تحلیل بیت کوین

تحلیل بیت کوین امروز 1403/1/23

همینطور که در تحلیل امروز مشاهده کردیم. دیشب با اخبار اقتصادی، نزول شارپی بر روی قیمت داشتیم که بعد از استاپ هانت، مجددا روند صعودی ایجاد شد.

امروز برای شما عزیزان محدوده ها را آپدیت کردیم. میتوان در نظر داشت با تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی حمایت مشخص شده، میتوانیم پوزیشن لانگ داشته باشیم.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/1/22

در روز گذشته شاهد فشار خرید از روی ناحیه 69500 بودیم، که بعد از آن با فشار فروش در بازار شکل گرفت و نقدینگی زیر محدوده حمایتی، جمع شد و در بازار استاپ هانت هایی ایجاد شد.

در تحلیل امروز شاهد فشار خرید از روی حمایت 68800 میباشیم. در صورت مشاهده تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی این ناحیه، میتوانیم شاهد رشد مجدد قیمت باشیم. ( لازم به ذکر است باید مراقب CPI امروز باشیم زیرا میتواند تغییر روند را ایجاد کند )

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/1/21

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که تاییدیه های روز قبل ایجاد نشدند و قیمت قبل از رسیدن به محدوده استاتیک، روند اصلاحی را ایجاد کرده است. برای شما در این تحلیل محدوده های جدیدی رسم کردیم.

میتوان در نظر داشت که قیمت با لگ اصلاحی اخیر، به دو حمایت استاتیک نزدیک شده است. با تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی آن ها میتوانیم شاهد رشد مجدد قیمت باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/1/20

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که کندل هفتگی قیمت، با سیگنال صعودی بسته شد و کندل این هفته، سقف کندل قبل را شکسته است. از این رو برای شما بار دیگر نمودار را بررسی و آپدیت کردیم.

از این ناحیه میتوانیم شاهد ادامه روند صعودی باشیم اما باید حواسمان به استاپ هانت های ATH، نیز باشد که در ویدیو به شما آموزش دادیم چه طور با این سناریو برخورد کنید.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/1/19

در تحلیل امروز مشاهد کردیم که قیمت همیطور که انتظار داشتیم روند صعودی خودش را ایجاد کرده و به مقاومت های فوقانی نزدیک شده است.

در تحلیل امروز برای شما رنج باکس اصلی بیت کوین را رسم کردیم و مشاهده کردیم قیمت به سقف این رنج باکس، نزدیک شده است. با تاییدیه کندل استیک نزولی در زیر این ناحیه، میتوانیم سیگنال نزول مجدد را تا کف رنج باکس، از بازار بگیریم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/1/18

رفقا بیت کوین یک لگ صعودی کوچک را از ناحیه حمایتی ایجاد کرده. اما باز هم فشار خرید زیادی نداشته و وارد فشردگی شده است. برای شما در این تحلیل محدوده ها و خطوط را آپدیت کردیم.

میتوان در نظر داشت با تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی حمایت استاتیک، قیمت فرصت خرید و ورود کوتاه را به ما میدهد.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/1/16

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که بیت کوین توانایی شکست حمایت چهار ساعته را نداشته. از این رو با تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی این ناحیه، میتوانیم با پوزیشن های لانگ همراه شویم.

باید کندل روز قبل را زیر نظر داشته باشیم. سقف و کف آن تعیین کننده ی روند بعدی بازار میباشد. شکست کف این کندل خرس ها را وارد بازار میکند.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/1/15

دوستان بیت کوین به حمایت ویکلی مد نظر واکنش داشته و توانایی شکست آن را نداشته است. برای شما در این تحلیل نمودار را بار دیگر بررسی و محدوده ها را آپدیت کردیم.

میتوان در نظر داشت در صورت مشاهده تاییدیه کندل استیک صعودی در این ناحیه یا بر روی حمایت 64500، میتوانیم شاهد یک لگ صعودی از قیمت باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/1/14

دوستان بیت کوین کف رنج باکس را شکست داده و روند نزولی را همانند انتظار ایجاد کرده است. در صورت تثبیت کندل دیلی در زیر قیمت 65500 میتوانیم ادامه اصلاح را تا حمایت 61200 داشته باشیم.

پله های خرید را برای این روند اصلاحی در تحلیل امروز مشخص کردیم از دستش ندید.( لازم به ذکر است در صورت شکست حمایت 61200 میتوانیم روند اصلاحی عمیقی تا حمایت 53 و 49 هزار دلار داشته باشیم.)

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/1/11

دوستان امروز در نمودار مشاهده کردیم که قیمت همچنان درون رنج باکس گیر کرده و نقدینگی یا فشار خریدی برای ادامه روند صعودی نداشته است.

این رنج باکس در زیر سقف اخیر قیمت، عدم توانایی برای ایجاد سقفی بالا تر را به ما نشان میدهد که در صورت شکست کف این رنج باکس، این سناریو تایید میشود و میتوانیم بار دیگر موج اصلاحی را تا حمایت های زیرین شاهد باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/1/9

در تحلیل امروز برای شما عزیزان محدوده های استاتیک را در تایم روزانه و هفتگی مجددا رسم کردیم. میتوان در نظر داشت قیمت پس از لگ صعودی اخیر وارد موج اصلاحی شده و منتظر نقدینگی برای ادامه روند صعودی است.

در سقف و کف این موج اصلاحی برای شما عزیزان محدوده هایی نیز رسم کردیم که شکست سقف یا تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی کف آن میتواند روند صعودی را رقم بزند.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/1/8

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که قیمت در بین محدوده های رسم شده،روند کم نوسان و کم حجمی را ایجاد کرده است. برای شما در این تحلیل در تایم یک ساعته یک کانال نزولی بر روی موج اصلاحی رسم کردیم.

میتوان در نظر داشت که قیمت درون این موج اصلاحی نقدینگی بسیار کمی دارد و برای ادامه روند صعودی منتظر تزریق نقدینگی میباشد. ما میتوانیم با شکست محدوده ی مقاومتی استاتیک شاهد تزریق نقدینگی و صعود مجدد قیمت باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/1/7

همینطور که میبینید قیمت پس از شکست مقاومت استاتیک، روند صعودی را سر گرفته و به مقاومت 72200 رسیده. برای شما در این تحلیل محدوده ها را آپدیت کردیم.

میتوان در نظر داشت برای ادامه روند صعودی باید منتظر شکست این مقاومت باشیم. همچنین میتوانیم در صورت اصلاح قیمت، از تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی حمایت 67500 نیز استفاده کنیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/1/6

در تحلیل روز گذشته انتظار صعود را برای قیمت داشتیم که به علت کم حجم بودن و رنج بودن بازار، تاییدیه ها فعال نشد.

در این تحلیل دیدیم که قیمت با لگ صعودی کم جانی به سقف اخیر رسیده است و توانایی شکست آن را نداشته. میتوان با تاییدیه کندل استیک نزولی در زیر این ناحیه شاهد نزول قیمت باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1403/1/5

دوستان همینطور که میبینید بیت کوین بعد از هفته های متوالی که به روند صعودی خودش ادامه داده. با کندل این هفته وارد موج اصلاحی شد و کندل پولبک را برای ما تشکیل داده است.

میتوانیم برای تشخیص روند آتی از سقف و کف کندل پولبک استفاده کنیم در صورت شکست کف، روند نزولی و در صورت شکست سقف، روند صعودی را میتوانیم داشته باشیم (احتمال شکست سقف میباشد )

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1402/12/28

دوستان در تحلیل قبل انتظار نزول را برای قیمت داشتیم. در این تحلیل مشاهده کردیم که قیمت تاییدیه های روند نزولی را به ما نداده است و یک اصلاح کم جان تا زیر مقاومت استاتیک، تشکیل داده است.

در تحلیل امروز میتوانیم در نظر داشته باشیم شاخص برای ادامه روند اصلاحی به سمت حمایت های زیرین، باید حمایت خطی را شکست دهد.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1402/12/27

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که قیمت توانایی ایجاد لگ صعودی را نداشت و بعد از ایجاد سیگنال های نزولی، حمایت استاتیک و خط روند صعودی را شکست داد. برای شما در این تحلیل محدوده های استاتیک را آپدیت کردیم.

از این رو میتوانیم از این ناحیه یا بعد از اصلاح، در زیر مقاومت 70000 دلار، با مشاهده کندل استیک نزولی، شاهد ادامه روند نزولی تا حمایت زیرین باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1402/12/26

دوستان بیت کوین توانایی شکست مقاومت را نداشت و روند اصلاحی عمیقی را تا کف چهار ساعته رقم زد. برای شما در این تحلیل نمودار را بار دیگر بررسی و محدوده و خطوط آن را آپدیت کردیم.

روند صعودی تا زمان پابرجا بودن حمایت 66.200 محفوظ میباشد. از این رو میتوانیم با تاییدیه کندل استیک صعودی در همین نواحی شاهد صعود مجدد باشیم. در صورتی که این حمایت شکسته شود روند اصلاحی، میتواند تا حمایت های روزانه پیش برود.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1402/12/24

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که قیمت همچنان روند صعودی خودش را حفظ کرده و در زیر مقاومت 74000 ضعف روند صعودی را به ما نشان داده است. باید در نظر داشت که از این ناحیه با تاییدیه کندل استیک نزولی، میتوانیم یک بار دیگر موج اصلاحی را شاهد باشیم.

همچنین برای همراهی روند صعودی باید از شکست مقاومت مذکور یا تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی حمایت استفاده کنیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1402/12/23

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که قیمت اصلاح خود را تا حمایت استاتیک ایجاد کرده و با جمع کردن نقدینگی و اوردر ها بار دیگر روند صعودی را ادامه داده است. برای شما در این تحلیل محدوده ها و خطوط جدید رسم کردیم.

میتوان در نظر داشت که برای ادامه روند صعودی قیمت میبایست مقاومت 74000 دلار یا سقف قبلی را شکست دهد. همچنین در صورت اصلاح میتوانیم با مشاهده تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی حمایت 67600 با روند همراه شویم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1402/12/22

در تحلیل امروز دیدیم که قیمت همانند انتظار روند صعودی خودش را حفظ کرده و پس از شکست مقاومت استاتیک به این روند ادامه داده است. برای شما بار دیگر در تایم روزانه قیمت را بررسی کردیم.

میتوان در نظر داشت که قیمت در صورت شکست مقاومت خطی توانایی ادامه روند صعودی را دارد. همچنین در صورت اصلاح نیز میتوانیم با مشاهده کندل استیک صعودی بر روی حمایت رسم شده شاهد روند صعودی باشیم

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1402/12/21

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که قیمت پس از شکست مقاومت 70250 که ATH نیز بود، روند صعودی را بار دیگر تشکیل داده است. لازم به ذکر است که در صورت تثبیت کندل دیلی بالای این مقاومت، میتوانیم ادامه روند صعودی را شاهد باشیم.

همچنین در این تحلیل برای شما نمودار را آپدیت کردیم و محدوده استاتیک دیگریی را به عنوان حمایت در نظر گرفتیم. در صورت اصلاح قیمت میتوانیم با مشاهده کندل استیک صعودی بر روی حمایت های رسم شده شاهد صعود مجدد قیمت باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل روزانه بیت کوین از تاریخ 1402/12/20تا 1402/11/26

تحلیل بیت کوین امروز 1402/12/20

دوستان در تحلیل قبل انتظار روند نزولی را از مقاومت استاتیک یا ATH بیت کوین داشتیم. در این تحلیل مشاهده کردیم که روند نزولی قدرت چندانی نداشته و در کندل های فعلی شاهد اینگالف شدن مقاومت 70200 میباشیم.

از این رو میتوان در نظر داشت در صورت بسته شدن بادی بالای این محدوده میتوانیم شاهد صعود مجدد قیمت باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1402/12/19

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که بیت کوین بار دیگر ATH خودش را شکست داد و بعد از آن با فشار فروش روبه رو شد. برای شما در این تحلیل بار دیگر نمودار را بررسی و محدوده های آن را آپدیت کردیم.

در حال حاضر قیمت در زیر مقاومت 70100 قرار دارد، میتوانیم از این ناحیه روند نزولی را داشته باشیم. باید در نظر داشت در صورت شکست مقاومت بار دیگر روند صعودی ایجاد میشود که در این صورت برای شما تحلیل را آپدیت میکنیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1402/12/17

دیروز انتظار روند صعودی را با شکست مقاومت یا تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی حمایت استاتیک داشتیم. روند صعودی برای ما ایجاد شد و با آن همراه شدیم. در این تحلیل مشاهده کردیم که این روند صعودی کم جان شده است.

میتوان در نظر داشت قیمت نیز در زیر مقاومت اصلی یعنی ATH قرار دارد پس باید در این ناحیه به بازار دید دو طرفه داشته باشیم. در صورت شکست آن با روند صعودی و در صورت مشاهده تاییدیه کندل استیک نزولی در زیر آن با روند نزولی همراه شویم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1402/12/16

دیشب با زدن ATH جدید بیت کوین، فشار فروش بازار بالا رفت و روند اصلاحی عمیقی داشتیم که نقدینگی زیادی در زیر کف قبلی جمع کرده. در حال حاضر نقدینگی به بالای ATH جدید و قیمت های بالا تر رفته.

پس میتوانیم ادامه روند صعودی را برای شکست ATH و جمع کردن نقدینگی بالا داشته باشیم. باید توجه داشته باشید. شکست حمایت چهار ساعته، سناریو صعود را نقض میکند.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1402/12/15

در تحلل امروز مشاهده کردیم که همانند انتظار پس از شکست مقاومت یا سقف اخیر، روند صعودی قیمت تا مقاومت های فوقانی پیش رفته. برای شما در این تحلیل محدوده ها و خطوط را بار دیگر آپدیت کردیم.

میتوان در نظر داشت که قیمت در تایم یک ساعته به بالا روند صعودی خودش را حفظ کرده است و با شکست سقف اخیر یا تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی حمایت 64450، میتوانیم شاهد ادامه روند صعودی باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1402/12/14

در تحلیل امروز مشاهده کردیم همینطور که انتظار داشتیم بعد از شکست سقف، روند صعودی بازهم تا مقاومت 65500 ادامه دار بود. در این تحلیل بار دیگر برای شما نمودار را بررسی و محدوده و خطوط آن را آپدیت کردیم.

میتوان در نظر داشت برای همراهی روند صعودی میشود از شکست مقاومت خطی یا تاییدیه کندل استیک بر روی ناحیه بریک ایون استفاده کنیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1402/12/10

امروز سراغ یک تحلیل بلند مدت از بیت کوین رفتیم. در این تحلیل دیدیم که کندل ماهانه با مومنتوم بسیار خوبی، پس از 13 ساعت دیگر بسته میشود. میتوان در نظر داشت که قدرت خریدار در این کندل و نقدینگی زیادی که در پشت ATH قرار دارد. احتمال شکست مقاومت و رشد مجدد را بالا میبرد.

ما میتوانیم برای روند صعودی قیمت از تاییدیه شکست ATH استفاده کنیم در غیر این صورت میتوانیم یک اصلاح به سوی حمایت های رسم شده داشته باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1402/12/9

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که همانند انتظار روند صعودی قیمت شکل گرفته و بعد از شکست مقاومت مذکور، به تارگت اول یعنی قیمت 58 هزار دلار رسیدیم. در این تحلیل برای شما بار دیگر قیمت را بررسی کردیم.

میتوان در نظر داشت که روند صعودی همچنان مومنتوم خوبی دارد و قدرت خود را حفظ کرده است. از این رو میتوان انتظار رشد مجدد تا مقاومت 62 هزار دلار را داشته باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1402/12/8

همینطور که انتظار داشتیم روز قبل، روند صعودی شکل گرفت و تاییدیه روند نزولی یا اصلاح ایجاد نشد. این روند صعودی سقف ویکلی یا بیس RTM را شکست داده. از این رو میتوانیم انتظار ادامه روند را برای قیمت تا مقاومت های فوقانی داشته باشیم.

برای همراه شدن با روند صعودی میتوانید از تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی حمایت چهار ساعته یا شکست سقف اخیر استفاده کنید.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1402/12/7

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که قیمت با روند صعودی خود، همانند انتظار تارگت یک پوزیشن لانگ مارا تاچ کرده و با برخورد به مقاومت استاتیک بار دیگر به ناحیه ورود بازگشت داشته است.

میتوان در نظر داشت که قیمت توانایی شکست مقاومت ویکلی را نداشته و فشار فروش آن نیز زیاد شده است. از این رو میتوانیم در صورت شکست حمایت 50500 شاهد روند نزولی قیمت تا حمایت های زیرین باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1402/12/5

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که قیمت همچنان درون محدوده های مشخص شده، رنج میزند. برای شما در این تحلیل محدوده ها و خطوط را آپدیت کردیم. میتوان در نظر داشت قیمت در حال حاضر بر روی حمایت استاتیک و داینامیک رسم شده قرار دارد.

از این رو میتوان با روند صعودی قیمت از همین ناحیه تا مقاومت های رسم شده همراه شد. لازم به ذکر است در صورت باز کردن معامله، بر روی تارگت یک، ریسک فری یا سیو سود را انجام دهید.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1402/12/3

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که قیمت در نزدیکی مقاومت هفتگی قرار دارد و برای ادامه روند صعودی باید این مقاومت شکسته شود. میتوان در نظر داشت در صورت شکست این مقاومت روند شارپی را خواهیم داشت.

برای شما عزیزان در این تحلیل در تایم چهار ساعته محدوده هایی در بالا و پایین فشردگی قیمت در نظر گرفتیم که شکست هر کدام تعیین کننده روند آتی بازار میباشد.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1402/11/30

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که همانند انتظار روند صعودی قیمت ایجاد شده اما کندل هفتگی توانایی شکست مقاومت اصلی را نداشته است. اگر قیمت در تایم روزانه و چهار ساعته توانایی شکست این مقاومت را نداشته باشد، این یک هشدار برای روند بیت کوین میباشد.

از این رو میتوان تاییدیه روند صعودی بعد را شکست سقف قبلی در تایم روزانه دانست و با شکست آن در تایم چهار ساعته با روند صعودی همراه شد.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1402/11/28

در تحلیل فوق مشاهده کردیم که قیمت همانند انتظار روند صعودی خود را ادامه داده و خودش را به مقاومت 52170 رسانده است. این مقاومت اهمیت بسیار بالایی دارد در صورت شکست آن میتوانیم روند صعودی را ادامه دار ببینیم.

اما در صورت تاییدیه کندل استیک نزولی در زیر این مقاومت، میتوانیم شاهد روند اصلاحی قیمت تا حمایت های زیرین باشیم و در صورت تاییدیه کندل استیک بر روی آن ها با روند صعودی مجددا همراه شویم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل بیت کوین امروز 1402/11/26

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که همانند انتظار، پس از شکست خط مقاومتی، روند صعودی قیمت بار دیگر شکل گرفت. در این تحلیل نیز برای شما بار دیگر نمودار را بررسی و آپدیت کردیم.

میتوان در نظر داشت که روند صعودی همچنان حفظ شده است و ما میتوانیم در صورت شکست سقف اخیر یا تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی حمایت 50251، با روند صعودی همراه شویم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.

5/5 - (1 امتیاز)

2 دیدگاه. Leave new

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

پربازدید ترین مطالب

مقالات مرتبط

Volume
Play
1x
00:00/00:00