد ادامه روند صعودی شاخص باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/1/9

دوستان امروز نمودار را برای شما بار دیگر بررسی کردیم و شاخص را درون لگ چهارم امواج الیوت قرار دادیم. همچنین محدوده ها را بار دیگر آپدیت کردیم.

لگ اصلاحی حال حاضر میتواند با شکست مقاومت 769 یا ایجاد تاییدیه کندل استیک بر روی حمایت 724، لگ صعودی بعدی را ایجاد کند.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/1/8

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که توتال 3 نیز روند صعودی خود را حفظ کرده اما حجم کافی برای ادامه دادن روند صعودی را ندارد. برای شما در تایم ویکلی محدوده های جدیدی رسم کردیم.

برای شما دو محدوده مقاومتی مهم رسم کردیم. میتوانیم با شکست این دو محدوده شاهد تزریق نقدینگی و صعود مجدد شاخص باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/1/7

دوستان شاخص در روز گذشته پس از شکستن محدوده مقاومتی وارد لگ صعودی شد. برای شما عزیزان در تحلیل امروز محدوده ها را بار دیگر آپدیت کردیم.

میتوان در نظر داشت که شاخص با لگ صعودی مذکور به سقف اخیر که مقاومت مهمی نیز میباشد رسیده است. از این رو برای ادامه روند صعودی باید منتظر شکست این محدوده یا تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی حمایت استاتیک باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/1/6

در تحلیل دیروز انتظار نزول شاخص را از مقاومت استاتیک داشتیم و قبل از رسیدن به مقاومت، با سیگنال نزولی شاخص، پوزیشن های شورت را روی آلت کوین ها باز کردیم. که متاسفانه استاپ آن ها تاچ شد.

در حال حاضر شاخص به زبر مقاومت رسیده. با تاییدیه کندل استیک نزولی در زیر این ناحیه میتوانیم با روند نزولی آلت کوین ها همراه شویم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1403/1/5

دوستان در تحلیل امروز مشاهده کردیم که شاخص در تایم ویکلی بعد از مدت ها یک کندل پولبک ایجاد کرده است. از این رو برای شما نمودار را بار دیگر بررسی و محدوده و خطوط آن را آپدیت کردیم.

برای شما عزیزان در سقف و کف این کندل محدوده هایی در نظر گرفتیم. که برای تعیین روند بعدی میتوانیم از شکست آن ها استفاده کنیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1402/12/28

در تحلیل قبل انتظار صعود شاخص را در صورت مشاهده تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی حمایت استاتیک داشتیم. در این تحلیل مشاهده کردیم که شاخص پس از ایجاد تاییدیه، روند صعودی را ایجاد کرده است.

در این تحلیل به سراغ تایم ویکلی رفتیم و سقف و کف کندل هفتگی قبل را به عنوان مقاومت و حمایت اصلی برای شاخص در نظر گرفتیم. میتوان با شکست سقف و کف مشخص شده روند بازار را در نظر داشت.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1402/12/27

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که شاخص توانایی ایجاد لگ صعودی را نداشته و وارد موج اصلاحی شده است. برای شما عزیزان در این تحلیل بار دیگر نمودار را بررسی و محدوده و خطوط آن را آپدیت کردیم.

میتوان در نظر داشت که شاخص بر روی حمایت استاتیک واقع شده است از این رو باید در این بازه دید دو طرفه داشته باشیم. در صورت شکست با روند نزولی آلت کوین ها همراه شویم و در صورت مشاهده کندل استیک صعودی، بر روی این حمایت با روند صعودی آلت کوین ها همراه شویم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1402/12/24

همینطور که دیروز انتظار داشتیم، شاخص با شکست سقف اخیر روند صعودی خود را ادامه داد. در تحلیل امروز بار دیگر برای شما نمودار را بررسی و محدوده های آن را آپدیت کردیم.

در تحلیل امروز نیز دو حمایت برای شما رسم کردیم که با تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی آن ها میتوانید با پوزشن های لانگ آلت کوین ها را همراهی کنید.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1402/12/23

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که شاخص همچنان روند صعودی خودش را حفظ کرده و الگویی که قبلا گفته شده را برای استاپ هانت و جمع کردن نقدینگی ادامه میدهد. برای شما در این تحلیل نمودار را بار دیگر بررسی و محدوده ها را آپدیت کردیم.

میتوان در نظر داشت که شاخص با تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی حمایت های ذکر شده یا شکست سقف قبلی میتواند ما را با روند صعودی آلت کوین ها همراه کند.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1402/12/22

همینطور در تحلیل قبل انتظار داشتیم بعد از شکست محدوده و پولبک قیمت بر روی حمایت مد نظر، روند صعودی ایجاد شد. در این تحلیل بار دیگر قیمت را با محدوده ها و خطوط گذشته بررسی کردیم.

میتوان مشاهده کرد در حال حاضر یک بار دیگر این حمایت تاچ شده. میتوانیم با تاییدیه کندل استیک صعودی از روی این ناحیه شاهد روند صعودی آلت ها باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1402/12/21

دوستان همینطور که در تحلیل روز قبل انتظار داشتیم شاخص تا حمایت استاتیک موج نزولی را ایجاد کرد و ما با پوزیشن های شورت آلت کوین ها همراه شدیم.

امروز مشاهده میکنیم که از این حمایت باز هم فشار خرید داشتیم و سقف قبلی شاخص شکسته شده. در نتیجه میتوانیم از همین ناحیه یا بعد از پولبک روی حمایت مشخص شده، شاهد ادامه روند صعودی آلت کوین ها باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1402/12/20

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که شاخص همانند انتظار، پس از شکست مقاومت استاتیک، روند صعودی خود را ادامه داده است. در تحلیل امروز نیز مشاهده کردیم پس از این لگ صعودی، یک کندل پر قدرت نزولی شاخص را به محدوده شکسته شده رسانده است.

میتوان در نظر داشت که کندل فشار و قدرت فروش زیادی دارد. از این رو در صورتی که کندل ها در زیر مقاومت 708 بسته شوند، میتوانیم شاهد روند نزولی شاخص باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1402/12/19

در تحلیل قبل انتظار روند صعودی را برای شاخص در صورت شکست مقاومت داشتیم. امروز مشاهده کردیم روند صعودی پس از شکست مقاومت ایجاد شده و پولبک شکست نیز به ما نشان داده شده است.

همچنان روند صعودی سلامت کامل را دارد. برای شما در تایم یک ساعته یک کانال صعودی نیز رسم کردیم که شاخص میتواند در این کانال به روند خود ادامه دهد.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1402/12/17

دوستان دیشب شاهد فشار خرید مجدد بر روی آلت کوین ها بودیم. که با روند صعودی همراه شدیم و سودمان را از بازار کسب کردیم. امروز میبینیم که شاخص با این روند صعودی، به زیر مقاومت 682 رسیده.

در این ناحیه حتما باید دید دو طرفه داشته باشیم. در صورت شکست مقاومت با روند صعودی و در صورت ایجاد تاییدیه کندل استیک نزولی در زیر این ناحیه با روند نزولی آلت کوین ها همراه میشویم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1402/12/16

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که شاخص همانند انتظار با شکست سقف اخیر، روند صعودی را ادامه داده اما با فشار فروش بیت کوین، شاخص نیز روند نزولی شارپی را ایجاد کرده است.

برای شما در این تحلیل محدوده ها را بار دیگر آپدیت کردیم. میتوان در نظر داشت شاخص برای ادامه روند صعودی باید سقف اخیر را شکست دهد در غیر این صورت شاهد رنج شدن شاخص بین دو محدوده رسم شده خواهیم بود.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1402/12/13

در تحلیل امروز دیدیم که مدتی هست که الگوی استاپ هانت، برای جمع کردن نقدینگی روی آلت کوین ها تکرار میشود. در این ویدیو برای شما این الگو را بررسی کردیم و محدوده و خطوط را برای شما آپدیت کردیم.

میتوانیم در نظر داشته باشیم که برای ادامه روند صعودی باید مقاومت 647 شکسته شود تا ما وارد پوزیشن های لانگ بر روی آلت کوین ها شویم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1402/12/12

همینطور که انتظار داشتیم شاخص تا حمایت استاتیک اصلاح کرد. اما اصلاح عمق زیادی داشت و با شادو پوزیشن های لانگ ما را استاپ هانت کرد. از این رو برای شما بار دیگر نمودار را بررسی و آپدیت کردیم.

میتوان در نظر داشت همچنان شاخص روند صعودی را حفظ کرده و برای ادامه روند صعودی میتوانیم از تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی حمایت 615 و 567 استفاده کنیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1402/12/9

هیمنطور که در تحلیل امروز دیدیم با شکست مقاومت، روند صعودی شارپی داشتیم. باید در نظر داشت که مقاومت خاصی سد راه روند صعودی وجود ندارد به غیر از مقاومت های بیت کوین.

از این رو در صورتی که بیت کوین رنج یا صعودی باشد و دامیننس بیت کوین روند نزولی را سر بگیرد، میتونیم یک آلت پارتی ناب داشته باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1402/12/7

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که همانند انتظار رشد شاخص تا سقف رنج باکس ایجاد شده و شاخص در زیر این ناحیه فشار فروش را به ما نشان داده است. برای شما نمودار را در تایم ویکلی و دیلی نیز بررسی کردیم.

میتوان در نظر داشت که شاخص در تایم ویکلی و دیلی، توانایی شکست مقاومت را نداشته است. از این رو در صورت مشاهده تاییدیه کندل استیک نزولی، در زیر مقاومت استاتیک، میتوانیم شاهد نزول شاخص باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امشب 1402/12/5

تحلیل روند آلت کوین ها

امشب برای شما عزیزان بار دیگر نمودار را در تایم چهار ساعته بررسی و آپدیت کردیم. میتوان در عکس فوق مشاهده کرد که شاخص در تایم چهار ساعته، بین محدوده 524 و 553 رنج شده است.

میتوان در نظر داشت که درون این رنج باکس، باید به صورت دو طرفه معامله کرد. در زیر مقاومت پوزیشن های شورت و بر روی حمایت وارد پوزیشن های لانگ شد.

https://www.tradingview.com/x/SyNJ2f94/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید‌.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1402/12/3

همینطور که انتظار داشتیم شاخص در روند نزولی روز قبل، توانایی شکست کف چهار ساعته را نداشت و روند صعودی خود را حفظ کرد. از این رو بار دیگر برای شما نمودار را تحلیل و بررسی کردیم.

میتوان مشاهده کرد که روند صعودی از ناحیه حمایتی ایجاد شده و ما میتوانیم با شکست مقاومت 551.26 یا تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی حمایت 538، شاهد صعود مجدد شاخص باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1402/12/2

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که شاخص در شب گذشته با فشار فروش وارد موج اصلاحی شده است. از این رو برای شما نمودار را بررسی و محدوده های آن را آپدیت کردیم.

میتوان در نظر داشت که در تایم چهار ساعته شاخص همچنان روند صعودی خود را حفظ کرده است و تا زمان شکسته نشدن حمایت 528 روند شاخص صعودی میباشد. اما در صورت شکست این حمایت ما وارد موج اصلاحی عمیق میشویم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1402/12/1

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که شاخص توانایی شکست مقاومت های رسم شده یا سقف کندل های روزانه را نداشته است و وارد موج اصلاحی شده است. از این رو برای شما بار دیگر نمودار را بررسی و محدوده و خطوط آن را آپدیت کردیم.

برای شما عزیزان دو حمایت استاتیک بر روی نمودار افزودیم که با تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی آن ها میتوانیم شاهد موج صعودی بعد باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1402/11/30

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که کندل ویکلی بالای سقف و مقاومت اخیر بسته شد. همچنان فشار خرید آلت کوین ها در نمودار مشخص است. از این رو برای شما نمودار را بررسی و آپدیت کردیم.

میتوان در نظر داشت که شاخص برای تاییدیه روند صعودی و ادامه آن باید سقف روزانه یا کندل های روزانه اخیر را شکست دهد و ما میتوانیم در این صورت شاهد رشد شارپ و بزرگ آلت کوین ها باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1402/11/29

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که شاخص پس از شکست مقاومت مد نظر، یک بازگشت به این ناحیه داشته و با برخورد مجدد به این ناحیه، بار دیگر فشار خرید بالا رفته است.

از این رو برای شما بار دیگر نمودار را بررسی و آپدیت کردیم. در آپدیت امروز یک خط مقاومتی در بالای شاخص قرا دادیم که در صورت شکست آن میتوانیم از این بازگشت به عنوان پولبک یاد کنیم و شاهد ادامه روند صعودی شاخص باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1402/11/28

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که همانند انتظار پس از شکست مقاومت خطی، روند صعودی شاخص ایجاد شده. در این تحلیل برای شما نمودار را در تایم هفتگی بررسی کردیم. که هنوز توانایی شکست سقف ویکلی را نداشته است.

باید در نظر داشت که شاخص برای ادامه روند صعودی باید با کندل ویکلی محدوده مقاومتی یا سقف ویکلی را شکست دهد و بادی کندل را در بالای این ناحیه ببندد. در غیر این صورت میتوانیم شاهد روند اصلاحی شاخص باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روند آلت کوین ها امروز 1402/11/26

در تحلیل روز قبل مشاهده کردیم که شاخص در زیر مقاومت مهمی قرار دارد. از این رو برای شما عزیزان تاییدیه روند صعودی را شکست این مقاومت قرار دادیم. در این تحلیل میبینید که پس از شکست مقاومت، روند صعودی را سر گرفته.

میتوان در نظر داشت که شاخص پس از شکست ناحیه مقاومتی پولبک خود را بر روی آن به سرانجام رسانده است و ما میتوانیم با شکست سقف قبلی شاهد ادامه روند صعودی شاخص باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.

مشاهده نظرات کاربران

 

5/5 - (1 امتیاز)

5 دیدگاه. Leave new

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

پربازدید ترین مطالب

مقالات مرتبط

Volume
Play
1x
00:00/00:00