تحلیل دامیننس بیت کوین

تحلیل دامیننس بیت کوین امشب 1403/1/20

همینطور که در عکس زیر مشاهده میکنید دامیننس بیت کوین درون رنج باکس گیر کرده است. با شکست کف این رنج باکس و صعود یا رنج شدن قیمت بیت کوین، میتوانیم شاهد رشد خوبی از آلت کوین ها باشیم.

باید در نظر داشته باشیم که اگر سقف رنج باکس شکسته شود، تحلیل روند نزولی فیل خواهد شد و باید برای صعود شاخص آماده باشیم.

تحلیل دامیننس بیت کوین

https://www.tradingview.com/x/S3RrPrGA/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس بیت کوین امشب 1403/1/19

در عکس زیر مشاهده میکنید دامیننس بیت کوین با صعود این هفته، به مقاومت 54.4 نفوذ کرده است. باید در تایم فریم های پایین تر منتظر واکنش شاخص، به این ناحیه باشیم.

در صورت شکست میتوانیم تا مقاومت 57.7 حرکت شارپ داشته باشیم. لازم به ذکر است این محدوده مقاومت بسیار مهمی میباشد. در صورت اینکه فردا در زیر این ناحیه کندل استیک نزولی ببینیم، میتوانیم شاهد نزول مجدد شاخص تا حمایت های زیرین باشیم.

تحلیل دامیننس بیت کوین

https://www.tradingview.com/x/K8dGpO8D/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس بیت کوین امشب 1403/1/15

دامیننس را در عکس زیر مشاهده میکنید که توانایی شکست مقاومت 54.2 را نداشته و سیگنال نزول را در این ناحیه، به ما نشان داده است. برای شما در این تحلیل محدوده ها را بار دیگر آپدیت کردیم.

باید در نظر داشت در صورت نزول شاخص تا حمایت های زیرین و رنج بودن یا صعودی بودن قیمت بیت کوین، میتوانیم رشد خوبی برای آلت کوین ها داشته باشیم.

تحلیل دامیننس بیت کوین

https://www.tradingview.com/x/2auFD2Ed/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس بیت کوین امشب 1403/1/9

دامیننس بیت کوین با روند صعودی، بار دیگر به مقاومت استاتیک رسیده. در صورت شکست این محدوده میتوانیم رشد شاخص را تا مقاومت 55.35 شاهد باشیم.

لازم به ذکر است که مقاومت 55.35 اهمیت بالایی دارد. در صورت واکنش نزولی شاخص به این ناحیه و رشد یا رنج بودن قیمت بیت کوین، میتوانیم یک آلت پارتی داشته باشیم.

تحلیل دامیننس بیت کوین

https://www.tradingview.com/x/uoWhMV3w/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس بیت کوین امشب 1403/1/7

دامیننس طبق انتظار از حمایت استاتیک روند صعودی رو سر گرفته و به مقاومت 54.25 نزدیک شده.

باید برای روند آتی، واکنش شاخص را نسبت به مقاومت مذکور در نظر داشته باشیم. در صورت شکست میتوانیم روند صعودی و در صورت مشاهده تاییدیه کندل استیک نزولی در زیر این ناحیه، میتوانیم نزول رو شاهد باشیم.

تحلیل دامیننس بیت کوین

https://www.tradingview.com/x/YnZCtCVg/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس بیت کوین امشب 1403/1/5

همینطور که در عکس زیر میبینید شاخص توانایی شکست حمایت 53.13 را نداشته و از این ناحیه، سیگنال صعود را به ما نشان داده است.

میتوانیم از روی این حمایت شاهد رشد شاخص باشیم که در صورت نزولی شدن قیمت بیت کوین، باعث افت شدید ارزش آلت کوین ها میشود.

تحلیل دامیننس بیت کوین

https://www.tradingview.com/x/lGTM6sYc/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس بیت کوین امشب 1402/12/27

در عکس زیر مشاهده میکنید که شاخص توانایی شکست مقاومت را نداشته و با کندل های فعلی، سیگنال نزول را به ما نشان داده. در صورت شکست حمایت 53.11 میتوانیم شاهد نزول شاخص باشیم.

لازم به ذکر است در صورت نزول شاخص و رنج بودن یا صعود قیمت بیت کوین، میتوانیم شاهد رشد چشمگیر آلت کوین ها باشیم.

تحلیل دامیننس بیت کوین

https://www.tradingview.com/x/gQ0JA5m9/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس بیت کوین امشب 1402/12/22

در عکس زیر میبینیم شاخص همانند انتظار روند صعودی را بار دیگر از حمایت 53 تا محدوده 54.11 ایجد کرده است. کندل فعلی در زیر مقاومت 54.11 سیگنال نزول را به ما نشان داده است.

از این رو میتوانیم در صورت شکست حمایت استاتیک مشخص شده، شاهد نزول مجدد شاخص تا حمایت 53 باشیم.

تحلیل دامیننس بیت کوین

https://www.tradingview.com/x/ySvkU9dd/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس بیت کوین امشب 1402/12/20

در تحلیل گذشته شاهد شکسته شدن حمایت استاتیک بودیم از این رو انتظار نزول را تا حمایت زیرین برای شاخص داشتیم. در این تحلیل مشاهده میکنید که شاخص توانایی ادامه دادن روند نزولی را نداشته است.

از این رو برای شما محدوده های استاتیک را آپدیت کردیم. میتوان در نظر داشت که شاخص از این ناحیه، تمایل به ایجاد موج صعودی دیگری را دارد.

تحلیل دامیننس بیت کوین

https://www.tradingview.com/x/K92S9ogI/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس بیت کوین امشب 1402/12/17

همینطور که انتظار داشتیم شاخص از سقف رنج باکس روند نزولی را تا حمایت ایجاد کرده. بر روی این حمایت سیگنال شکست و ادامه روند نزولی داده شده.

میتوانیم در صورت شکست، شاهد ادامه روند نزولی باشیم. در کنار روند نزولی شاخص اگر بیت کوین رنج یا صعودی باشد، آلت کوین ها میتوانند رشد خوبی را تجربه کنند.

تحلیل دامیننس بیت کوین

https://www.tradingview.com/x/l8OAVjQJ/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس بیت کوین امشب 1402/12/16

دوستان همینطور که میبینید شاخص بین دو محدوده 55 و 53.5 رنج شده. باید در این رنج باکس دید دو طرفه به شاخص داشته باشیم. در سقف انتظار نزول و در کف انتظار صعود را داشته باشیم.

باید در نظر داشته باشیم شکست کف سقف این رنج باکس، تعیین کننده ی روند آتی میباشد و میتواند روند شارپی را به همراه داشته باشد.

تحلیل دامیننس بیت کوین

https://www.tradingview.com/x/w1meLTgR/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس بیت کوین امشب 1402/12/9

تحلیل دامیننس بیت کوین

دامیننس خودش را به مقاومت روزانه رسانده. این محدوده اهمیت بسیار زیادی دارد و باید دید دو طرفه به آن داشته باشیم. در صورت شکست، روند صعودی و در صورتی که زیر آن تاییدیه کندل استیک نزولی ببینیم، روند شاخص میتواند نزولی شود.

در صورتی که شاخص نزولی بشه و ما در کنارش رشد بیت کوین یا رنج شدن آن را داشته باشیم. میتوانیم صعود خوبی از آلت کوین ها ببینیم.

https://www.tradingview.com/x/d356FfqD/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس بیت کوین امروز 1402/12/3

تحلیل دامیننس بیت کوین

در تحلیل فوق مشاهده میکنید که شاخص با پولبک در زیر مقاومت 53.43 روند نزولی را سر گرفته است. برای شما عزیزان نمودار را بار دیگر بررسی و محدوده و خطوط آن را آپدیت کردیم. میتوان در نظر داشت در صورت شکست حمایت خطی، روند نزولی تا حمایت 52.37 ادامه خواهد داشت.

میدانید که اگر شاخص نزولی شود و ما در کنار آن رشد بیت کوین یا رنج بودن قیمت بیت کوین را شاهد باشیم. میتوانیم صعود شارپ آلت کوین ها را نیز شاهد باشیم.

https://www.tradingview.com/x/YaD4EUnr/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید‌.


تحلیل دامیننس بیت کوین امشب 1402/11/30

تحلیل دامیننس بیت کوین

همینطور که در عکس فوق مشاهده میکنید دامیننس بیت کوین حمایت 53.48 را شکست داده و تا حمایت زیرین سد خاصی ندارد. از این رو میتوانیم شاهد ادامه روند نزولی تا حمایت های زیرین باشیم.

میتوان در نظر داشت که در صورت ادامه روند نزولی شاخص و رنج بودن یا صعود قیمت بیت کوین، میتوانیم شاهد رشد خوب آلت کوین ها باشیم.

https://www.tradingview.com/x/evXemhTd/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید‌.


تحلیل دامیننس بیت کوین امروز 1402/11/29

تحلیل دامیننس بیت کوین

همینطور که در عکس فوق میبینید طبق انتظار در تحلیل قبل، روند نزولی شکل گرفت و شاخص خودش را به حمایت استاتیک رسانده. در صورت شکست این حمایت میتوانیم شاهد ادامه روند نزولی باشیم.

باید در نظر داشت که در این صورت، میتوانیم شاهد روند نزولی شارپ شاخص باشیم و در کنار آن اگر بیت کوین رنج یا صعودی باشد. روند صعودی شارپی را برای آلت کوین ها رقم میزند.

https://www.tradingview.com/x/tOa3W6XO/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.

5/5 - (1 امتیاز)

1 دیدگاه. Leave new

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

پربازدید ترین مطالب

مقالات مرتبط

Volume
Play
1x
00:00/00:00