تحلیل بیت کوین

تحلیل بیت کوین امروز 1403/4/30

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که قیمت با شکست مقاومت استاتیک پس از اصلاح، رشد خوبی داشته است.

برای شما محدوده ها را آپدیت کردیم، میتوان در نظر داشت بیت کوین با شکست مقاومت یا پولبک بر روی حمایت میتواند تا ATH رشد کند.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/4/28

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که قیمت با بر خورد به حمایت استایک، بار دیگر فشار خرید را نشان داده است.

برای شما در این تحلیل، تاییدیه های روند صعودی را شکست مقاومت و پولبک حمایت قرار دادیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/4/27

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که روند صعودی در تایم روزانه و چهار ساعته خودش را حفظ کرده است.

از این رو میتوانیم با شکست مقاومت یا پولبک بر روی محدوده مشخص شده، شاهد ادامه روند باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


مشاهده تحلیل های دیگر

تحلیل بیت کوین امروز 1403/4/25

همینطور که مشاهده میکنید قیمت مقاومت استاتیک را شکست داد و بعد از پولبک بر روی آن وارد موج صعودی شده است.

امروز با شکست مقاومت یا پولبک مجدد بر روی حمایت استاتیک، میتوانیم با روند صعودی قیمت همراه شویم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/4/23

در تحلیل امروز تمامی محدوده های استاتیک را برای قیمت آپدیت کردیم و آن ها را با اعتبار بیشتر برای شما رسم نمودیم.

میتوان در نظر داشت برای روند صعودی، قیمت باید ناحیه ذکر شده را شکست دهد.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/4/21

بیت کوین بار دیگر به اصلاح ادامه داده و باز هم در کندل های فعلی سیگنال روند نزولی را نشان داده است.

روند قیمت در تایم یک ساعته صعودی میباشد از این رو برای همراهی با روند از شکست مقاومت ها استفاده میکنیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/4/20

بیت کوین با لگ صعودی اخیر سقف رنج باکس را شکسته است، برای شما محدوده ها را بار دیگر آپدیت کردیم.

میتوان با تاییدیه پولبک بر روی این ناحیه، با روند صعودی قیمت همراه شد.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/4/19

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که قیمت توانایی شکست کف ها قبلی را نداشته است.

از این رو به علت فشار خریدی که در بازار حاکم میباشد، میتوانیم با شکست سقف، شاهد روند صعودی قیمت باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/4/18

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که FVG تقریبا پر شده و قیمت فشار خرید را نشان داده است.

از این رو با شکست مقاومت ذکر شده، میتوانیم شاهد روند صعودی قیمت باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/4/17

بیت کوین بعد از برخورد به حمایت استاتیک روند صعودی خوبی داشته و با محدوده مقاومتی جدید رسیده است.

در صورت شکست مقاومت میتوانیم شاهد روند صعودی و در صورت ریجکت قیمت از این ناحیه، میتوانیم شاهد نزول قیمت باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/4/16

بیت کوین روند نزولی شارپی داشته و با تاییدیه که گفته شده بود پوزیشن های شورت ما نیز تارگت های خودشان را تاچ کرده اند و خود بیت کوین پله خرید دوم را برای ما پر کرده است.

میتوانیم هنوز نزول را ادامه دار بدانیم و قیمت نقدینگی های پایین را جمع کند.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/4/14

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که بار دیگر فشار فروش در بازار زیاد شده و قیمت کف چهار ساعته خودش را شکست داده است.

میتوانیم بعد از شکست حمایت روزانه شاهد روند نوزلی شارپی تا حمایت مشخص شده، داشته باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/4/13

بیت کوین در روز گذشته روند نزولی شارپی داشت و به زیر محدوده های استاتیک بازگشت داشته است.

میتوان در نظر داشت که قیمت توانایی شکست کف چهار ساعته را نداشته است، از این رو در صورت مشاهده تاییدیه کندل استیک صعودی در این نواحی، میتوانیم شاهد رشد مجدد قیمت باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/4/12

بیت کوین در روز گذشته با لگ صعودی که ایجاد کرد، توانایی شکست سقف اخیر را نداشته و دوباره وارد موج اصلاحی شده است.

میتوان برای روند صعودی از تاییدیه کندل استیک بر روی حمایت 62000 استفاده کرد.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید


تحلیل بیت کوین امروز 1403/4/11

بیت کوین در شب گذشته بعد از باز شدن بازار های خارجی بالاخره روند صعودی را با شکست سقف رنج باکس ایجاد کرد.

میتوانیم بعد از پولبک یا شکست سقف فعلی، بار دیگر شاهد روند صعودی قیمت باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/4/10

بیت کوین بعد از ریجکت شدن از ناحیه مقاومتی، بار دیگر مومنتوم صعودی را با کندل های خود نشان داده و به محدوده مقاومتی برخورد کرده است.

میتوانیم به علت برخورد های متوالی محدوده مقاومتی را ضعیف بدانیم و پس از شکست آن با روند صعودی همراه شویم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/4/9

میدانید که فردا کندل ماهانه و هفنگی بیت کوین بسته میشود، پس برای شما کندل ها و روند را تحلیل کردیم.

باید در نظر داشت در این ناحیه ممکن هست استاپ هانت های زیادی در پشت حمایت ها ایجاد شود.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/4/7

برای بیت کوین در روز گذشته انتظار نزول را از مقاومت رسم شده داشتیم، نزول شکل گرفت اما حرکت بسیار ضعیف بوده است.

برای شما در این تحلیل محدوده ها را آپدیت کردیم و تاییدیه روند صعودی را شکست سقف قرار دادیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/4/6

همنیطور که دیشب انتظار داشتیم بیت کوین از روی حمایت استاتیک ریجکت شد و روند صعودی را به عنوان اصلاح ایجاد کرد.

میتوانیم از این ناحیه شاهد نزول مجدد قیمت تا حمایت زیرین باشیم و در صورت شکست کف قبلی مقاومت را آپدیت کنیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/4/5

بیت کوین در روز گذشته روند نزولی شارپی داشت و خودش را به حمایت روزانه رسانده است.

برای شما در این تحلیل با اندیکاتور RSI سناریو های پیش رو که استاپ هانت میباشد را در کنار تاییدیه روند صعودی مشخص کردیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/4/4

دیشب بیت کوین با باز شدن بازار های خارجی روند نزولی خودش را سر گرفت و حمایت استاتیک را شکست داد.

باید در این بازه زمانی واکنش قیمت را به محدوده حمایتی ذکر شده که کف روزانه نیز میباشد در نظر داشت و با شکست یا ریجکت از آن ناحیه روند را مشخص کرد.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/4/3

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که قیمت با فشار خرید که داشته تا مقاومت استاتیک حرکت کرده اما توانایی شکست را نداشته است.

میتوان برای روند صعودی از تاییدیه شکست مقاومت ذکر شده یا مشاهده تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی حمایت، استفاده کرد.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/4/2

مشاهده کردیم که قیمت بار دیگر به محدوده حمایتی نفوذ داشته است، برای شما در این تحلیل محدوده ها را آپدیت کردیم.

باید بر روی این ناحیه دید دو طرفه داشت و برای روند صعودی از تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی حمایت ذکر شده استفاده کرد.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/3/31

امروز باهم به سراغ تحلیل بلند مدت بیت کوین رفتیم و نمودار را در تایم هفتگی و روزانه بررسی کردیم.

میتوان در نظر داشت برای روند صعودی قیمت باید ATH را شکست دهد در غیر این صورت میتوانیم اصلاح را تا حمایت 58500 و بعد 40000 شاهد باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/3/30

بیت کوین در روز گذشته روند نزولی را تا حمایت استاتیک ادامه داد و بعد از نفوذ به آن ناحیه، بار دیگر به بالای آن بازگشته است.

برای شما در این تحلیل محدوده ها را آپدیت کردیم، میتوان در نظر داشت در صورت مشاهده تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی آن قیمت توانایی رشد مجدد را دارد.

بری مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/3/29

بیت کوین در روز گذشته با شکست نا معتبر محدوده، بار دیگر اصلاح داشته و خودش را به حمایت استاتیک رسانده است.

میتوان در نظر داشت قیمت با شکست مقاومت رسم شده یا با ایجاد تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی حمایت استاتیک، توانایی صعود مجدد را دارد.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/3/28

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که کندل ویکلی قیمت، به صورت اینگالفینگ نزولی بسته شده است و سیگنال نزول را نشان میدهد.

در تایم یک ساعته میتوان تا زمان پا برجا بودن حمایت ذکر شده، با تاییدیه هایی که مشخص کردیم به دنبال پوزیشن لانگ باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/3/27

بیت کوین را در تحلیل امروز بررسی کردیم که همچنان رنج و کم نوسان میباشد. از این رو در تایم فریم یک ساعته محدوده های جدیدی بر روی آن افزودیم.

میتوان در نظر داشت با شکست مقاومت رسم شده یا تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی حمایت مشخص شده، قیمت توانایی رشد مجدد را دارد.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/3/26

قبل از هر چیزی باید در نظر بگیریم دیگر زنگ خطر روند اصلاحی عمیق زده شده است و فقط در دو صورت میگوییم روند بازار صعودی میشود: اول شکست ATH و دوم فشار خرید بر روی حمایت 5 هزار میباشد.

بیت کوین 3 سیگنال نزول را به ما نشان داده است، که تاییدیه روند نزولی شکست حمایت مشخص شده میباشد.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/3/24

در تحلیل دیروز قبل از اخبار اقتصادی، انتظار صعود را بری قیمت داشتیم که همانند انتظار روند صعودی ایجاد شد.

در این تحلیل مشاهده کردیم که قیمت تا محدوده های تقاضا اصلاح داشته است، در صورت مشاهده تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی محدوده های ذکر شده، میتوانیم با روند صعودی همراه شویم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/3/23

بیت کوین در روز قبل با شکست حمایت استاتیک روند نزولی شارپی داشت و بعد از شکست محدوده 67200 بار دیگر با بالای آن باز گشته است.

میتوان در نظر داشت که قیمت توانایی ادامه روند صعودی را تا مقاومت های رسم شده دارد.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/3/22

بیت کوین بر خلاف انتظار روند نزولی شارپی ایجاد کرده و به حمایت استاتیک نفوذ داشته است.

این تحلیل اهمیت بسیار زیادی دارد حتما مشاهده کنید، سناریو این روز های بیت کوین و بازار را برای شما در نظر گرفتیم و فرصت های خرید را معرفی کردیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/3/21

بیت کوین در روز گذشته از روی حمایت استاتیک صعود داشته و مقاومت رنج باکس را شکسته است.

در این تحلیل محدوده ها را بار دیگر آپدیت کردیم، میتوان در نظر داشت که با تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی کف رنج باکس، قیمت توانایی ایجاد یک لگ صعودی دیگر را دارد.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/3/20

بیت کوین از روز گذشته تا به امروز روند و نوسان خاصی نداشته و رنج بوده است.

برای شما بر روی این رنج باکس بسیار کم نوسان، محدوده ها را رسم کردیم، شما میتوانید با تاییدیه کندل استیک از روی حمایت استاتیک، با روند صعودی قیمت همراه شوید.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/3/19

بیت کوین در روز گذشته بار دیگر به محدوده مقاومتی نفوذ داشت و از آن ناحیه روند نزولی شارپی تا حمایت استاتیک ایجاد کرد.

میتوانیم در نظر داشته باشیم که قیمت توانایی ایجاد یک لگ نزولی تا حمایت 68500 را دارد و باید واکنش قیمت را نسبت به این محدوده در نظر بگیریم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/3/17

در تحلیل روز گذشته انتظار اصلاح قیمت را از ناحیه مقاومتی داشتیم، روند اصلاحی همچنان در بازار قدرت بیشتری دارد.

امروز در صورت مشاهده تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی حمایت های ذکر شده، میتوانیم با روند صعودی همراه شویم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/3/16

در روز گذشته انتظار صعود را برای قیمت از ناحیه حمایتی داشتیم که همانند انتظار این روند صعودی ایجاد شد و مقاومت استاتیک را شکست داد.

امروز در صورت مشاهده تاییدیه کندل استیک بر روی حمایت های ذکر شده، میتوانیم با روند صعودی همراه شویم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/3/15

بیت کوین با شکست مقاومت استاتیک روند صعودی شارپی را تا ناحیه عرضه 70000 ایجاد کرد.

بعد از تاچ کردن این محدوده مقاومتی وارد موج نزولی شده است، در صورت مشاهده تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی این ناحیه، میتوانیم با روند صعودی همراه شویم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/3/14

در تحلیل قبل انتظار صعود را برای قیمت از حمایت استاتیک داشتیم، که این سناریو تایید شد و روند صعودی قیمت ایجاد شده است.

برای شما در این تحلیل مقاومت 69200 را تعیین کننده روند قرار دادیم در صورت شکست میتوانیم با روند نزولی و در صورت ایجاد کندل استیک نزولی در زیر آن میتوانیم با روند نزولی همراه شویم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/3/13

بیت کوین را در تحلیل امروز مشاهده کردیم که روند رنج و کم حجمی تشکیل داده است.

در کندل های اخیر فشار فروش کمی بیشتر شده است و قیمت به سوی حمایت های زیرین حرکت میکند، در صورت مشاهده تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی حمایت مذکور، میتوانیم شاهد رشد قیمت باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/3/12

محدوده ها و روند بیت کون را در تحلیل امروز بررسی و آپدیت کردیم. مشاهده کردیم که قیمت همچنان درون رنج باکس گیر کرده است.

در این رنج باکس نوسان و حرکت قیمت بسیار کم شده است، ما در حال حاضر میتوانیم با تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی کف رنج باکس، با روند صعودی همراه شویم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/3/10

بیت کوین را در تحلیل امروز مشاهده کردیم که همچنان حرکت خاصی نداشته و بار دیگر حمایت استاتیک را تاچ کرده است.

میتوان در نظر داشت که قیمت توانایی شکست کف را ندارد، از این رو میتوان در صورت شکست مقاومت 68400، یا با مشاهده تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی حمایت 67300، با روند صعودی همراه شد.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/3/9

بیت کوین در روز گذشته با برخورد به حمایت استاتیک یک لگ صعودی ایجاد کرد، و بار دیگر یک لگ اصلاحی تا همان حمایت ساخته است.

حمایت را برای شما آپدیت کردیم، در صورت ایجاد تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی آن میتوانیم با روند صعودی همراه شویم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/3/8

همینطور که انتظار داشتیم بیت کوین در روز قبل از روی حمایت، یک لگ صعودی ایجاد کرد اما دوباره به زیر محدوده های شکسته شده بازگشت داشته است.

برای شما عزیزان رنج باکس جدیدی رسم کردیم که با تاییدیه کندل استیک صعودی در تایم چهار ساعته بر روی حمایت 66700، با روند صعودی همراه شوید.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/3/7

بیت کوین را در تحلیل امروز مشاهده کردیم که همچنان کم حجم و رنج میباشد و محدوده های استاتیک را نقض کرده است.

برای شما محدوده ها را آپدیت کردیم، میتوان در نظر داشت در صورت ایجاد تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی حمایت استاتیک، میتوانیم شاهد رشد مجدد قیمت باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/3/6

در تحلیل روز قبل برای شما مقاومت خطی را در نظر گرفتیم که در صورت شکست آن انتظار صعود را داشتیم.

مقاومت شکسته شده اما قیمت تمایلی به صعود نداشته است. از این رو برای شما در این ناحیه رنج باکس کوچکی رسم کردیم که به صورت دو طرفه در آن معامله کنید.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/3/5

بیت کوین در روز های گذشته بعد از صعودی که داشت، یک لگ نزولی شارپ ایجاد کرد و به حمایت های زیرین نفوذ داشته است.

میتوانیم در نظر داشته باشیم که همچنان روند صعودی حفظ شده است و ما میتوانیم در صورت شکست مقاومت خطی شاهد رشد مجدد قیمت باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/3/2

بیت کوین بر خلاف انتظار تاییدیه های ورود برای پوزیشن لانگ را نداد. از این رو برای شما محدوده ها را آپدیت کردیم.

در تحلیل امروز برای شما رنج باکس جدیدی رسم کردیم که با مشاهده تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی کف آن بتوانید با روند صعودی همراه شوید.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/3/1

همینطور که در تحلیل دیروز انتظار داشتیم، روند صعودی ایجاد شد و مقاومت اصلی ما نیز شکسته شد.

در صورت تداوم فشار خرید میتوانیم شاهد شکست سقف فعلی و ادامه روند صعودی باشیم، یا در صورت ایجاد تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی بیس مشخص شده، میتوانیم با روند همراه شویم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/2/31

بیت کوین بر خلاف انتظار روز گذشته، توانایی صعود را نداشت و ما با پوزیشن های شورت بازار را همراهی کردیم.

امروز مشاهده کردیم که قیمت اصلاح داشته است، از این جهت برای روند صعودی شکست مقاومت و سیگنال کندل استیک بر روی حمایت 65900 را به عنوان تاییدیه در نظر گرفتیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/2/30

در تحلیل امروز مشاهده کردیم قیمت همچنان رنج و کم نوسان میباشد. از همین جهت تحلیل را در تایم فریم یک ساعته آپدیت کردیم.

میتوان برای همراهی روند صعودی، از تاییدیه های شکست مقاومت خطی یا پولبک بر روی حمایت 66650 استفاده کرد.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/2/29

بیت کوین را بعد از صعود اخیر به صورت جامع بررسی کردیم، مشاهده کردیم که که در تایم هفتگی و ماهانه کندل ها سیگنال صعود را به ما نشان داده اند.

در صورت شکست مقاومت روزانه که مشخص کردیم، میتوانیم حداقل صعود را تا ATH داشته باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/2/27

بیت کوین با اخبار دیروز روند صعودی خوبی ایجاد کرده و بعد از مدت ها بازار نقدینگی خوبی به خودش دیده است.

در حال حاضر قیمت به مقاومت مهم رسیده است. برای ادامه روند صعودی یا باید منتظر شکست این محدوده باشیم یا بعد از پولبک بر روی حمایت 63600 میتوانیم شاهد روند صعودی باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/2/26

بیت کوین را در تحلیل امروز مجدد بررسی کردیم و بازهم شاهد رنج بودن قیمت در یک بازه کوتاه بودیم.

باید در نظر داشت امروز با اخبار CPI میتوانیم شاهد حجم خوب در بازار و شکست این رنج باکس باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/2/25

بیت کوین از مقاومت استاتیک مشخص شده تا حمایت کوچکی که در نظر داشتیم نزول داشته و بر خلاف انتظار فشار خرید را تجربه نکرده است.

برای شما محدوده ها را آپدیت کردیم و یک رنج باکس بر روی قیمت رسم کردیم. میتوانیم با تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی حمایت رنج باکس، با روند صعودی همراه شویم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/2/24

بیت کوین دیشب بعد از دو بار اینگالف کردن مقاومت رنج باکس، بالاخره با باز شدن بازار روند صعودی را ایجاد کرده و مقاومت را شکست داده است.

در حال حاضر به زیر مقاومت استاتیک رسیدیم، در صورت اصلاح تا حمایت مشخص شده و پولبک بر روی آن، میتوانیم با روند صعودی همراه شویم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/2/23

در تحلیل امروز برای شما محدوده های استاتیک را آپدیت کردیم و شاهد رنج باکس بسیار کم نوسان، بر روی بازه فعلی قیمت بودیم.

میتوانیم در نظر داشته باشیم که در صورت شکست سقف رنج باکس روند صعودی و در صورت شکست کف رنج باکس روند نزولی محتمل میباشد.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/2/22

دوستان همینطور که مشاهده میکنید بیت کوین لگ صعودی اخیر را ادامه نداده و با فشار فروش سنگینی مواجه شده است.

در صورتی که کندل ویکلی با این مومنتوم نزولی بسته شود، میتوانیم شاهد نزول قیمت تا 53 هزار دلار باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امشب 1403/2/20

بیت کوین بعد از نزولی که داشته است، از روی حمایت استاتیک بلند شده و سیگنال صعود رو به ما نشان داده است.

در صورت شکست مقاومت استاتیک، میتوانیم شاهد ادامه روند صعودی باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/2/19

بیت کوین همینطور که دیروز انتظار داشتیم روند نزولی را ایجاد کرد اما این روند نزولی منجر به شکسته شدن حمایت استاتیک شده است.

از این رو در صورت شکست کف مشخص شده یا تاییدیه کندل استیک در زیر مقاومت رسم شده، میتوانیم شاهد ادامه نزول قیمت باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/2/18

بیت کوین از محدوده استاتیک مقاومتی نزول داشته است و ما با روند نزولی بازار همراه شدیم. در حال حاضر مشاهده میکنیم که که به حمایت استاتیک رسیده است.

برای روند صعودی باید منتظر شکست این رنج باکس باشیم در غیر این صورت باید با پوزیشن های شورت ذکر شده همراه شویم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/2/17

بیت کوین در روز گذشته مقاومت استاتیک رو شکست داده و یک رشد کوچک ایجاد کرده است. برای شما محدوده ها را در این تحلیل آپدیت کردیم.

میتوان در نظر داشت که قیمت در صورت شکست مقاومت فوقانی یا پولبک بر روی محدوده حمایتی، توانایی ادامه روند صعودی را دارد.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/2/16

در این تحلیل مشاهده کردیم که که بیت کوین با نزول اخیر نقدینگی زیر را جمع کرده است و از بازار افراد زیادی را بیرون انداخته است.

در گذشته نمودار را بررسی کردیم که بار ها این الگو تکرار شده است. این بار با شکست سقف مشخص شده سناریو صعود برای ما فعال میشود.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/2/15

بیت کوین بعد از شکست حمایت روزانه، یک بیس تشکیل داده و از آن ناحیه یک موج اصلاحی به سوی مقاومت های فوقانی ایجاد کرده است.

میتوانیم در نظر داشته باشیم قیمت در زیر دو مقاومت مهم قرار دارد و تا زمان شکسته نشدن مقاومت 66800، روند نزولی میباشد. ما باید به دنبال تاییدیه های پوزیشن شورت در زیر این دو ناحیه باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/2/13

بیت کوین با شکست محدوده حمایتی نزول را ادامه داد و در شب گذشته با اصلاح خود، به زیر این ناحیه، پولبک خود را ایجاد کرد.

میتوانیم با شکست کف رنج باکس مشخص شده یا مشاهده تاییدیه کندل استیک نزولی در زیر مقاومت ذکر شده شاهد نزول مجدد قیمت باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/2/12

بیت کوین بعد از واکنش کوچکی که به محدوده حمایتی 60 هزار دلار داشت، روند نزولی را ادامه داد و این محدوده را شکست داد.

این حمایت، کف روزانه قیمت بود و این موضوع میتواند به این معنی باشد که قیمت میتواند وارد موج اصلاحی بزرگ شود و تا حمایت های زیرین حرکت کند.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/2/11

در تحلیل امروز دیدیم که فشار فروش زیاد شده و قیمت به حمایت استاتیک روزانه نزدیک شده است.

برای شما بر روی قیمت یک کانال نزولی رسم کردیم که قیمت میتواند میان آن بازی کند. باید در نظر داشت در صورت شکست حمایت استاتیک، میتوانیم شاهد نزول شارپ قیمت باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/2/10

بیت کوین از مقاومت استاتیک روند نزولی را تا حمایت زیرین سرگرفته است. باید در این ناحیه دید دو طرفه داشته باشیم و واکنش قیمت را به حمایت استاتیک در نظر بگیریم.

در صورت شکست میتوانیم برای نزول و حرکت ب سوی حمایت های زیرین آماده شویم. و در صورت ایجاد تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی آن میتوانیم منتظر رشد مجدد قیمت باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/2/9

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که حمایت روزانه یا کف روزانه ی قیمت، با برخورد های اخیر ضعیف شده و احتمال شکست آن وجود دارد. در صورتی که این حمایت شکسته شود، میتوانیم به سوی قیمت های 55 الی 50 هزار دلار، حرکت قیمت را شاهد باشیم.

در تایم چهار ساعته نیز یک رنج باکس داریم که فعلا باید دو طرفه درون آن رنج باکس معامله کنیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/2/6

در تحلیل قبل سیگنال نزول را مشاهده کردیم و منتظر شکست حمایت استاتیک برای روند نزولی بودیم.

در این تحلیل مشاهده کردیم که سناریو نزول پس از شکست ایجاد شده است. ما میتوانیم برای همراهی روند نزولی از شکست حمایت یا پولبک به زیر محدوده شکسته شده استفاده کنیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/2/5

همینطور که در تحلیل امروز مشاهده کردیم بیت کوین توانایی شکست سقف چهار ساعته را نداشته و این نشان دهنده ی ضعف در روند صعودی هست.

جدا از این، بعد از هاوینگ، نقدینگی زیادی با خرید های عموم و استاپ هانت های پوزیشن های شورت جمع کرده. در صورت شکست حمایت استاتیک میتوانیم شاهد ادامه اصلاح از بازار باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/2/4

دوستان بیت کوین به محدوده مقاومتی نفوذ داشته و نقدینگی را با استاپ هانت این ناحیه، جمع کرده است.

امروز باید باز هم منتظر تاییدیه کندل استیک نزولی در زیر مقاومت برای پوزیشن شورت یا شکست آن برای پوزیشن لانگ باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/2/3

دوستان بیت کوین به محدوده مقاومتی نفوذ داشته و نقدینگی را با استاپ هانت این ناحیه، جمع کرده است.

امروز باید باز هم منتظر تاییدیه کندل استیک نزولی در زیر مقاومت برای پوزیشن شورت یا شکست آن برای پوزیشن لانگ باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/2/3

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که قیمت با شکست مقاومت مد نظر، صعود داشته. برای شما در این تحلیل محدوده ها را بار دیگر آپدیت کردیم.

مشاهده کردیم که قیمت به سقف چهار ساعته رسیده. در صورت شکست مقاومت، میتوانیم شاهد روند صعودی و در صورت ایجاد کندل استیک نزولی در زیر آن باید منتظر اصلاح مجدد باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/2/2

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که قیمت با لگ صعودی اخیر، خودش را به محدوده مقاومتی بسیار مهم 65000 دلار رسانده است.

این محدوده سقف اخیر در تایم چهار ساعته میباشد و اهمیت بسیار زیادی دارد. در صورت شکست این محدوده میتوانیم شاهد ادامه روند صعودی از قیمت باشیم. در غیر این صورت باید منتظر یک لگ اصلاحی دیگر از قیمت باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/2/1

در این تحلیل باهم از تایم ماهانه تا چهار ساعته، قیمت را بررسی کردیم. میتوانیم در نظر داشته باشیم قیمت همچنان روند نزولی را در تایم چهار ساعته حفظ کرده. و برای روند صعودی باید مقاومت 65000 دلار شکسته شود.

برای هاوینگ و گپ های روند صعودی اخیر نیز میتوانیم اصلاحی را شاهد باشیم که با شکست کف 59900، وارد این موج اصلاحی میشویم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/1/30

بیت کوین را در تحلیل امروز مشاهده کردیم که شب گذشته با روند نزولی که انتظار داشتیم، بار دیگر حمایت 60/000 را تاچ کرده. باید در نظر داشته باشیم این ناحیه ضعیف شده است.

از این جهت باید دید دو طرفه به بازار داشته باشیم در صورت شکست، با روند نزولی و در صورت ایجاد تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی آن با روند صعودی همراه میشویم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/1/29

بیت کوین همچنان سنگر صعودی خودش را حفظ کرده. اما در این تحلیل دیدیم که حمایت 60/000 دلار، ضعیف شده و اوردر های خرید آن با برخورد های متعددی که داشته کم شده است.

از این رو میتوانیم با سناریو اصلاح هاوینگ، شاهد شکست این حمایت و تاچ شدن پله های خرید زیرین باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/1/28

در تحلیل امروز دیدیم که قیمت یک بار دیگر به کف رنج باکس رسیده است. میتوان در نظر داشت که محدوده ها تماما به نقش خود پایبند میباشند.

از این رو با تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی این حمایت میتوانیم شاهد صعود قیمت باشیم.

برای مشاهده ویدو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/1/23

همینطور که در تحلیل امروز مشاهده کردیم. دیشب با اخبار اقتصادی، نزول شارپی بر روی قیمت داشتیم که بعد از استاپ هانت، مجددا روند صعودی ایجاد شد.

امروز برای شما عزیزان محدوده ها را آپدیت کردیم. میتوان در نظر داشت با تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی حمایت مشخص شده، میتوانیم پوزیشن لانگ داشته باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/1/22

در روز گذشته شاهد فشار خرید از روی ناحیه 69500 بودیم، که بعد از آن با فشار فروش در بازار شکل گرفت و نقدینگی زیر محدوده حمایتی، جمع شد و در بازار استاپ هانت هایی ایجاد شد.

در تحلیل امروز شاهد فشار خرید از روی حمایت 68800 میباشیم. در صورت مشاهده تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی این ناحیه، میتوانیم شاهد رشد مجدد قیمت باشیم. ( لازم به ذکر است باید مراقب CPI امروز باشیم زیرا میتواند تغییر روند را ایجاد کند )

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/1/21

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که تاییدیه های روز قبل ایجاد نشدند و قیمت قبل از رسیدن به محدوده استاتیک، روند اصلاحی را ایجاد کرده است. برای شما در این تحلیل محدوده های جدیدی رسم کردیم.

میتوان در نظر داشت که قیمت با لگ اصلاحی اخیر، به دو حمایت استاتیک نزدیک شده است. با تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی آن ها میتوانیم شاهد رشد مجدد قیمت باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/1/20

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که کندل هفتگی قیمت، با سیگنال صعودی بسته شد و کندل این هفته، سقف کندل قبل را شکسته است. از این رو برای شما بار دیگر نمودار را بررسی و آپدیت کردیم.

از این ناحیه میتوانیم شاهد ادامه روند صعودی باشیم اما باید حواسمان به استاپ هانت های ATH، نیز باشد که در ویدیو به شما آموزش دادیم چه طور با این سناریو برخورد کنید.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/1/19

در تحلیل امروز مشاهد کردیم که قیمت همیطور که انتظار داشتیم روند صعودی خودش را ایجاد کرده و به مقاومت های فوقانی نزدیک شده است.

در تحلیل امروز برای شما رنج باکس اصلی بیت کوین را رسم کردیم و مشاهده کردیم قیمت به سقف این رنج باکس، نزدیک شده است. با تاییدیه کندل استیک نزولی در زیر این ناحیه، میتوانیم سیگنال نزول مجدد را تا کف رنج باکس، از بازار بگیریم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/1/18

رفقا بیت کوین یک لگ صعودی کوچک را از ناحیه حمایتی ایجاد کرده. اما باز هم فشار خرید زیادی نداشته و وارد فشردگی شده است. برای شما در این تحلیل محدوده ها و خطوط را آپدیت کردیم.

میتوان در نظر داشت با تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی حمایت استاتیک، قیمت فرصت خرید و ورود کوتاه را به ما میدهد.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/1/16

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که بیت کوین توانایی شکست حمایت چهار ساعته را نداشته. از این رو با تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی این ناحیه، میتوانیم با پوزیشن های لانگ همراه شویم.

باید کندل روز قبل را زیر نظر داشته باشیم. سقف و کف آن تعیین کننده ی روند بعدی بازار میباشد. شکست کف این کندل خرس ها را وارد بازار میکند.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/1/15

دوستان بیت کوین به حمایت ویکلی مد نظر واکنش داشته و توانایی شکست آن را نداشته است. برای شما در این تحلیل نمودار را بار دیگر بررسی و محدوده ها را آپدیت کردیم.

میتوان در نظر داشت در صورت مشاهده تاییدیه کندل استیک صعودی در این ناحیه یا بر روی حمایت 64500، میتوانیم شاهد یک لگ صعودی از قیمت باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/1/14

دوستان بیت کوین کف رنج باکس را شکست داده و روند نزولی را همانند انتظار ایجاد کرده است. در صورت تثبیت کندل دیلی در زیر قیمت 65500 میتوانیم ادامه اصلاح را تا حمایت 61200 داشته باشیم.

پله های خرید را برای این روند اصلاحی در تحلیل امروز مشخص کردیم از دستش ندید.( لازم به ذکر است در صورت شکست حمایت 61200 میتوانیم روند اصلاحی عمیقی تا حمایت 53 و 49 هزار دلار داشته باشیم.)

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/1/11

دوستان امروز در نمودار مشاهده کردیم که قیمت همچنان درون رنج باکس گیر کرده و نقدینگی یا فشار خریدی برای ادامه روند صعودی نداشته است.

این رنج باکس در زیر سقف اخیر قیمت، عدم توانایی برای ایجاد سقفی بالا تر را به ما نشان میدهد که در صورت شکست کف این رنج باکس، این سناریو تایید میشود و میتوانیم بار دیگر موج اصلاحی را تا حمایت های زیرین شاهد باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/1/9

در تحلیل امروز برای شما عزیزان محدوده های استاتیک را در تایم روزانه و هفتگی مجددا رسم کردیم. میتوان در نظر داشت قیمت پس از لگ صعودی اخیر وارد موج اصلاحی شده و منتظر نقدینگی برای ادامه روند صعودی است.

در سقف و کف این موج اصلاحی برای شما عزیزان محدوده هایی نیز رسم کردیم که شکست سقف یا تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی کف آن میتواند روند صعودی را رقم بزند.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/1/8

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که قیمت در بین محدوده های رسم شده،روند کم نوسان و کم حجمی را ایجاد کرده است. برای شما در این تحلیل در تایم یک ساعته یک کانال نزولی بر روی موج اصلاحی رسم کردیم.

میتوان در نظر داشت که قیمت درون این موج اصلاحی نقدینگی بسیار کمی دارد و برای ادامه روند صعودی منتظر تزریق نقدینگی میباشد. ما میتوانیم با شکست محدوده ی مقاومتی استاتیک شاهد تزریق نقدینگی و صعود مجدد قیمت باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/1/7

همینطور که میبینید قیمت پس از شکست مقاومت استاتیک، روند صعودی را سر گرفته و به مقاومت 72200 رسیده. برای شما در این تحلیل محدوده ها را آپدیت کردیم.

میتوان در نظر داشت برای ادامه روند صعودی باید منتظر شکست این مقاومت باشیم. همچنین میتوانیم در صورت اصلاح قیمت، از تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی حمایت 67500 نیز استفاده کنیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/1/6

در تحلیل روز گذشته انتظار صعود را برای قیمت داشتیم که به علت کم حجم بودن و رنج بودن بازار، تاییدیه ها فعال نشد.

در این تحلیل دیدیم که قیمت با لگ صعودی کم جانی به سقف اخیر رسیده است و توانایی شکست آن را نداشته. میتوان با تاییدیه کندل استیک نزولی در زیر این ناحیه شاهد نزول قیمت باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/1/5

دوستان همینطور که میبینید بیت کوین بعد از هفته های متوالی که به روند صعودی خودش ادامه داده. با کندل این هفته وارد موج اصلاحی شد و کندل پولبک را برای ما تشکیل داده است.

میتوانیم برای تشخیص روند آتی از سقف و کف کندل پولبک استفاده کنیم در صورت شکست کف، روند نزولی و در صورت شکست سقف، روند صعودی را میتوانیم داشته باشیم (احتمال شکست سقف میباشد )

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1402/12/28

دوستان در تحلیل قبل انتظار نزول را برای قیمت داشتیم. در این تحلیل مشاهده کردیم که قیمت تاییدیه های روند نزولی را به ما نداده است و یک اصلاح کم جان تا زیر مقاومت استاتیک، تشکیل داده است.

در تحلیل امروز میتوانیم در نظر داشته باشیم شاخص برای ادامه روند اصلاحی به سمت حمایت های زیرین، باید حمایت خطی را شکست دهد.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1402/12/27

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که قیمت توانایی ایجاد لگ صعودی را نداشت و بعد از ایجاد سیگنال های نزولی، حمایت استاتیک و خط روند صعودی را شکست داد. برای شما در این تحلیل محدوده های استاتیک را آپدیت کردیم.

از این رو میتوانیم از این ناحیه یا بعد از اصلاح، در زیر مقاومت 70000 دلار، با مشاهده کندل استیک نزولی، شاهد ادامه روند نزولی تا حمایت زیرین باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1402/12/26

دوستان بیت کوین توانایی شکست مقاومت را نداشت و روند اصلاحی عمیقی را تا کف چهار ساعته رقم زد. برای شما در این تحلیل نمودار را بار دیگر بررسی و محدوده و خطوط آن را آپدیت کردیم.

روند صعودی تا زمان پابرجا بودن حمایت 66.200 محفوظ میباشد. از این رو میتوانیم با تاییدیه کندل استیک صعودی در همین نواحی شاهد صعود مجدد باشیم. در صورتی که این حمایت شکسته شود روند اصلاحی، میتواند تا حمایت های روزانه پیش برود.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1402/12/24

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که قیمت همچنان روند صعودی خودش را حفظ کرده و در زیر مقاومت 74000 ضعف روند صعودی را به ما نشان داده است. باید در نظر داشت که از این ناحیه با تاییدیه کندل استیک نزولی، میتوانیم یک بار دیگر موج اصلاحی را شاهد باشیم.

همچنین برای همراهی روند صعودی باید از شکست مقاومت مذکور یا تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی حمایت استفاده کنیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1402/12/23

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که قیمت اصلاح خود را تا حمایت استاتیک ایجاد کرده و با جمع کردن نقدینگی و اوردر ها بار دیگر روند صعودی را ادامه داده است. برای شما در این تحلیل محدوده ها و خطوط جدید رسم کردیم.

میتوان در نظر داشت که برای ادامه روند صعودی قیمت میبایست مقاومت 74000 دلار یا سقف قبلی را شکست دهد. همچنین در صورت اصلاح میتوانیم با مشاهده تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی حمایت 67600 با روند همراه شویم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1402/12/22

در تحلیل امروز دیدیم که قیمت همانند انتظار روند صعودی خودش را حفظ کرده و پس از شکست مقاومت استاتیک به این روند ادامه داده است. برای شما بار دیگر در تایم روزانه قیمت را بررسی کردیم.

میتوان در نظر داشت که قیمت در صورت شکست مقاومت خطی توانایی ادامه روند صعودی را دارد. همچنین در صورت اصلاح نیز میتوانیم با مشاهده کندل استیک صعودی بر روی حمایت رسم شده شاهد روند صعودی باشیم

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1402/12/21

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که قیمت پس از شکست مقاومت 70250 که ATH نیز بود، روند صعودی را بار دیگر تشکیل داده است. لازم به ذکر است که در صورت تثبیت کندل دیلی بالای این مقاومت، میتوانیم ادامه روند صعودی را شاهد باشیم.

همچنین در این تحلیل برای شما نمودار را آپدیت کردیم و محدوده استاتیک دیگریی را به عنوان حمایت در نظر گرفتیم. در صورت اصلاح قیمت میتوانیم با مشاهده کندل استیک صعودی بر روی حمایت های رسم شده شاهد صعود مجدد قیمت باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روزانه بیت کوین از تاریخ 1402/12/20تا 1402/11/26

تحلیل بیت کوین امروز 1402/12/20

دوستان در تحلیل قبل انتظار روند نزولی را از مقاومت استاتیک یا ATH بیت کوین داشتیم. در این تحلیل مشاهده کردیم که روند نزولی قدرت چندانی نداشته و در کندل های فعلی شاهد اینگالف شدن مقاومت 70200 میباشیم.

از این رو میتوان در نظر داشت در صورت بسته شدن بادی بالای این محدوده میتوانیم شاهد صعود مجدد قیمت باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1402/12/19

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که بیت کوین بار دیگر ATH خودش را شکست داد و بعد از آن با فشار فروش روبه رو شد. برای شما در این تحلیل بار دیگر نمودار را بررسی و محدوده های آن را آپدیت کردیم.

در حال حاضر قیمت در زیر مقاومت 70100 قرار دارد، میتوانیم از این ناحیه روند نزولی را داشته باشیم. باید در نظر داشت در صورت شکست مقاومت بار دیگر روند صعودی ایجاد میشود که در این صورت برای شما تحلیل را آپدیت میکنیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1402/12/17

دیروز انتظار روند صعودی را با شکست مقاومت یا تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی حمایت استاتیک داشتیم. روند صعودی برای ما ایجاد شد و با آن همراه شدیم. در این تحلیل مشاهده کردیم که این روند صعودی کم جان شده است.

میتوان در نظر داشت قیمت نیز در زیر مقاومت اصلی یعنی ATH قرار دارد پس باید در این ناحیه به بازار دید دو طرفه داشته باشیم. در صورت شکست آن با روند صعودی و در صورت مشاهده تاییدیه کندل استیک نزولی در زیر آن با روند نزولی همراه شویم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1402/12/16

دیشب با زدن ATH جدید بیت کوین، فشار فروش بازار بالا رفت و روند اصلاحی عمیقی داشتیم که نقدینگی زیادی در زیر کف قبلی جمع کرده. در حال حاضر نقدینگی به بالای ATH جدید و قیمت های بالا تر رفته.

پس میتوانیم ادامه روند صعودی را برای شکست ATH و جمع کردن نقدینگی بالا داشته باشیم. باید توجه داشته باشید. شکست حمایت چهار ساعته، سناریو صعود را نقض میکند.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1402/12/15

در تحلل امروز مشاهده کردیم که همانند انتظار پس از شکست مقاومت یا سقف اخیر، روند صعودی قیمت تا مقاومت های فوقانی پیش رفته. برای شما در این تحلیل محدوده ها و خطوط را بار دیگر آپدیت کردیم.

میتوان در نظر داشت که قیمت در تایم یک ساعته به بالا روند صعودی خودش را حفظ کرده است و با شکست سقف اخیر یا تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی حمایت 64450، میتوانیم شاهد ادامه روند صعودی باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1402/12/14

در تحلیل امروز مشاهده کردیم همینطور که انتظار داشتیم بعد از شکست سقف، روند صعودی بازهم تا مقاومت 65500 ادامه دار بود. در این تحلیل بار دیگر برای شما نمودار را بررسی و محدوده و خطوط آن را آپدیت کردیم.

میتوان در نظر داشت برای همراهی روند صعودی میشود از شکست مقاومت خطی یا تاییدیه کندل استیک بر روی ناحیه بریک ایون استفاده کنیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1402/12/10

امروز سراغ یک تحلیل بلند مدت از بیت کوین رفتیم. در این تحلیل دیدیم که کندل ماهانه با مومنتوم بسیار خوبی، پس از 13 ساعت دیگر بسته میشود. میتوان در نظر داشت که قدرت خریدار در این کندل و نقدینگی زیادی که در پشت ATH قرار دارد. احتمال شکست مقاومت و رشد مجدد را بالا میبرد.

ما میتوانیم برای روند صعودی قیمت از تاییدیه شکست ATH استفاده کنیم در غیر این صورت میتوانیم یک اصلاح به سوی حمایت های رسم شده داشته باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1402/12/9

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که همانند انتظار روند صعودی قیمت شکل گرفته و بعد از شکست مقاومت مذکور، به تارگت اول یعنی قیمت 58 هزار دلار رسیدیم. در این تحلیل برای شما بار دیگر قیمت را بررسی کردیم.

میتوان در نظر داشت که روند صعودی همچنان مومنتوم خوبی دارد و قدرت خود را حفظ کرده است. از این رو میتوان انتظار رشد مجدد تا مقاومت 62 هزار دلار را داشته باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1402/12/8

همینطور که انتظار داشتیم روز قبل، روند صعودی شکل گرفت و تاییدیه روند نزولی یا اصلاح ایجاد نشد. این روند صعودی سقف ویکلی یا بیس RTM را شکست داده. از این رو میتوانیم انتظار ادامه روند را برای قیمت تا مقاومت های فوقانی داشته باشیم.

برای همراه شدن با روند صعودی میتوانید از تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی حمایت چهار ساعته یا شکست سقف اخیر استفاده کنید.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1402/12/7

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که قیمت با روند صعودی خود، همانند انتظار تارگت یک پوزیشن لانگ مارا تاچ کرده و با برخورد به مقاومت استاتیک بار دیگر به ناحیه ورود بازگشت داشته است.

میتوان در نظر داشت که قیمت توانایی شکست مقاومت ویکلی را نداشته و فشار فروش آن نیز زیاد شده است. از این رو میتوانیم در صورت شکست حمایت 50500 شاهد روند نزولی قیمت تا حمایت های زیرین باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1402/12/5

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که قیمت همچنان درون محدوده های مشخص شده، رنج میزند. برای شما در این تحلیل محدوده ها و خطوط را آپدیت کردیم. میتوان در نظر داشت قیمت در حال حاضر بر روی حمایت استاتیک و داینامیک رسم شده قرار دارد.

از این رو میتوان با روند صعودی قیمت از همین ناحیه تا مقاومت های رسم شده همراه شد. لازم به ذکر است در صورت باز کردن معامله، بر روی تارگت یک، ریسک فری یا سیو سود را انجام دهید.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1402/12/3

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که قیمت در نزدیکی مقاومت هفتگی قرار دارد و برای ادامه روند صعودی باید این مقاومت شکسته شود. میتوان در نظر داشت در صورت شکست این مقاومت روند شارپی را خواهیم داشت.

برای شما عزیزان در این تحلیل در تایم چهار ساعته محدوده هایی در بالا و پایین فشردگی قیمت در نظر گرفتیم که شکست هر کدام تعیین کننده روند آتی بازار میباشد.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1402/11/30

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که همانند انتظار روند صعودی قیمت ایجاد شده اما کندل هفتگی توانایی شکست مقاومت اصلی را نداشته است. اگر قیمت در تایم روزانه و چهار ساعته توانایی شکست این مقاومت را نداشته باشد، این یک هشدار برای روند بیت کوین میباشد.

از این رو میتوان تاییدیه روند صعودی بعد را شکست سقف قبلی در تایم روزانه دانست و با شکست آن در تایم چهار ساعته با روند صعودی همراه شد.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1402/11/28

در تحلیل فوق مشاهده کردیم که قیمت همانند انتظار روند صعودی خود را ادامه داده و خودش را به مقاومت 52170 رسانده است. این مقاومت اهمیت بسیار بالایی دارد در صورت شکست آن میتوانیم روند صعودی را ادامه دار ببینیم.

اما در صورت تاییدیه کندل استیک نزولی در زیر این مقاومت، میتوانیم شاهد روند اصلاحی قیمت تا حمایت های زیرین باشیم و در صورت تاییدیه کندل استیک بر روی آن ها با روند صعودی مجددا همراه شویم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1402/11/26

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که همانند انتظار، پس از شکست خط مقاومتی، روند صعودی قیمت بار دیگر شکل گرفت. در این تحلیل نیز برای شما بار دیگر نمودار را بررسی و آپدیت کردیم.

میتوان در نظر داشت که روند صعودی همچنان حفظ شده است و ما میتوانیم در صورت شکست سقف اخیر یا تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی حمایت 50251، با روند صعودی همراه شویم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.

مشاهده نظرات کاربران

5/5 - (3 امتیاز)

17 دیدگاه. Leave new

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

پربازدید ترین مطالب

مقالات مرتبط

Volume
Play
1x
00:00/00:00