مالیات در کجا مصرف می شود ؟ - آکادمی بیتریوم

برای شنیدن پادکست مربوطه میتونید روی کارت زیر کلیک کنید!

مالیات در کجا مصرف می شود ؟

این روزها بازار اخبار مالیاتی داغ است، از افزایش مالیات بر ارزش افزوده.

درتکمیل مقدمه مطرح شده بایستی به این نکته اشاره نمود که دیگر در دنیای امروزی دولت ها و ملت هایی توسعه یافته تر و مرفه تر هستند که بیشترین میزان مالیات دریافت می شود.

با آکادمی بیتریوم بیشتر آشنا شوید 

به طور کلی مالیات از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می رود و به-عنوان مهمترین منبع درآمدهای عمومی، نقشی برجسته ای در تامین هزینه های عمومی ایفاء می کند. به نحوی که می توان گفت تداوم فعالیت های دولت به وصول مالیات بستگی دارد. بدین لحاظ در حقوق مالیاتی بیشتر کشورها از جمله ایران و انگلستان برای تامین و تضمین مالیات، به دستگاه مالیاتی قدرت اعمال ضمانت های اجرایی فوق العاده و منحصر به فردی اعطاء می شود تا با توسل به آن ها بتواند مالیات را به خوبی و به موقع تشخیص و وصول نماید. این ضمانتهای اجرایی را می توان در قالب ضمانت های اجرایی اداری، کیفری، مدنی و سایر ضمانت های اجرایی تقسیم بندی نمود که در این مقاله، با توجه به قوانین و مقررات و همچنین اسناد رسمی در دسترس، به بررسی و تطبیق هر کدام از آن ها در دو کشور ایران و انگلستان خواهیم پرداخت. البته نباید این نکته را از ذهن دور داشت که اراده و خواست مردم، عمده ترین نقش را در اجرای قانون مالیات ها و اعمال ضمانت های اجرایی ایفاء می کند و بدین لحاظ، موثرترین عامل موفقیت در تضمین اجرای این قوانین، همانا جلب مشارکت و همکاری مودیان و در راس آن ارتقای فرهنگ مالیاتی جامعه خواهد بود. بنابراین در کلیه جوامع، رشد و آگاهی مردم نسبت به قوانین و پیامد های آن اصلی است که موجب هر چه بارورتر شدن نظام ها می شود.

مالیات در کجا مصرف می شود ؟ - آکادمی بیتریوم

اما در کشور ما در نیم قرن گذشته و همزمان با باز شدن پای منابع در آمدی نفتی به بودجه، مساله پرداخت مالیات به درآمدی حاشیه ای برای دولت تبدیل شده است و امروز اگر اراده ای برای بازگرداندن این مساله از حاشیه به متن در آمدهای دولت در میان باشد، باید همراه با یک برنامه ریزی دقیق و کارشناسانه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی  گسترده صورت گیرد تا فرهنگ آن میان مردم جا بیفتد

سیگنال های رایگان روزانه آکادمی بیتریوم

سازمان امورمالیاتی کشور جهت کاهش دغدغه فرارمالیاتی و گسترش فرهنگ پرداخت مالیات در کشور،در کنار انجام فعالیت‏های ذاتی و قانونی خود پیوسته در جهت آگاه‏سازی افکار عمومی جامعه و تقویت بنیه‏ های فرهنگی پرداخت مالیات می‏کوشد.

حال آنکه سازمان امور مالیاتی کشور از دیماه سال 93 اقدام به فراخوان برگزاری جشنواره فرهنگ مالیاتی در کشور نمود و به طبع آن گسترش فرهنگ مالیاتی در کشور رادرسرلوحه برنامه های خود قرارداد.

مالیات در کجا مصرف می شود ؟ - آکادمی بیتریوم

پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور معتقداست،یکى از مهمترین عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتى تمایلات فکرى و نظرات مردم در ارتباط با مسائل مختلف و گوناگون مالیاتى جامعه است که به فرهنگ مالیاتى مشهور است. مهمترین مسئله اى که به نظر متخصصان در فرهنگ مالیاتى مؤثر است تبلیغ در ارتباط با مسائل مالیاتى است و قطعاً اگرچه شرط کافى مسئله نیست ولى شرط لازم است.

حال آنکه سازمان امورمالیاتی کشور جهت کاهش دغدغه فرارمالیاتی و گسترش فرهنگ پرداخت مالیات در کشور،در کنار انجام فعالیت‏های ذاتی و قانونی خود پیوسته در جهت آگاه‏سازی افکار عمومی جامعه و تقویت بنیه‏ های فرهنگی پرداخت مالیات می‏کوشد.

مالیات در کجا مصرف می شود ؟ - آکادمی بیتریوم

هزینه های قابل قبول در مالیات چگونه مشخص می شوند؟

با کمی تامل و بررسی در قانون مالیات های مستقیم به این نتیجه میرسیم که حتی کوچک ترین بنگاه های اقتصادی نیز برای تحصیلات درآمد، نیازمند صرف هزینه می باشند. به بیانی دیگر، پرداخت هزینه برای کلیه فعالیت های اقتصادی امری مهم و اساسی بوده و در این میان فعالان اقتصادی که خواهان سود های سرشار و فراوان هستند، می بایست هزینه های بیشتری را نیز متحمل شوند به همین منظور قانون گذار برای آگاهی بیشتر مودیان از هزینه های مورد قبول سازمان امور مالیاتی، فصل دوم از باب چهارم قانون مالیات ها را به هزینه های قابل قبول اختصاص داده است.

پادکست های دپارتمان اقتصاد آکادمی بیتریوم

از منظر قانون مالیات های مستقیم هزینه های صورت گرفته در واحد های اقتصادی به دو دسته هزینه های قابل قبول و هزینه های غیر قابل قبول تقسیم می شوند.
هزینه های قابل قبول، هزینه هایی هستند که در زمان رسیدگی مالیاتی توسط کارشناسان مالیاتی مورد قبول واقع می شوند و مبلغ آن ها از درآمد مودیان مالیاتی کسر می شود.
هزینه های غیرقابل قبول، هزینه هایی هستند که مورد قبول کارشناسان مالیاتی قرار نمی گیرند و اصلاحا رد می شوند و مبلغ آنها از درآمد مودیان مالیاتی کسر نمی شود.
نکته مهم که باید توجه داشته باشیم این است که مبنای تصمیم گیری کارشناسان مالیاتی در قبول یا رد هزینه ها، معمولا تطبیق یا عدم تطبیق هزینه ها با معیارها و ضوابط ذکر شده در قانون مالیات های مستقیم است. البته گاهی نظرات و سلیقه های شخصی کارشناسان  مالیاتی در قبول یا رد هزینه ها موثر است.

این مقاله را مطالعه کنید : سیگنال های قیمت دلار

در تعریف مالیات گفته شده است یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا توانایی جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود و در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته‌است. همچنان که در بالا بیان شد مالیات به منظور حفظ و نگهداری از بسترهای موجود برای فعالیت های اقتصادی و همچنین ایجاد امکانات و منابع که دولت در اختیار آنها می گذارد گرفته می شود از مهمترین آنها می توان به هزینه هایی که صرف توسعه زیر ساختهای اقتصادی، ایجاد فضاهای کسب و کار، تامین هزینه های جاری دولت که بعنوان تسهیل کننده برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود و هزینه هایی که صرف امنیت می شود که بطور مستقیم و غیر مستقیم با فعالیتهای اقتصادی در ارتباط هست اشاره کرد. برای اینکه نقش ملموس تری از نحوه مصرف مالیات بیان شود می توان به بخش های از مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد که برای هزینه سلامت و کمک به شهرداری ها پرداخت می شود بطوریکه از میزان 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات یک درصد آن به سلامت و درمان و 3 درصد به شهرداری ها اختصاص داده می شود که در خصوص درمان می توان نقش سهم مالیاتی که به این حوزه داده شده است را به وضوح در طرح جامع سلامت که در سالهای اخیر به اجرا در آمده است و هزینه های درمان را بسیار پایین آورده است اشاره کرد. همچنین میزان 3 درصدی که به شهرداری ها داده می شود در مصارفی از جمله تجهیز و نوسازی حمل و نقل عمومی، ایجاد فضاههای تفریحی، ترمیم خیابانها و معابرشهری و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین مالیات رکن اصلی در بودجه عمومی هر کشور است که به عنوان مهمترین وسیله در تخصیص منابع، حصول اشتغال کامل، درجه معقولی از ثبات قیمتها، توازن حسابهای بین المللی و بالاخره توزیع عقلایی و صحیح درآمدها میان طبقات و گروهها و بخشهای مختلف اقتصادی جامعه، بهره گرفته می شود. به این ترتیب مالیات به عنوان عامل اصلی در چرخه اقتصادی کشور نقش خود را ایفا می کند و در واقع ابزاری است برای تحرک تولید و برنامه های توسعه، توزیع عادلانه امکانات و جلوگیری از انحصار و غیررقابتی شدن بازار در تخصیص بهینه منابع می باشد.

مالیات در کجا مصرف می شود ؟ - آکادمی بیتریوم

لیست هزینه های قابل قبول مالیاتی:

در ماده 148 قانون مالیات های مستقیم عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی ذکرشده است :

1) قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.
2) هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی موسسه به شرح زیر:
الف) حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (مزایای غیرنقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما)
ب) مزایای غیرمستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره وری، پاداش عیدی، اضافه کار، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت.
ج) هزینه های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.
د) حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوع مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.
ه) وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
و) معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تامین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان موسسه ذخیره می شود.
3) کرایه محل موسسه در صورتی که اجاری باشد، مال الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف.
4) اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به موسسه در صورتی که اجاری باشد.
5) مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.
6) وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی موسسه.
البته باید توجه داشت هزینه های ذکرشده در ماده 148 در صورتی توسط سازمان امور مالیاتی قبول می شوند که شرایط ذکر شده در ماده 147 را داشته باشند.

این مقاله را مطالعه کنید : پایه پولی و نقدینگی

مالیات در کجا مصرف می شود ؟ - آکادمی بیتریوم

مالیات بر ارزش افزوده کجا هزینه می‌شود؟

مالیات بر ارزش‌افزوده در بخش‌های مختلف عمران، بهداشت و … هزینه می‌شود.

قانون مالیات بر ارزش افزوده یک قانون ملی – محلی است و  به گونه‌ای که از نرخ 9 درصد قانون مالیات بر ارزش افزوده، 3 درصد آن تحت عنوان عوارض ارزش افزوده صرف هزینه‌های عمران شهرها و روستاها می‌شود.

یک درصد دیگر آن تحت عنوان مالیات سلامت به پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرها و جامعه عشایری، تکمیل و تامین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه‌نیافته، ارتقای سطح بیمه بیماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرها به وزارت بهداشت و درمان تخصیص می‌یابد که نقش موثری در طرح تحول سلامت ایفا کرده است.

5 درصد از قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز به حساب خزانه جهت تامین هزینه‌های جاری و عمرانی کشور واریز می‌شود ضمنا 0.27 درصد از 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزش به ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص داده شده است.

لازم به ذکر است که علیرغم همه فراز و نشیب‌های سال‌های اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده بخش عمده‌ای قبیل 85 تا 90 درصد، از مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مبتنی بر خود اظهاری، تمکین و توافق با ادارات امور مالیاتی و بدون مراجعه به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی وصول شده که آمار و مستندات موجود و قابل‌ارائه در سامانه اطلاعات مالیات بر ارزش‌افزوده گواه این موضوع است ونیز 10 تا 15 درصد باقیمانده نیز طی مراحل دادرسی به حیطه وصول درآمده است.

 

1,673
دپارتمان اقتصاد
امتیاز دهید
اشتراک گذاری
banner
banner

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست